Em làm được những gì?

Em làm được những gì? trang 18 Vở bài tập toán lớp 3 tập 2 NXB Chân Trời Sáng Tạo. Các em cùng Bumbii giải các bài tập sau.

1: Đúng ghi đ, sai ghi s

Bumbii Em làm được những gì? trang 18 Vở bài tập toán lớp 3 tập 2 NXB Chân Trời Sáng Tạo. H1

Lời giải:

Em dựa vào cách viết số thành tổng các nghìn, trăm, chục và đơn vị; quan sát và đếm các thẻ số để xác định câu đúng, câu sai.

Câu a: Có 2 tấm thẻ 1000, 1 tấm thẻ 100, 3 tấm thẻ 10, 3 tấm thẻ 1. Như vậy số gồm 2 nghìn, 1 trăm, 3 chục, 3 đơn vị.

Ta viết:  2 133 = 2 000 + 100 + 30 + 3

Vậy câu a đúng

Tương tự, em kiểm tra các câu b, c, d và điền như sau:

Bumbii Em làm được những gì? trang 18 Vở bài tập toán lớp 3 tập 2 NXB Chân Trời Sáng Tạo. H2

2: Khoanh vào chữ cái trước ý trả lời đúng.

a) 700 +  .?.  = 1 600

A. 2 300   B. 900       C. 1 300

b)  .?.  + 7 350 = 9 500

A. 2 150   B. 2 250     C. 2 850

c)  8 000  –  .?.  = 600

A. 8 600   B. 8 400     C. 7 400

d)  .?.  – 4 730 = 5 170

A. 9 900  B. 10 000  C. 440

Lời giải:

a) Muốn tìm số hạng, ta lấy tổng trừ đi số hạng còn lại: 1 600 – 700 = 900

Vậy em khoanh vào B

b) Muốn tìm số hạng, ta lấy tổng trừ đi số hạng còn lại: 9 500 – 7 350 = 2 150

Vậy em khoanh vào A

c) Muốn tìm số trừ, ta lấy số bị trừ trừ đi hiệu: 8 000 – 600 = 7 400

Vậy em khoanh vào C

d) Muốn tìm số bị trừ, ta lấy hiệu cộng với số trừ: 5 170 + 4 730 = 9 900 

Vậy em khoanh vào A

3: Đặt tính rồi tính:
a) 6 381 + 1 071
b) 833 + 1 548
c) 5 486 – 2 485
d) 2 617 – 1 909

Lời giải:

Em lần lượt viết phép cộng sao cho các chữ số cùng hàng thẳng cột với nhau. Sau đó thực hiện phép tính cộng, trừ các số theo thứ tự từ phải sang trái.

Kết quả của các phép tính như sau:

Bumbii Em làm được những gì? trang 18 Vở bài tập toán lớp 3 tập 2 NXB Chân Trời Sáng Tạo. H3

4: Viết phép tính thích hợp vào ô trống (+, – , ×, :).

a) 200 × 5 800 = 200                           

c) 1000 : 2 500 = 0                             

b) 200 : 5 800 = 840

d) 5 000 × 0 8 = 0

Lời giải:

– Nếu biểu thức có chứa phép tính cộng, trừ, nhân, chia, ta thực hiện các phép tính nhân, chia trước. Em tính nhẩm kết quả các phép tính rồi viết dấu thích hợp cho phép tính đó

Câu a: Ta có: 200 × 5 = 1 000
Mà 1 000 – 800 = 200
Nên ta cần điền dấu  –  vào ô trống

Câu b: Ta có: 200 : 5 = 40
Mà 40 + 800 = 840
Nên ta cần điền dấu + vào ô trống

Câu c: Ta có: 1000 : 2 = 500
Mà 500 – 500 = 0
Nên ta cần điền dấu – vào ô trống

Câu d: Ta có: 5 000 × 0 = 0
Mà 0 × 8 = 0
Nên ta có thể điền dấu × vào ô trống

Ta điền như sau:

a) 200 × 5 – 800 = 200                                b) 200 : 5 + 800 = 840

c) 1000 : 2 – 500 = 0                                 d) 5 000 × 0 × 8 = 0 

5:Trong một đợt dịch bệnh, Nhà nước đã cung cấp lương thực cho các gia đình khó khăn ở một khu vực. Lần thứ nhất cung cấp 2 350 kg gạo, lần thứ hai ít hơn lần thứ nhất 450 kg gạo. Hỏi cả hai lần khu vực đó đã được cung cấp bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

Lời giải:

Em trình bày như sau:

Bài giải

Số ki-lô-gam gạo Nhà nước cung cấp lần thứ hai là:

2 350 – 450 = 1 900 (kg)

Số ki-lô-gam gạo cả hai lần khu vực đó đã được cung cấp là:

2 350 + 1 900 = 4 250 (kg)

Đáp số: 4 250 ki-lô-gam gạo.

6: Số?

Tuyến đường sắt Bắc – Nam (Hà Nội – Thành phố Hồ Chí Minh) đi qua nhiều tỉnh và thành phố, trong đó có thành phố Vinh (tỉnh Nghệ An).

Quan sát bảng sau rồi viết số vào chỗ chấm

Tuyến đường sắtChiều dài
Hà Nội – Thành phố Hồ Chí Minh1 726 km
Hà Nội – Vinh319 km
Vinh – Thành phố Hồ Chí Minh….. km

Lời giải:

Ta có: Vinh – Thành phố Hồ Chí Minh = Hà Nội – Thành phố Hồ Chí Minh trừ đi Hà Nội – Vinh:

1 726 – 319 = 1 407 (km)

Vậy ta cần điền số 1 407 vào ô trống

Tuyến đường sắtChiều dài
Hà Nội – Thành phố Hồ Chí Minh1 726 km
Hà Nội – Vinh319 km
Vinh – Thành phố Hồ Chí Minh1 407 km

Em làm được những gì?

Xem bài giải trước: Phép trừ các số trong phạm vi 10 000
Xem bài giải tiếp theo:
Tháng – Năm
Xem các bài giải khác: Giải bài tập toán lớp 3 NXB Chân Trời Sáng Tạo

Thông tin liên hệ & mạng xã hội:
Website: https://bumbii.com/
Facebook: https://www.facebook.com/bumbiiapp
Pinterest: https://www.pinterest.com/bumbiitech

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Cùng chia sẻ bình luận của bạn nào!x