ÔN TẬP PHÉP CHIA

Các em tiếp tục ôn tập và bổ sung kiến thức cùng Bumbii giải bài tập Ôn tập phép chia trang 16 Vở bài tập toán lớp 3 tập 1 NXB Chân Trời Sáng Tạo.

Viết số vào chỗ chấm

Lời giải:

PHẦN 1. THỰC HÀNH

1: Viết phép nhân, phép chia tương ứng (các phép tính trong bảng nhân, chia 2 hoặc 5)

Mẫu: 2 × 7 = 14      45 : 5 = 9

   14 : 2 = 7       5 × 9 = 45

a) 2 × 6 = 12        
b) 18 : 2 = 9        
c) 5 × 7 = 35        
d) 40 : 5 = 8

Lời giải:

Em nhẩm lại bảng nhân 2 và bảng nhân 5 rồi viết phép nhân, chia tương ứng

a) 2 × 6 = 12
12 : 2 = 6
b) 18 : 2 = 9
2 × 9 = 18
c) 5 × 7 = 35
35 : 5 = 7
d) 40 : 5 = 8
5 × 8 = 40

PHẦN 2. LUYỆN TẬP

1: Tính

a) 12 : 2 = …
18 : 2 = …
20 : 2 = …
2 : 2 = …
b) 10 : 5 = …
50 : 5 = …
45 : 5 = …
35 : 5 = …

Lời giải:

a) 12 : 2 = 6
18 : 2 = 9
20 : 2 = 10
2 : 2 = 1
b) 10 : 5 = 2
45 : 5 = 9
50 : 5 = 10
35 : 5 = 7

2: Số?

a) Mỗi ngày Vân đọc 2 trang sách, Vân sẽ đọc xong 20 trang sách trong …. ngày

b) Mỗi ngày Tiến đọc số trang sách như nhau, bạn đọc xong 35 trang sách trong 5 ngày. Mỗi ngày Tiến đọc được ……. trang sách.

c) Mỗi ngày Thu đọc 5 trang sách. Sau 6 ngày Thu đọc được …….. trang sách

Lời giải:

a) Vân đọc xong 20 trang sách trong số ngày là:

20 : 2 = 10 (ngày)

Vậy: Mỗi ngày Vân đọc 2 trang sách, Vân sẽ đọc xong 20 trang sách trong 10 ngày

b) Mỗi ngày Tiến đọc được số trang sách là:

35 : 5 = 7 (trang)

Vậy: Mỗi ngày Tiến đọc số trang sách như nhau, bạn đọc xong 35 trang sách trong 5 ngày. Mỗi ngày Tiến đọc được 7 trang sách.

c) Sau 6 ngày Thu đọc được số trang sách là:

6 × 5 = 30 (trang)

Vậy: Mỗi ngày Thu đọc 5 trang sách. Sau 6 ngày Thu đọc được 30 trang sách

3: Hình bên là một số miếng dán dùng làm phần thưởng.

Số?

a) Phân loại

Các miếng dán gồm ……. loại

b) Kiểm đếm

 • Loại …………………………………….. có: …… miếng
 • Loại …………………………………….. có: …… miếng
 • Loại …………………………………….. có: …… miếng

c) Tính

Cô giáo thưởng đều các miếng dán cho 5 bạn, mỗi bạn nhận được

 • ……….. miếng loại ……………………….
 • ……….. miếng loại ……………………….
 • ……….. miếng loại ……………………….

Lời giải:

Quan sát hình bên, ta thấy có 3 loại miếng dán: hình tam giác, hình tròn, hình vuông

a) Các miếng dán gồm 3 loại

b) Đếm số lượng các loại, ta thấy:

 • Loại hình tam giác có: 10 miếng
 • Loại hình tròn có: 20 miếng
 • Loại hình vuông có: 5 miếng

c) Mỗi bạn nhận được số miếng dán hình tam giác là:

10 : 5 = 2 (miếng)

Mỗi bạn nhận được số miếng dán hình tròn là:

20 : 5 = 4 (miếng)

Mỗi bạn nhận được số miếng dán hình vuông là:

5 : 5 = 1 (miếng)

Vậy:

Cô giáo thưởng đều các miếng dán cho 5 bạn, mỗi bạn nhận được

 • 2 miếng loại hình tam giác
 • 4 miếng loại hình tròn
 • 1 miếng loại hình vuông

4 Thử thách: Số?

Lớp 3C có 20 con thú nhồi bông để biểu diễn múa rối tay

a) Nếu mỗi bạn điều khiển 1 cặp thú bông thì cần ……… bạn tham gia biểu diễn

b) Nếu mỗi bạn điều khiển 5 con thú bông thì cần ……… bạn tham gia biểu diễn

Lời giải:

a) Nếu mỗi bạn điều khiển 1 cặp thú bông thì cần số bạn tham gia biểu diễn là:

20 : 2 = 10 (bạn)

Đáp số: 10 bạn

b) Nếu mỗi bạn điều khiển 5 con thú bông thì cần số bạn tham gia biểu diễn là:

20 : 5 = 4 (bạn)

Đáp số: 4 bạn

Ôn tập phép chia

Xem bài giải trước: Ôn tập phép nhân
Xem bài giải tiếp theo
: Tìm thừa số

Xem các bài giải khác: Giải bài tập toán lớp 3 NXB Chân Trời Sáng Tạo 
Thông tin liên hệ & mạng xã hội:
Website: https://bumbii.com/
Facebook: https://www.facebook.com/bumbiiapp
Pinterest: https://www.pinterest.com/bumbiitech
                CHÚC CÁC EM HỌC TỐT!
0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Cùng chia sẻ bình luận của bạn nào!x