ÔN TẬP PHÉP CỘNG, PHÉP TRỪ

Bài này các em cùng Bumbii tiếp tục Ôn tập và bổ sung kiến thức lớp 2, bài Ôn tập phép cộng, phép trừ trang 9 Vở bài trập toán lớp 3, NXB Chân Trời Sáng Tạo.

PHẦN 1. THỰC HÀNH

Lời giải:

 1. Viết theo mẫu.

Lời giải:

a) 20 + 70 = 90
70 + 20 = 90
90 – 20 = 70
90 – 70 = 20
b) 9 + 5 = 14
5 + 9 = 14
14 – 5 = 9
14 – 9 = 5

PHẦN 2. THỰC HÀNH

1. Đặt tính rồi tính:

Lời giải:

Em đặt tính sao cho các hàng thẳng cột với nhau và thực hiện cộng các số từ phải qua trái.

2. Tính:

a) 15 + 6 + 5 = ……

b) 18 + 12 + 17 = ……

c) 29 + 5 + 6 = ……

Lời giải:

Em thực hiện phép tính theo thứ tự từ trái qua phải.
a) 15 + 6 + 5 = 21 + 5 = 26 sau đó điền kết quả vảo chỗ chấm là 26
b) 18 + 12 + 17 = 30 + 17 = 47 sau đó điền kết quả vảo chỗ chấm là 47
c) 29 + 5 + 6 = 40 sau đó điền kết quả vảo chỗ chấm là 40

Vui Học: Em viết về phép cộng, phép trừ với 0

Ví dụ: Hộp thứ nhất có 12 cái kẹo, hộp thứ hai không có cái kẹo nào. Cả hai hộp kẹo có 12 + 0 = 12 (cái kẹo).

Lời giải:

Em viết về phép cộng với số 0 tương tự như ví dụ sau:
Nam có 15 viên phấn. Bạn không cho Nam thêm viên phấn nào.
Như vậy Nam có 15 + 0 = 15 (viên phấn).
Em viết về phép trừ với số 0 tương tự như ví dụ sau:
Nam có 15 viên phấn. Nam không cho bạn viên phấn nào.
Như vậy Nam còn 15 – 0 = 15 (viên phấn).

3.

Bài giải:

Có tất cả số bạn nam và bạn nữ là:
27 + 15 = 42 (bạn)
Đáp số: 42 bạn.

4.

Bài giải:

Tổ 2 trồng được nhiều hơn tổ 1 số cây là:
25 – 18 = 7 (cây)
Đáp số: 7 cây.

5. Em lập tóm tắt (SHS trang 10).

Lời giải:

Thử thách: Quan sát hình ảnh của mẹ và tìm tuổi của mẹ năm nay.

Tóm tắt:

Lời giải:

Cháu chào đời năm 32 tuổi nên mẹ hơn cháu 32 tuổi.

Tuổi của mẹ năm nay là:

9 + 32 = 41 (tuổi)

Đáp số: 41 tuổi.

Xem bài giải trước: Ôn tập các số đến 1000
Xem bài giải tiếp theo
: Cổng nhẩm, trừ nhẩm

Xem các bài giải khác: Giải bài tập toán lớp 3 NXB Chân Trời Sáng Tạo 
Thông tin liên hệ & mạng xã hội:
Website: https://bumbii.com/
Facebook: https://www.facebook.com/bumbiiapp
Pinterest: https://www.pinterest.com/bumbiitech
                CHÚC CÁC EM HỌC TỐT!
0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Cùng chia sẻ bình luận của bạn nào!x