Phép cộng các số trong phạm vi 10 000

Phép cộng các số trong phạm vi 10 000 trang 14 Vở bài tập toán lớp 3 tập 2 NXB Chân Trời Sáng Tạo. Các em cùng Bumbii giải các bài tập sau.

1: Viết vào chỗ chấm

Bumbii Phép cộng các số trong phạm vi 10 000 trang 14 Vở bài tập toán lớp 3 tập 2 NXB Chân Trời Sáng Tạo. H1

Lời giải:

Ta điền như sau:

Bumbii Phép cộng các số trong phạm vi 10 000 trang 14 Vở bài tập toán lớp 3 tập 2 NXB Chân Trời Sáng Tạo. H2

Phần 1. Thực hành

1: Đặt tính rồi tính:

2 153 + 5 433
……………………
……………………
……………………
1 675 + 3 309
……………………
……………………
……………………
6 722 + 966
……………………
……………………
……………………
3 905 + 4 185
……………………
……………………
……………………
465 + 619
……………………
……………………
……………………
880 + 7 077
……………………
……………………
……………………

Lời giải:

– Em viết phép cộng theo hàng dọc sao cho các chữ số cùng hàng (nghìn, trăm, chục, đơn vị) thẳng cột với nhau, sau đó thực hiện phép tính cộng lần lượt từ trái qua phải

Bumbii Phép cộng các số trong phạm vi 10 000 trang 14 Vở bài tập toán lớp 3 tập 2 NXB Chân Trời Sáng Tạo. H4

Phần 2. Luyện tập

1: Số?

Số hạng1 1804583 2681 523671
Số hạng4581 1801 5233 268225
Tổng1 638

Lời giải:

Muốn tìm tổng ta lấy số hạng thứ nhất cộng số hạng thứ hai:

Ta điền vào bảng như sau:

Số hạng1 1804583 2681 523671
Số hạng4581 1801 5233 268225
Tổng1 6381 6384 7914 791896

2: Tính nhẩm.

5 000 + 2 000 + 1 000 = ………                     

1 800 + 1 200 + 6 000 = ………

4 000 + 3 000 + 3 000 = ………                     

4 900 + 500 + 100 = ………

Lời giải:

Em nhẩm bằng cách cộng ngàn hoặc cộng trăm:

 5 000 + 2 000 + 1 000 = 5 nghìn + 7 nghìn + 1 nghìn = 7 nghìn + 1 nghìn = 8 nghìn hay 8 000. Vậy:

5 000 + 2 000 + 1 000 = 8 000.

Tương tự như vậy em thực hiện các phép tính khác như sau:

4 000 + 3 000 + 3 000 = 7 000 + 3 000 = 10 000

1 800 + 1 200 + 6 000 = 3 000 + 6 000 = 9 000

4 900 + 500 + 100 = 4 900 + 100 + 500 = 5 000 + 500 = 5 500

3: >, <, =

a) 3 000 + 800 + 20 + 5 3 825

b) 9 100 + 380 + 15 9 500

c) 6 000 + 4 4 600

d) 2 000 + 70 + 8 2 780

Lời giải:

Tính tổng các số ở vế trái, tiến hành so sánh hai vế và điền dấu thích hợp vào chỗ trống.

a) 3 000 + 800 + 20 + 5  =  3 825

b) 9 100 + 380 + 15  <  9 500 vì 9 100 + 380 + 15 = 9 495 < 9 500

c) 6 000 + 4  >  4 600 vì 6 000 + 4 = 6 004 > 4 600

d) 2 000 + 70 + 8  <  2 780 vì 2 000 + 70 + 8 = 2 078 < 2 780

4: Gia đình bác Tám thu hoạch măng cụt và xoài. Măng cụt cân được 2 320 kg. Khối lượng xoài nhiều hơn măng cụt là 520 kg. Hỏi gia đình bác Tám thu hoạch được tất cả bao nhiêu ki-lô-gam măng cụt và xoài?

Lời giải:

Em tìm khối lượng xoài trước, sau đó tính khối lượng của cả măng cụt và xoài. Em trình bày như sau:

Bài giải

Số ki – lô – gam xoài thu hoạch được là:

2 320 + 520 = 2 840 (kg)

Số ki-lô-gam măng cụt và xoài thu hoạch được là:

2 320 + 2 840 = 5 160 (kg)

Đáp số: 5 160 ki-lô-gam.

5: Số?

Bumbii Phép cộng các số trong phạm vi 10 000 trang 14 Vở bài tập toán lớp 3 tập 2 NXB Chân Trời Sáng Tạo. H5

Quãng đường từ Thành phố Hồ Chí Minh đến thị xã Sa Pa, đi qua thủ đô Hà Nội, dài ……………….. km.

Lời giải:

Đêt tính được quãng đường từ Thành phố Hồ Chí Minh đến thị xã Sa Pa, đi qua thủ đô Hà Nội, em làm phép tính cộng: 1 726 + 320 = 2 046 km

Vậy: Quãng đường từ Thành phố Hồ Chí Minh đến thị xã Sa Pa, đi qua thủ đô Hà Nội, dài 2 046 km.
Phép cộng các số trong phạm

Xem bài giải trước: So sánh các số có bốn chữ số
Xem bài giải tiếp theo:
Phép trừ các số trong phạm vi 10 000
Xem các bài giải khác: Giải bài tập toán lớp 3 NXB Chân Trời Sáng Tạo

Thông tin liên hệ & mạng xã hội:
Website: https://bumbii.com/
Facebook: https://www.facebook.com/bumbiiapp
Pinterest: https://www.pinterest.com/bumbiitech

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Cùng chia sẻ bình luận của bạn nào!x