Em làm được những gì?

Em làm được những gì? trang 84 Vở bài tập toán lớp 3 tập 1 NXB Chân Trời Sáng Tạo. Các em cùng Bumbii giải các bài tập sau.

1: Chọn bộ ba số thích hợp; viết các phép tính trong các bảng nhân, chia đã học (theo mẫu).

Bumbii Em làm được những gì? trang 84 Vở bài tập toán lớp 3 tập 1 NXB Chân Trời Sáng Tạo. H1

Lời giải:

Em có thể chọn một trong các bộ ba số bất kỳ đã cho:

Chọn ba số: 6; 30; 5. Viết phép tính:
6 × 5 = 30        30 : 6 = 5
5 × 6 = 30        30 : 5 = 6

Tương tự em có thể chọn các bộ số còn lại và viết như sau:

Chọn ba số: 21; 7; 3. Viết phép tính:
7 × 3 = 21        21 : 7 = 3
3 × 7 = 21        21 : 3 = 7

Chọn ba số: 8; 48; 6. Viết phép tính:
6 × 8 = 48        48 : 6 = 8
8 × 6 = 48        48 : 8 = 6

Chọn ba số: 2; 4; 8. Viết phép tính:
2 × 4 = 8        8 : 2 = 4
4 × 2 = 8        8 : 4 = 2

Chọn ba số: 7; 28; 7. Viết phép tính:
7 × 4 = 28       28 : 7 = 4
4 × 7 = 28        28 : 4 = 7

2: Đúng ghi , sai ghi .

Bumbii Em làm được những gì? trang 84 Vở bài tập toán lớp 3 tập 1 NXB Chân Trời Sáng Tạo. H2

Lời giải:

Em kiểm tra trừng phép tính và ghi đ, s như sau:

Bumbii Em làm được những gì? trang 84 Vở bài tập toán lớp 3 tập 1 NXB Chân Trời Sáng Tạo. H3

3: Số?

Bumbii Em làm được những gì? trang 84 Vở bài tập toán lớp 3 tập 1 NXB Chân Trời Sáng Tạo. H4

Lời giải:

a) Để thêm 80 đơn vị ta lấy số đã cho là 220 cộng với 80:
220 + 80 = 300

Để giảm một số đi 6 lần ta lấy số đó chia cho 6:
300 : 6 = 50

b) Để bớt 160 đơn vị ta lấy số đã cho 350 trừ đi 160:
350 – 160 = 190

Để gấp một số lên 5 lần ta lấy số đó nhân với 5:
190 × 5 = 950

Như vậy, ta điền được:

Bumbii Em làm được những gì? trang 84 Vở bài tập toán lớp 3 tập 1 NXB Chân Trời Sáng Tạo. H5

4: Nối đồng hồ phù hợp với cách đọc.

Bumbii Em làm được những gì? trang 84 Vở bài tập toán lớp 3 tập 1 NXB Chân Trời Sáng Tạo. H6

Lời giải:

Quan sát thời gian trên mỗi đồng hồ để nối với cách đọc phù hợp.

Bumbii Em làm được những gì? trang 84 Vở bài tập toán lớp 3 tập 1 NXB Chân Trời Sáng Tạo. H7

5: Khoanh vào chữ cái trước ý trả lời đúng.

a) Đã tô màu \(\displaystyle\frac{1}{4}\) của hình nào?

Bumbii Em làm được những gì? trang 84 Vở bài tập toán lớp 3 tập 1 NXB Chân Trời Sáng Tạo. H8

b) Trong ba địa điểm sau, nơi lạnh nhất là:

Bumbii Em làm được những gì? trang 84 Vở bài tập toán lớp 3 tập 1 NXB Chân Trời Sáng Tạo. H9

c) O là trung điểm của đoạn thẳng:

Bumbii  trang 84 Vở bài tập toán lớp 3 tập 1 NXB Chân Trời Sáng Tạo. H10

A. PN

B. ON

C. MN

Lời giải:

a) Đếm số phần bằng nhau và số phần được tô màu để chọn đáp án thích hợp.

Hình C gồm 4 phần bằng nhau, tô màu 1 phần.

Vậy đã tô màu \(\displaystyle\frac{1}{4}\) của hình C.

Chọn đáp án C.

b) Quan sát nhiệt kế để xác định nhiệt độ từng địa phương rồi so sánh.

Nhiệt độ ở Mẫu Sơn là 0℃, nhiệt độ ở Bạch Mã là 4℃, nhiệt dộ ở Đà Lạt là 12℃. Vậy Mẫu Sơn lạnh nhất trong 3 địa điểm.

Chọn A.

c) Quan sát hình vẽ, hoặc dùng thước đo ta thấy điểm O nằm giữa hai điểm M và N và MO = ON. Nên O là trung điểm của đoạn thẳng MN.

Chọn C.
Em làm được những gì?

Xem bài giải trước: Nhiệt độ. Đo nhiệt độ
Xem bài giải tiếp theo:
Thực hành và trải nghiệm: Giờ giấc – Thời tiết
Xem các bài giải khác: https://bumbii.com/giai-bai-tap-toan-lop-3-nxb-chan-troi-sang-tao/

Thông tin liên hệ & mạng xã hội:
Website: https://bumbii.com/
Facebook: https://www.facebook.com/bumbiiapp
Pinterest: https://www.pinterest.com/bumbiitech

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Cùng chia sẻ bình luận của bạn nào!x