Chu vi hình vuông

Chu vi hình vuông trang 41 Vở bài tập toán lớp 3 tập 2 NXB Chân Trời Sáng Tạo. Các em cùng Bumbii giải các bài tập sau.

Phần 1. Thực hành
1:
Cho hình vuông ABCD, có cạnh AB = 3 cm.
Chu vi hình vuông ABCD:
………………………………………………
………………………………………………

Bumbii Chu vi hình vuông trang 41 Vở bài tập toán lớp 3 tập 2 NXB Chân Trời Sáng Tạo. H1

Viết vào chỗ chấm:

Muốn tính chu vi hình vuông, ta lấy độ dài một …………. nhân với ………….

Lời giải:

Chu vi hình vuông ABCD:
3 + 3 + 3 + 3 = 12 (cm)
Hoặc 3 x 4 = 12 (cm)

Viết vào chỗ chấm:

Muốn tính chu vi hình vuông, ta lấy độ dài một cạnh nhân với 4

2: Tính chu vi hình vuông.

Cạnh hình vuông10 cm52 m107 m
Chu vi hình vuông……….……….……….

Lời giải:

Muốn tính chu vi hình vuông, ta lấy độ dài một cạnh nhân với 4

Ta có:

10 cm × 4 = 40 (cm)
52 m × 4 = 208 (m)
107 m × 4 = 428 (m)

Ta điền vào bảng như sau:

Cạnh hình vuông10 cm52 m107 m
Chu vi hình vuông40 cm208 m438 m

3: Tính độ dài cạnh hình vuông.

Chu vi hình vuông28 cm80 mm64 km
Cạnh hình vuông……….……….……….

Lời giải:

– Muốn tính độ dài cạnh của hình vuông, ta lấy chu vi hình vuông đó chia cho 4

Ta có:
28 cm : 4 = 7 (cm)
80 mm : 4 = 20 (mm)
64 km  : 4 = 16 (km)

Ta điền vào bảng như sau:

Chu vi hình vuông28 cm80 mm64 km
Cạnh hình vuông7 cm20 mm16 km

Vui học: Khoanh vào chữ cái trước ý trả lời đúng

Nam dùng ống hút giấy để làm khung tranh như hình bên.

Bumbii Chu vi hình vuông trang 41 Vở bài tập toán lớp 3 tập 2 NXB Chân Trời Sáng Tạo. H2

Trong ba ống hút dưới đây, ống hút nào cắt ra vừa đủ làm khung tranh đó?

Bumbii Chu vi hình vuông trang 41 Vở bài tập toán lớp 3 tập 2 NXB Chân Trời Sáng Tạo. H3

Lời giải:

Cách 1:

Em đo được mỗi cạnh của khung tranh có chiều dài 3 cm.
Chu vi của khung tranh là
3 × 4 = 12 cm
Em đo được ống hút A có chiều dài 8 cm. Ống hút B có chiều dài 10 cm. Ống hút C có chiều dài 12 cm.
Như vậy ống hút C có chiều dài đúng bằng chu vi của khung tranh nên ống hút C cắt ra vừa đủ làm khung tranh đó.
Em khoanh vào C.

Cách 2:

Em dùng bất cứ vật gì dài bằng hoặc hơn một cạnh của khung. Em đo một cạnh của khung rồi đánh dấu lên vật. Đem vật đó ướm lên ống hút tại điểm đã đánh dấu. Ống hút nào có đủ chiều dài để ướm đủ 4 lần thì ống hút đó cắt ra vừa đủ làm khung tranh.

Phần 2. Luyện tập

1: Bạn Hiếu dùng một sợi dây gắn các ngôi sao để trang trí một vòng theo khung tranh hình vuông (xem hình). Cạnh của khung tranh dài 50 cm. Hỏi sợi dây đó dài bao nhiêu mét?

Bumbii Chu vi hình vuông trang 41 Vở bài tập toán lớp 3 tập 2 NXB Chân Trời Sáng Tạo. H4

Lời giải:

Vì chiều dài đoạn dây bao quanh khung tranh chính là chu vi của khung tranh, nên em trình bày như sau:

Chiều dài của sợi dây đó là:

50 × 4 = 200 (cm)

Đổi 200 cm  = 2 m

2: Khoanh vào chữ cái trước ý trả lời đúng.

Mỗi tấm ảnh của các bạn trong tổ đều là hình vuông cạnh 8 cm. Hình vuông lớn được ghép bởi 9 tấm ảnh như thế có chu vi là:

Bumbii trang 41 Vở bài tập toán lớp 3 tập 2 NXB Chân Trời Sáng Tạo. H5

A. 32 cm

B. 96 cm

C. 288 cm

Lời giải:

Nhìn hình ta thấy, cạnh hình vuông lớn được ghép bởi 3 tấm ảnh hình vuông nhỏ hơn, mỗi tấm có độ dài cạnh là 8 cm.

Vậy độ dài cạnh của hình vuông lớn là:

8 × 3 = 24 (cm)

Khi đó chu vi chu vi hình vuông lớn là:

24 × 4 = 96 (cm)

Đáp số: 96 cm

Em khoanh vào B

3: Viết vào chỗ chấm.

Chu vi hình chữ nhật40 cm
Nửa chu vi hình chữ nhật…………
Chiều dài hình chữ nhật12 cm
Chiều rộng hình chữ nhật…………

Lời giải:

– Muốn tính nửa chu vi của hình chữ nhật, ta lấy chu vi của hình chữ nhật đó chia cho 2: 40 : 2 = 20 (cm)

– Nửa chu vi của hình chữ nhật bằng chiều dài cộng với chiều rộng nên chiều rộng bằng nữa chu vi trừ đi chiều dài: 20 – 12 = 8 (cm)

Ta điền vào bảng như sau:

Chu vi hình chữ nhật40 cm
Nửa chu vi hình chữ nhật20 cm
Chiều dài hình chữ nhật12 cm
Chiều rộng hình chữ nhật8 cm

Hoạt động thực tế: Viết vào chỗ chấm.

Vật có dạng hình vuôngƯớc lượng độ dài cạnhĐo độ dài cạnhChu vi
Viên gạch………….………….………….
………….………….………….………….
………….………….………….………….

Lời giải:

Em tìm xung quanh em các vật có dạng hình vuông, ước lượng và đo thực tế độ dài cạnh, sau đó tình chu vi bằng cách lấy chiều dài cạnh đo thực tế nhân 4.

Em điền như sau:

Vật có dạng hình vuôngƯớc lượng độ dài cạnhĐo độ dài cạnhChu vi
Viên gạch60 cm60 cm 240 cm
Mặt ghế vuông20 cm25 cm100 cm
Khung cửa sổ1 m1 m4 m

Xem bài giải trước: Chu vi hình chữ nhật
Xem bài giải tiếp theo:
Bảng thống kê số liệu
Xem các bài giải khác: Giải bài tập toán lớp 3 NXB Chân Trời Sáng Tạo

Thông tin liên hệ & mạng xã hội:
Website: https://bumbii.com/
Facebook: https://www.facebook.com/bumbiiapp
Pinterest: https://www.pinterest.com/bumbiitech

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Cùng chia sẻ bình luận của bạn nào!x