Tiền Việt Nam

Tiền Việt Nam trang 79 Vở bài tập toán lớp 3 tập 2 NXB Chân Trời Sáng Tạo. Các em cùng Bumbii giải các bài tập sau.

1: Viết mệnh giá mỗi tờ tiền bằng số

Bumbii Tiền Việt Nam  trang 79 Vở bài tập toán lớp 3 tập 2 NXB Chân Trời Sáng Tạo. H1

Lời giải:

Ta viết như sau:

Bumbii Tiền Việt Nam  trang 79 Vở bài tập toán lớp 3 tập 2 NXB Chân Trời Sáng Tạo. H2

2: Viết mệnh giá mỗi tờ tiền bằng chữ

Bumbii Tiền Việt Nam  trang 79 Vở bài tập toán lớp 3 tập 2 NXB Chân Trời Sáng Tạo. H3

Lời giải:

Ta viết như sau:

Bumbii Tiền Việt Nam  trang 79 Vở bài tập toán lớp 3 tập 2 NXB Chân Trời Sáng Tạo. H4

3: Đếm rồi viết theo mẫu

Bumbii Tiền Việt Nam  trang 79 Vở bài tập toán lớp 3 tập 2 NXB Chân Trời Sáng Tạo. H5

Lời giải:

Em đếm số lượng tiền trong hình:

a) Hình gồm 7 tờ 10 000 đồng: 7 x 10 nghìn = 70 nghìn hay 70 000.

b) Hình gồm 10 tờ 5 000 đồng: 10 x 5 nghìn = 50 nghìn hay 50 000.

c) Hình gồm:
50 nghìn + 20 nghìn + (10 nghìn x 2) + 5 nghìn + (2 nghìn x 2) + 1 nghìn
= 50 nghìn + 20 nghìn + 20 nghìn + 5 nghìn + 4 nghìn + 1 nghìn
= 100 nghìn hay 100 000

Ta viết như sau:

Bumbii  trang 79 Vở bài tập toán lớp 3 tập 2 NXB Chân Trời Sáng Tạo. H6

4: Kiểm đếm số lượng các tờ tiền có trong bài 3.

Số? (Theo mẫu) Bảng thống kê các tờ tiền

Bumbii Tiền Việt Nam  trang 79 Vở bài tập toán lớp 3 tập 2 NXB Chân Trời Sáng Tạo. H7

Lời giải:

Ở bài số 3, em thấy có 1 tờ tiền có mệnh giá 50 000 đồng, vậy em ghi số tờ tương ứng là 1 tờ ở hàng bên dưới

Thực hiện tương tự với các mệnh giá tiền còn lại, ta điền vào bảng như sau:

Bumbii Tiền Việt Nam  trang 79 Vở bài tập toán lớp 3 tập 2 NXB Chân Trời Sáng Tạo. H8

Phần 2. Luyện tập

1: Đánh dấu () vào những đồ vật em mua được nếu em có 50 000 đồng

Bumbii Tiền Việt Nam  trang 79 Vở bài tập toán lớp 3 tập 2 NXB Chân Trời Sáng Tạo. H9

Lời giải:

Em so sánh giá tiền của mỗi đồ vật với 50 000 đồng, những đồ vật có giá nhỏ hơn 50 000 đồng là những đồ vật em có thể mua được.

Bumbii trang 79 Vở bài tập toán lớp 3 tập 2 NXB Chân Trời Sáng Tạo. H10

2: Giá tiền 1 kg cà chua 17 000 đồng. Với số tiền 50 000 đồng, mẹ có thể mua được 2 kg cà chua không?

Lời giải:

2 kg cà chua có giá là: 17 000 × 2 = 34 000 (đồng).

Do 50 000 đồng > 34 000 đồng

Nên: Với số tiền 50 000 đồng, mẹ có thể mua được 2 kg cà chua.

Vui học: Đánh dấu () vào các tờ tiền em chọn để có tổng số tiền vừa đúng với giá tiền mỗi đồ vật.

Bumbii trang 79 Vở bài tập toán lớp 3 tập 2 NXB Chân Trời Sáng Tạo. H11

Lời giải:

Em cần lấy các tờ tiền có tổng bằng giá tiền của mỗi đồ vật. Ta có thể lấy như sau:

a) Áo có giá 75 000 đồng nên em lấy: 1 tờ 50 nghìn, 1 tờ 20 nghìn và 1 tờ 5 nghìn.

b) Áo có giá 99 000 đồng nên em lấy: 1 tờ 50 nghìn, 1 tờ 20 nghìn, 2 tờ 10 nghìn, 1 tờ 5 nghìn, 1 tờ 2 nghìn và 2 tờ 1 nghìn.

Bumbii trang 79 Vở bài tập toán lớp 3 tập 2 NXB Chân Trời Sáng Tạo. H12

Tiền Việt Nam

Xem bài giải trước: Diện tích hình vuông
Xem bài giải tiếp theo:
Ôn tập các số trong phạm vi 100 000
Xem các bài giải khác: Giải bài tập toán lớp 3 NXB Chân Trời Sáng Tạo

Thông tin liên hệ & mạng xã hội:
Website: https://bumbii.com/
Facebook: https://www.facebook.com/bumbiiapp
Pinterest: https://www.pinterest.com/bumbiitech

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Cùng chia sẻ bình luận của bạn nào!x