Diện tích hình chữ nhật

Diện tích hình chữ nhật trang 76 Vở bài tập toán lớp 3 tập 2 NXB Chân Trời Sáng Tạo. Các em cùng Bumbii giải các bài tập sau.

Tính diện tích hình chữ nhật có chiều dài 5 cm, chiều rộng 3 cm

Thực hiện theo một trong hai cách sau rồi viết vào chỗ chấm

– Cách 1: Dùng các mảnh giấy hình vuông cạnh 1 cm xếp kín hình chữ nhật.

Bumbii Diện tích hình chữ nhật trang 76 Vở bài tập toán lớp 3 tập 2 NXB Chân Trời Sáng Tạo. H1

Xếp được ……. mảnh giấy
Diện tích hình chữ nhật: …….cm2

– Cách 2: Chia hình chữ nhật thành các ô vuông có diện tích 1 cm2

Bumbii Diện tích hình chữ nhật trang 76 Vở bài tập toán lớp 3 tập 2 NXB Chân Trời Sáng Tạo. H2

Mỗi hàng có ……. ô vuông
Có tất cả ……… hàng
Phép tính tìm số ô vuông:
…………………………………………..
Diện tích hình chữ nhật là …….cm2

Quy tắc tính diện tích hình chữ nhật

Bumbii Diện tích hình chữ nhật trang 76 Vở bài tập toán lớp 3 tập 2 NXB Chân Trời Sáng Tạo. H3

Muốn tính diện tích hình chữ nhật ta lấy

………………………………………………

(cùng đơn vị đo)

Lời giải:

Ta điền như sau:

– Cách 1: Dùng các mảnh giấy hình vuông cạnh 1 cm xếp kín hình chữ nhật.

Xếp được 15 mảnh giấy
Diện tích hình chữ nhật: 15 cm2

– Cách 2: Chia hình chữ nhật thành các ô vuông có diện tích 1 cm2

Mỗi hàng có 5 ô vuông
Có tất cả 3 hàng
Phép tính tìm số ô vuông:
5 x 3 = 15
Diện tích hình chữ nhật là 15 cm2

Quy tắc tính diện tích hình chữ nhật

Muốn tính diện tích hình chữ nhật ta lấy
Chiều dài nhân với chiều rộng
(cùng đơn vị đo)

Bumbii Diện tích hình chữ nhật trang 76 Vở bài tập toán lớp 3 tập 2 NXB Chân Trời Sáng Tạo. H4

Phần 1. Thực hành

1: Vẽ rồi tô màu các hình chữ nhật theo mẫu trong SGK

Bumbii Diện tích hình chữ nhật trang 76 Vở bài tập toán lớp 3 tập 2 NXB Chân Trời Sáng Tạo. H5

Lời giải:

Ta vẽ và tô theo như mẫu trong SGK như sau:

Bumbii Diện tích hình chữ nhật trang 76 Vở bài tập toán lớp 3 tập 2 NXB Chân Trời Sáng Tạo. H6

Phần 2. Luyện tập

1: Số?

Chiều dài hình
chữ nhật
18 cm25 cm8 cm… cm
Chiều rộng hình
chữ nhật
5 cm6 cm… cm9 cm
Diện tích hình
chữ nhật
….cm2…cm232 cm2153 cm2

Lời giải:

Muốn tính diện tích hình chữ nhật, ta lấy chiều dài nhân với chiều rộng (cùng đơn vị đo).
Muồn tìm cạnh của hình chữ nhật, ta lấy diện tích chia cho cạnh còn lại (cùng đơn vị đo).

Ta điền như sau:

Chiều dài hình
chữ nhật
18 cm25 cm8 cm17 cm
Chiều rộng hình
chữ nhật
5 cm6 cm4 cm9 cm
Diện tích hình
chữ nhật
90 cm2150 cm232 cm2153 cm2

2: Tính (theo mẫu).

Bumbii Diện tích hình chữ nhật trang 76 Vở bài tập toán lớp 3 tập 2 NXB Chân Trời Sáng Tạo. H7

Lời giải:

– Muốn tính diện tích hình chữ nhật ta lấy chiều dài nhân chiều rộng (cùng đơn vị đo).

– Muốn tính chu vi hình chữ nhật ta lấy chiều dài cộng chiều rộng (cùng đơn vị đo) rồi nhân với 2.

Ta điền vào bảng như sau:

3: Quan sát bức tranh trong SGK, viết vào chỗ chấm

a) Ước lượng: Chiều dài khoảng ……… cm, chiều rộng khoảng ……… cm

Đo: Chiều dài: ………… cm, chiều rộng ………. cm

b) Tính.

Diện tích bức tranh: ……………………………………………………………………….

Chu vi bức tranh: ………………………………………………………………………….

Lời giải:

Bức tranh:

Bumbii trang 76 Vở bài tập toán lớp 3 tập 2 NXB Chân Trời Sáng Tạo. H8

a) Quan sát tranh rồi ước lượng chiều dài, chiều rộng của bức tranh. Sau đó dùng thước kẻ đo chiều dài, chiều rộng của bức tranh.

a) Ước lượng: Chiều dài khoảng 10 cm, chiều rộng khoảng 8 cm

Đo: Chiều dài: 10 cm, chiều rộng 8 cm

b) – Muốn tính diện tích hình chữ nhật ta lấy chiều dài nhân chiều rộng (cùng đơn vị đo).

– Muốn tính chu vi hình chữ nhật ta lấy chiều dài cộng chiều rộng (cùng đơn vị đo) rồi nhân với 2.

Diện tích bức tranh: 10 × 8 = 80 (cm2)

Chu vi bức tranh: (10 + 8) × 2 = 36 (cm)

Xem bài giải trước: Xăng-ti-mét vuông
Xem bài giải tiếp theo:
Diện tích hình vuông
Xem các bài giải khác: Giải bài tập toán lớp 3 NXB Chân Trời Sáng Tạo

Thông tin liên hệ & mạng xã hội:
Website: https://bumbii.com/
Facebook: https://www.facebook.com/bumbiiapp
Pinterest: https://www.pinterest.com/bumbiitech

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Cùng chia sẻ bình luận của bạn nào!x