Xăng-ti-mét vuông

Xăng-ti-mét vuông trang 73 Vở bài tập toán lớp 3 tập 2 NXB Chân Trời Sáng Tạo. Các em cùng Bumbii giải các bài tập sau.

 Viết vào chỗ chấm

Bumbii Xăng-ti-mét vuông trang 73 Vở bài tập toán lớp 3 tập 2 NXB Chân Trời Sáng Tạo. H1
  • Xăng-ti-met vuông là đơn vị đo ……….
  • Xăng-ti-met vuông là viết tắt là ……….
  • 1 cm2 là diện tích của hình ………. có cạnh dài ……….

Lời giải:

Ta điền như sau:

  • Xăng-ti-met vuông là đơn vị đo diện tích
  • Xăng-ti-met vuông là viết tắt là cm2
  • 1 cm2 là diện tích của hình vuông có cạnh dài 1 cm

Phần 1. Thực hành

1: Viết các số đo diện tích (theo mẫu).

Mẫu: Năm xăng-ti-mét vuông: 5 cm2

a) Mười bảy xăng-ti-mét vuông: ………….

b) Một trăm tám mươi tư xăng-ti-mét vuông: ………….

c) Sáu trăm chín mươi lăm xăng-ti-mét vuông: …………..

Lời giải:

a) Mười bảy xăng-ti-mét vuông: 17 cm2

b) Một trăm tám mươi tư xăng-ti-mét vuông: 184 cm2

c) Sáu trăm chín mươi lăm xăng-ti-mét vuông: 695 cm2

2: Viết và đọc các số đo diện tích mỗi hình A, B, C (theo mẫu).

Bumbii Xăng-ti-mét vuông trang 73 Vở bài tập toán lớp 3 tập 2 NXB Chân Trời Sáng Tạo. H2
ViếtĐọc
Mẫu10 cm2Mười xăng-ti-mét vuông
Hình A………………………………
Hình B………………………………
Hình C………………………………

Lời giải:

Em đếm số ô vuông ở mỗi hình rồi viết và đọc số đo diện tích. Em điền như sau:

ViếtĐọc
Mẫu10 cm2Mười xăng-ti-mét vuông
Hình A6 cm2Sáu xăng-ti-mét vuông
Hình B8 cm2Tám xăng-ti-mét vuông
Hình C12 cm2Mười hai xăng-ti-mét vuông

Phần 2. Luyện tập

1: Viết và đọc các số đo diện tích mỗi hình L, M, N.

Bumbii Xăng-ti-mét vuông trang 73 Vở bài tập toán lớp 3 tập 2 NXB Chân Trời Sáng Tạo. H3
ViếtĐọc
Hình L…………………………………………
Hình M…………………………………………
Hình N…………………………………………

Lời giải:

Em đếm số hình vuông trong mỗi hình:

+ Hình L có 6 ô vuông

+ Hình M có 9 ô vuông

+ Hình N có 6 ô vuông và 4 hình tam giác, cứ hai hình tam giác ghép lại thành một ô vuông. Nên hinh N có tất cả 8 ô vuông.

Ta điền vào bảng như sau:

ViếtĐọc
Hình L6 cm2Sáu xăng-ti-mét vuông
Hình M9 cm2Chín xăng-ti-mét vuông
Hình N8 cm2Tám xăng-ti-mét vuông

2: Quan sát các hình sau.

Bumbii Xăng-ti-mét vuông trang 73 Vở bài tập toán lớp 3 tập 2 NXB Chân Trời Sáng Tạo. H4

a) Số?

HìnhDiện tíchChu vi
D……… cm2……… cm
Q……… cm2……… cm
T……… cm2……… cm

b) Viết vào chỗ chấm

Hình … và hình … có diện tích bằng nhau nhưng chu vi khác nhau.

Hình … và hình … có chu vi bằng nhau nhưng diện tích khác nhau.

Lời giải:

a) Để tính diện tích của các hình, em đếm số ô vuông của mỗi hình để xác định diện tích hình đó. Chu vi của mỗi hình bằng tổng độ dài các cạnh của hình đó.

– Hình D có 6 ô vuông. Diện tích hình D là: 6 cm2

Chu vi hình D là: 4 + 1 + 1 + 1 + 2 + 1 + 1 + 1 = 12 (cm)

– Hình Q có 6 ô vuông. Diện tích hình Q là: 6 cm2

Chu vi hình Q là: 3 + 2 + 3 + 2 = 10 (cm)

– Hình T có 4 ô vuông. Diện tích hình T là 4 cm2

Chu vi hình T là: 3 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 = 10 (cm)

Ta điền như sau:

HìnhDiện tíchChu vi
D6 cm212 cm
Q6 cm210 cm
T4 cm210 cm

b) Ta thấy:

+ Hình D có diện tích 6 cmvà có chu vi 12 cm;

Hình Q có diện tích 6 cm2 và có chu vi 10 cm

Như vậy: Hình D và hình Q có diện tích bằng nhau nhưng chu vi khác nhau.

+ Hình Q có diện tích bằng 6 cm2 và chu vi bằng 10 cm

+ Hình T có diện tích 4 cm2 và chu vi bằng 10 cm

Như vậy: Hình Q và hình T có chu vi bằng nhau nhưng diện tích khác nhau.

3: Viết số đo thích hợp

Người ta cắt một miếng giấy hình chữ nhật có diện tích 20 cm2 thành 2 mảnh giấy có diện tích bằng nhau. Diện tích mỗi mảnh giấy là …….. cm2.

Lời giải:

Vì người ta cắt một miếng giấy hình chữ nhật có diện tích 20 cm2 thành 2 mảnh giấy có diện tích bằng nhau nên để tính diện tích mảnh giấy, ta lấy diện tích của miếng giấy hình chữ nhật chia cho 2.

Như vậy, diện tích mỗi mảnh giấy là:

20 : 2 =  10 (cm2)

Vậy diện tích mỗi mảnh giấy là 10 cm2

Xem bài giải trước: Diện tích của một hình
Xem bài giải tiếp theo:
Diện tích hình chữ nhật
Xem các bài giải khác: Giải bài tập toán lớp 3 NXB Chân Trời Sáng Tạo

Thông tin liên hệ & mạng xã hội:
Website: https://bumbii.com/
Facebook: https://www.facebook.com/bumbiiapp
Pinterest: https://www.pinterest.com/bumbiitech

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Cùng chia sẻ bình luận của bạn nào!x