Điểm ở giữa. Trung điểm của đoạn thẳng

Điểm ở giữa. Trung điểm của đoạn thẳng trang 79 Vở bài tập toán lớp 3 tập 1 NXB Chân Trời Sáng Tạo. Các em cùng Bumbii giải các bài tập sau.

1: Viết vào chỗ chấm.

Bumbii Điểm ở giữa. Trung điểm của đoạn thẳng trang 79 Vở bài tập toán lớp 3 tập 1 NXB Chân Trời Sáng Tạo. H1

Lời giải:

Quan sát hình vẽ rồi điền vào chỗ chấm như sau:

Bumbii Điểm ở giữa. Trung điểm của đoạn thẳng trang 79 Vở bài tập toán lớp 3 tập 1 NXB Chân Trời Sáng Tạo. H2

PHẦN 1. THỰC HÀNH

1: Quan sát hình ảnh, viết theo mẫu

Bumbii Điểm ở giữa. Trung điểm của đoạn thẳng trang 79 Vở bài tập toán lớp 3 tập 1 NXB Chân Trời Sáng Tạo. H3

Mẫu: C, D, E là ba điểm thẳng hàng.

∙ D là điểm nằm giữa hai điểm C và E.

∙ D là trung điểm của đoạn thẳng CE.

  • E, G, H
    – ………………………………………………………………
    – ………………………………………………………………

  • – ………………………………………………………………
    – ………………………………………………………………

Lời giải:

Em quan sát hình ảnh để viết theo mẫu

• E, G, H là ba điểm thẳng hàng.

– G là điểm nằm giữa hai điểm E và H.

– G là trung điểm của đoạn thẳng EH.

• H, L, K là ba điểm thẳng hàng.

– L là điểm nằm giữa hai điểm H và K.

– L là trung điểm của đoạn thằn HK.

2: a) Quan sát hình dưới đây, viết vào chỗ chấm.

N là trung điểm của đoạn thẳng ST vì:
N là điểm nằm giữa hai điểm … và …; SN = …

Bumbii Điểm ở giữa. Trung điểm của đoạn thẳng trang 79 Vở bài tập toán lớp 3 tập 1 NXB Chân Trời Sáng Tạo. H4

b) Vẽ đoạn thẳng AB dài 10 cm, xác định trung điểm M của đoạn AB.

Lời giải:

a) Em quan sát hình vẽ và điền như sau:

N là trung điểm của đoạn thẳng ST vì:

N là điểm nằm giữa hai điểm S T; SN = NT. (bằng 3 cm)

b) Bước 1: Em vẽ đoạn thẳng AB dài 10 cm.

Bước 2: Trên đoạn thẳng AB em lấy điểm M sao cho AM = MB = 5 cm.

PHẦN 2. LUYỆN TẬP

1: Đúng ghi , sai ghi .

a) O là trung điểm của đoạn thẳng AB.
b) M là trung điểm của đoạn thẳng CD.
c) K nằm giữa hai điểm P và Q.
d) K là trung điểm của đoạn thẳng PQ.

Bumbii Điểm ở giữa. Trung điểm của đoạn thẳng trang 79 Vở bài tập toán lớp 3 tập 1 NXB Chân Trời Sáng Tạo. H5

Lời giải:

Hình 1: Em thấy ba điểm A, O, B thẳng hàng. Điểm O nằm giữa hai điểm A và B. AO = OB = 2 cm.

Vậy O là trung điểm của đoạn thẳng AB.

Hình 2: Ba điểm C, M, D là 3 điểm không thẳng hàng. Điểm M nằm giữa C và D và CM = MD.

Vậy M không là trung điểm của đoạn thẳng CD (vì C, M, D không thẳng hàng)

Hình 3: Ba điểm P, K, Q là 3 điểm thẳng hàng. Điểm K nằm giữa hai điểm P và Q.

Nhưng K không phải là trung điểm của đoạn thẳng PQ vì PK > KQ (3 > 2).

Từ đó, ta điền được như sau

a) O là trung điểm của đoạn thẳng AB.
b) M là trung điểm của đoạn thẳng CD.
c) K nằm giữa hai điểm P và Q.
d) K là trung điểm của đoạn thẳng PQ.

2: Nối (theo mẫu).

Vị trí lều của các bạn: Việt, Nam, Hòa, Hưng, Thịnh theo thứ tự là trung điểm của các đoạn thằng: AD, BC, DC, AB, SU.

Bumbii Điểm ở giữa. Trung điểm của đoạn thẳng trang 79 Vở bài tập toán lớp 3 tập 1 NXB Chân Trời Sáng Tạo. H6

Lời giải:

Em quan sát tranh, xác định trung điểm của các đoạn thẳng AD, BC, DC, AB, SU rồi xác định vị trí các lều.

Trung điểm của đoạn thẳng AD là V: nối V với liều của bạn Việt.

Trung điểm của đoạn thẳng BC là T: nối T với liều của bạn Nam.

Trung điểm của đoạn thẳng DC là U: nối U với liều của bạn Hòa.

Trung điểm của đoạn thẳng AB là S: nối S với liều của bạn Hưng.

Trung điểm của đoạn thẳng SU là O: nối O với liều của bạn Thịnh.

Bumbii Điểm ở giữa. Trung điểm của đoạn thẳng trang 79 Vở bài tập toán lớp 3 tập 1 NXB Chân Trời Sáng Tạo. H7

Điểm ở giữa. Trung điểm

Xem bài giải trước: So sánh số lớn gấp mấy lần số bé
Xem bài giải tiếp theo:
Hình tròn
Xem các bài giải khác: https://bumbii.com/giai-bai-tap-toan-lop-3-nxb-chan-troi-sang-tao/

Thông tin liên hệ & mạng xã hội:
Website: https://bumbii.com/
Facebook: https://www.facebook.com/bumbiiapp
Pinterest: https://www.pinterest.com/bumbiitech

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Cùng chia sẻ bình luận của bạn nào!x