Gam

Gam trang 22 Vở bài tập toán lớp 3 tập 2 NXB Chân Trời Sáng Tạo. Các em cùng Bumbii giải các bài tập sau.

1: Viết vào chỗ chấm

Gam là một đơn vị đo …………………….
Gam viết tắt là …
………………. g = 1 kg

Lời giải:

Gam là một đơn vị đo khối lượng
Gam viết tắt là g
1 000 g = 1 kg

Phần 1. Thực hành

1:Viết số đo khối lượng (xem mẫu):

Bumbii Gam trang 22 Vở bài tập toán lớp 3 tập 2 NXB Chân Trời Sáng Tạo. H1

Lời giải:

Em quan sát thấy hai đĩa cân cân bằng nên cân nặng của quả cân chính là cân nặng của vật cần cân.

a) Cân nặng hai quả cân: Một quả 1 kg và 1 quả 500 g.
Vậy cân nặng của vật đó là: 1 kg 500 g

b) Cân nặng của 3 quả cân: Một quả 500g, 1 quả 200 g, 1 quả 100 g. Ta có: 500 g + 200 g + 100 g = 800 g.
Do đó cân nặng của vật đó là: 800 g

2: Nhận biết các quả cân 100 g, 200 g, 500 g, 1 kg.

Nâng lần lượt các quả cân và đọc số đo trên quả cân.

Lời giải:

Em tự thực hành như hướng dẫn ở đề bài. Lúc nâng quả cân 100 g em cảm thấy nhẹ tay, tiếp tực nâng quả cần 200 g, 500 g, 1 kg em thấy nặng dần.

3: Ước lượng và thực hành cân.

a) Chọn bốn vật (xem ví dụ SGK) rồi ước lượng từng vật (nặng hơn, nhẹ hơn hay nặng bằng 1 kg).

b) Cân từng vật rồi viết tiếp vào chỗ chấm

Viết các vật đã cân theo thứ tự từ nhẹ đến nặng.
……………………………………………………………………………

Lời giải:

Em chọn 4 vật và tự thực hành theo yêu cầu đề bài.

Phần 2. Luyện tập

1: Số?

a) 2 kg =  ………  g                  

    5 kg =  ………  g             

b) 3 000 g =  ……… kg

7 000 g =  ………  kg               

c) 1 kg 400 g =  ………  g

2 500 g = … kg ……. g

Lời giải:

Ta có 1 kg = 1 000 g nên 2 kg = 2 000 g, 5 kg = 5 000 g. Tương tự như vậy em điền được như sau:

a) 2 kg =  2 000  g                                         

5 kg =  5 000 g                         

b) 3 000 g =  3  kg

7 000 g =  7  kg                        

c) 1 kg 400 g =  1 400 g (vì 1 kg 400 g = 1 000 g + 400 g = 1 400 g)

2 500 g = 2 kg 500 g (vì 2 kg 500 g = 2 000 g + 500 g = 2 500 g)

2: Viết kg hay g vào chỗ chấm

Bumbii Gam trang 22 Vở bài tập toán lớp 3 tập 2 NXB Chân Trời Sáng Tạo. H2

Lời giải:

5 hạt đâu không thể nặng 1 kg, nên em điền g.
Quả thanh long không thể chỉ nặng 1 g, nên em điền kg.
Quả chuối không thể nặng 200 kg, nên em điền g.

Em điền g, kg như sau:

3: Số?

Bumbii Gam trang 22 Vở bài tập toán lớp 3 tập 2 NXB Chân Trời Sáng Tạo. H3

a) 5 hộp sữa cân nặng ………. g.

b) 1 hộp sữa cân nặng ………. g.

Lời giải:

Quan sát hình vẽ ta thấy: Hai đĩa cân thăng bằng, một bên là quả cân 1 kg; bên còn lại là 5 hộp sữa và quả cân 100 g. Như vậy quả cân 1 kg bằng với 5 hộp sữa cộng quả cân 100 g.

Đổi 1 kg = 1000 g

Ta có: 1000 g = 5 hộp sữa  + 100 g. Nên 5 hộp sữa = 1 000 g – 100 g = 900 (g)

1 hộp sữa cân nặng là: 900 g : 5 = 180 (g)

Ta điền:

a) 5 hộp sữa cân nặng 900 g.

b) 1 hộp sữa cân nặng 180 g.

4: Lượng sữa trong hộp cân nặng 380 g. Vỏ hộp sữa cân nặng 52 g. Hỏi cả hộp sữa cân nặng bao nhiêu gam?

Lời giải:

Tóm tắt
Lượng sữa: 380 g
Vỏ hộp: 52 g
Cả hộp sữa: .?. g
Bài giải
Số gam cả hộp sữa cân nặng là:
380 g + 52 g = 432 (g)
Đáp số: 432 gam. 

Khám phá: Đọc nội dung trong SGK rồi viết vào chỗ chấm.

Chim ruồi là loài chim tí hon, có con chỉ dài khoảng 5 …… và nặng chưa tới 2 ……

Bumbii Gam trang 22 Vở bài tập toán lớp 3 tập 2 NXB Chân Trời Sáng Tạo. H4

Lời giải:

Chim ruồi là loài chim tí hon, có con chỉ dài khoảng 5 cm và nặng chưa tới 2 g

Xem bài giải trước: Tháng – Năm
Xem bài giải tiếp theo:
Mi-li-lít
Xem các bài giải khác: Giải bài tập toán lớp 3 NXB Chân Trời Sáng Tạo

Thông tin liên hệ & mạng xã hội:
Website: https://bumbii.com/
Facebook: https://www.facebook.com/bumbiiapp
Pinterest: https://www.pinterest.com/bumbiitech

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Cùng chia sẻ bình luận của bạn nào!x