EM LÀM ĐƯỢC NHỮNG GÌ?

Em làm được những gì? trang 51 Vở bài tập toán lớp 3 tập 1 NXB Chân Trời Sáng Tạo. Các em cùng Bumbii giải các bài tập sau:

1: Tính nhẩm.

a) 2 x 7 = …      8 x 5 = …           

3 x 7 = …      6 x 3 = …         

4 x 9 = …      9 x 2 = …         

5 x 6 = …      6 x 4 = …         

b) 24 : 3 = …      32 : 4 = …

24 : 4 = …      20 : 2 = …

16 : 2 = …       45 : 5 = …

25 : 5 = …        0 : 3 = …

Bài giải:

a, 2 x 7 = 14      8 x 5 = 40     

3 x 7 = 21      6 x 3 = 18         

4 x 9 = 36      9 x 2 = 18         

5 x 6 = 30      6 x 4 = 24 

b) 24 : 3 = 8      32 : 4 = 8  

24 : 4 = 6      20 : 2 = 10    

16 : 2 = 8       45 : 5 = 9  

25 : 5 = 5        0 : 3 = 0

2. Số?

a, 3 x … = 90               b, … x 5 = 450

c, … : 2 = 500              d, 4 : … = 4

Bài giải:

a, 3 x 30 = 90                                       b, 90 x 5 = 450

c, 1000 : 2 = 500                                  d, 4 : 1 = 4

3. Số?

a) Trong hộp có 10 đôi tất. Hộp đó có …… chiếc tất.

b) Trên bàn có 10 chiếc đũa giống nhau. Như vậy có …… đôi đũa.

Bài giải:

a) Trong hộp có 10 đôi tất. Hộp đó có 20 chiếc tất.

b) Trên bàn có 10 chiếc đũa giống nhau. Như vậy có 5 đôi đũa.

4. Giải bài toán.

Trên mỗi cái bàn người ta để 2 lọ hoa, mỗi loại hoa có 5 cành hoa. Hỏi 4 cái bàn như thế có tất cả bao nhiêu cành hoa?

Bài giải:

Tóm tắt

Mỗi bàn: 2 lọ hoa

Mỗi lọ : 5 cành hoa

4 bàn : …… cành hoa?

Bài giải

Mỗi bàn có số cành hoa là

     5 x 2 = 10 (cành hoa)

4 cái bàn có số cành hoa là

     10 x 4 = 40 (cành hoa)

                Đáp số: 40 cành hoa

Thử thách: Số?

Cứ 2 bạn lại hóa trang thành 1 chú ngựa.

Bé Bi đếm thấy có tất cả 20 cái chân ngựa.

Có … bạn đóng vai các chú ngựa.

Bài giải:

Vì có 20 cái chân ngựa nên có: 20 : 4 = 5 chú ngựa

Cứ 2 bạn hóa thân 1 chú ngựa nên số bạn đóng vai các chú ngựa là 5 x 2 = 10 bạn.

Vậy em điền:

10 bạn đóng vai các chú ngựa.

Em làm được những gì?

Xem bài giải trước: Nhân nhẩm, chia nhẩm
Xem bài giải tiếp theo: Nhân với số có một chữ số trong phạm vi 1000

Xem các bài giải khác: Giải bài tập toán lớp 3 NXB Chân Trời Sáng Tạo 
Thông tin liên hệ & mạng xã hội:
Website: https://bumbii.com/
Facebook: https://www.facebook.com/bumbiiapp
Pinterest: https://www.pinterest.com/bumbiitech
                CHÚC CÁC EM HỌC TỐT!
0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Cùng chia sẻ bình luận của bạn nào!x