CHIA SỐ CÓ HAI CHỮ SỐ CHO SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ

Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số trang 56 Vở bài tập toán lớp 3 tập 1 NXB Chân Trời Sáng Tạo. Các em cùng Bumbii giải các bài tập sau:

Chia đều 36 hình mặt cười cho 3 bạn. Mỗi bạn được bao nhiêu hình?

Lời giải:

Ta thực hiện phép chia 36 : 3 = 12.

Vậy mỗi bạn được 12 hình mặt cười.

PHẦN 1. THỰC HÀNH

1: Đặt tính rồi tính.

a, 48 : 4

    55 : 5

    42 : 2

b, 47 : 3

    71 : 4

    92 : 5 

Lời giải:

PHẦN 2. LUYỆN TẬP

 1: Tính nhẩm.

a, 80 : 4 = …           

90 : 3 = … 

b, 60 x 5 = …       

80 x 3 = …    

c, 30 x 4 = …                              

60 : 3 = …

Lời giải:

a) 80 : 4

Em tính nhẩm như sau: 8 chục chia 4, lấy 8 chia 4 bằng 2, chục giữ nguyên. Vậy:

80 : 4 = 20

Tương tự em tính nhẩm và điền vào chỗ chấm các phép tính bên dưới:

    90 : 3 = 30

b) 60 x 5 = 300

    80 x 3 = 240

c) 30 x 4 = 120

    60 : 3 = 20

2: Số?

a, 68 : 2 = ?

b, ? : 3 = 17

c, 56 : ? = 4

Lời giải:

a, 68 : 2 = ? Em đặt tính rồi tính. Em điền kết quả vào chỗ chấm:

68 : 2 = 34

b, ? : 3 = 17

Muốn tìm số bị chia a lấy thương nhân với số chia: 17 x 3 = 51. Vậy em điền:

51 : 3 = 17

c, 56 : ? = 4

Muốn tìm số chia a lấy số bị chia chia cho thương: 56 : 4 = 14. Vậy em điền:

56 : 14 = 4

3: Số?

Mẹ xếp đều 28 quả bưởi da xanh vào 2 sọt, mỗi sọt có … quả.

Lời giải:

Em thực hiện phép chia: 28 : 2 = 14. Em điền:

Mẹ xếp đều 28 quả bưởi da xanh vào 2 sọt, mỗi sọt có 14 quả.

4: Viết vào chỗ chấm: dài hơn, ngắn hơn hay dài bằng.

Bạn Khánh cắt một băng giấy thành 4 mảnh dài bằng nhau, mỗi mảnh dài 24 cm.

Băng giấy lúc đầu ..?.. 1 m.

Lời giải:

Độ dài băng giấy lúc đầu là 24 x 4 = 96 (cm)

Đổi 1 m = 100 cm

Ta có 96 cm < 100 cm

Vậy băng giấy lúc đầu ngắn hơn 1 m.

Khám phá: 

 • Phép chia sau đúng hay sai. Tại sao?

       47 : 5 = 8 (dư 7)

       ……………………………………………………………..

 • Thương x số chia + số dư = số bị chia

       Thử lại phép chia sau rồi xác định phép chia đúng hay sai.

       67 : 4 = 16 (dư 1)

       ……………………………………………………………..

Lời giải:

 • Phép tính 47 : 5 = 8 (dư 7) là sai vì số dư lớn hơn số chia.
 • Thử lại phép tính 67 : 4 = 16 (dư 1)

             Ta có 16 x 4 + 1 = 64 + 1 = 65  

             Do đó phép tính 67 : 4 = 16 (dư 1)  là sai.

Chia số có hai chữ số

Xem bài giải trước: Phép chia hết và phép chia có dư
Xem bài giải tiếp theo:
Em làm được những gì?

Xem các bài giải khác: Giải bài tập toán lớp 3 NXB Chân Trời Sáng Tạo 
Thông tin liên hệ & mạng xã hội:
Website: https://bumbii.com/
Facebook: https://www.facebook.com/bumbiiapp
Pinterest: https://www.pinterest.com/bumbiitech
                CHÚC CÁC EM HỌC TỐT!
0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Cùng chia sẻ bình luận của bạn nào!x