ÔN TẬP PHÉP NHÂN

Các em tiếp tục ôn tập và bổ sung kiến thức cùng Bumbii giải bài tập Ôn tập phép nhân trang 14 Vở bài tập toán lớp 3 tập 1 NXB Chân Trời Sáng Tạo.

Viết số vào chỗ chấm

Lời giải:

Ta điền vào ô trống như sau:

PHẦN 1. THỰC HÀNH

1: Số?

a) 2 × 1 = …
2 × 2 = …
2 × 3 = …
2 × 4 = …
2 × 5 = …
2 × 6 = …
2 × 7 = …
2 × 8 = …
2 × 9 = …
2 × 10 = …
b) 5 × 1 = …
5 × 2 = …
5 × 3 = …
5 × 4 = …
5 × 5 = …
5 × 6 = …
5 × 7 = …
5 × 8 = …
5 × 9 = …
5 × 10 = …

Lời giải:

Em nhẩm lại bảng nhân 2 và bảng nhân 5 rồi điền số thích hợp vào ô trống:

a) 2 × 1 = 2
2 × 2 = 4
2 × 3 = 6
2 × 4 = 8
2 × 5 = 10
2 × 6 = 12
2 × 7 = 14
2 × 8 = 16
2 × 9 = 18
2 × 10 = 20
b) 5 × 1 = 5
5 × 2 = 10
5 × 3 = 15
5 × 4 = 20
5 × 5 = 25
5 × 6 = 30
5 × 7 = 35
5 × 8 = 40
5 × 9 = 45
5 × 10 = 50

PHẦN 2. LUYỆN TẬP

1: Số?

a) 3 × 5 = 5 × …               b) … × 5 = 5 × 8

    7 × 2 = … × 7               2 × … = 4 × 2

Lời giải:

a) 3 × 5 = 5 × 3            b) 8 × 5 = 5 × 8

    7 × 2 = 2 × 7            2 × 4 = 4 × 2

2: Tính số kẹo có tất cả.

Số? Phép nhân có thừa số bằng 0 thì tích bằng …

Lời giải:

a) Có 4 đĩa kẹo, mỗi đĩa kẹo có 2 cái kẹo.

Như vậy có tất cả số cái kẹo là:

2 + 2 + 2 + 2 = 8 (cái kẹo)

Hay 2 × 4 = 8 (cái kẹo)

b) Có 4 đĩa kẹo, mỗi đĩa kẹo có 0 cái kẹo.

Như vậy có tất cả số cái kẹo là:

0 + 0 + 0 + 0 = 0 (cái kẹo)

Hay 0 × 4 = 0 (cái kẹo)

Kết luận: Phép nhân có thừa số bằng 0 thì tích bằng 0.

3: Tính nhẩm.

a) 2 × 3 = …                b) 5 × 7 = …

    6 × 2 = …                 9 × 5 = …

    10 × 2 = …               5 × 8 = …

    1 × 2 = …                 1 × 5 = …

Lời giải:

Em thực hiện lại bảng nhân 2 và bảng nhân 5 để điền số còn thiếu vào ô trống

a) 2 × 3 = 6                              b) 5 × 7 = 35                                        

6 × 2 = 2 × 6 = 12                   9 × 5 = 5 × 9 = 45

10 × 2 = 2 × 10 = 20               5 × 8 = 40

1 × 2 = 2                                 1 × 5 = 5 

Ôn tập phép nhân

Xem bài giải trước: Tìm số bị trừ, tìm số trừ
Xem bài giải tiếp theo
: Ôn tập phép chia

Xem các bài giải khác: Giải bài tập toán lớp 3 NXB Chân Trời Sáng Tạo 
Thông tin liên hệ & mạng xã hội:
Website: https://bumbii.com/
Facebook: https://www.facebook.com/bumbiiapp
Pinterest: https://www.pinterest.com/bumbiitech
                CHÚC CÁC EM HỌC TỐT!
0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Cùng chia sẻ bình luận của bạn nào!x