Nặng hơn, nhẹ hơn

Nặng hơn, nhẹ hơn trang 85 SGK toán lớp 2 tập 2 NXB Chân Trời Sáng Tạo. Đề…

Đọc bài

Phép trừ không nhớ trong phạm vi 1000

Phép trừ không nhớ trong phạm vi 1000 trang 82 SGK toán lớp 2 tập 2 NXB Chân…

Đọc bài

Phép cộng không nhớ trong phạm vi 1000

Phép cộng không nhớ trong phạm vi 1000 trang 79 SGK toán lớp 2 tập 2 NXB Chân…

Đọc bài

Em làm được những gì?

Em làm được những gì? trang 73 SGK toán lớp 2 tập 2 NXB Chân Trời Sáng Tạo.…

Đọc bài

Xếp hình, gấp hình

Xếp hình, gấp hình trang 71 SGK toán lớp 2 tập 2 NXB Chân Trời Sáng Tạo. Đề…

Đọc bài

Hình tứ giác

Hình tứ giác trang 70 SGK toán lớp 2 tập 2 NXB Chân Trời Sáng Tạo. Thực hành…

Đọc bài

Khối trụ – Khối cầu

Khối trụ – Khối cầu trang 66 SGK toán lớp 2 tập 2 NXB Chân Trời Sáng Tạo.…

Đọc bài

Ki – lô – mét

Ki – lô – mét trang 63 SGK toán lớp 2 tập 2 NXB Chân Trời Sáng Tạo.…

Đọc bài

Mét

Mét trang 59 SGK toán lớp 2 tập 2 NXB Chân Trời Sáng Tạo. Thực hành Đề bài…

Đọc bài

Em làm được những gì?

Em làm được những gì? trang 55 SGK toán lớp 2 tập 2 NXB Chân Trời Sáng Tạo.…

Đọc bài