Bài 4: Hơn, kém nhau bao nhiêu

Bài 4: Hơn, kém nhau bao nhiêu trang 16 SGK Toán Lớp 2 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Hoạt Động

Bài 1

Số chim cành trên hơn số chim cành dưới mấy con?

Bumbii Bài 4: Hơn, kém nhau bao nhiêu trang 16 SGK Toán Lớp 2 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Bài giải
Số chim cành trên hơn số chim cành dưới là:
\(\fbox{ ? }\)  – \(\fbox{ ? }\) = \(\fbox{ ? }\) (con)
Đáp số: \(\fbox{ ? }\) con chim.

Hướng dẫn giải

Đếm số con chim đậu ở mỗi cành.
Để tìm số con chim cành trên hơn số con chim cành dưới ta lấy số chim cành trên trừ đi số chim cành dưới.

Em điền như sau:

Bài giải
Số chim cành trên hơn số chim cành dưới là:
\(\fbox{ 6 }\)  – \(\fbox{ 4 }\) = \(\fbox{ 2 }\) (con)
Đáp số: \(\fbox{ 2 }\) con chim.

Bài 2

Việt đã tô màu 6 bông hoa, còn 4 bông hoa chưa tô màu. Hỏi số bông hoa chưa tô màu kém số bông hoa đã tô màu mấy bông?

Bumbii Bài 4: Hơn, kém nhau bao nhiêu trang 16 SGK Toán Lớp 2 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Bài giải
Số bông hoa chưa tô màu kém số bông hoa đã tô màu là:
\(\fbox{ ? }\)  – \(\fbox{ ? }\) = \(\fbox{ ? }\) (bông)
Đáp số: \(\fbox{ ? }\) bông hoa.

Hướng dẫn giải

Để tìm số bông hoa chưa tô màu kém số bông hoa đã tô màu ta lấy số bông hoa đã tô màu trừ đi số bông hoa chưa tô màu.

Em điền như sau:

Bài giải
Số bông hoa chưa tô màu kém số bông hoa đã tô màu là:
\(\fbox{ 6 }\)  – \(\fbox{ 4 }\) = \(\fbox{ 2 }\) (bông)
Đáp số: \(\fbox{ 2 }\) bông hoa.

Bài 3

Mai 7 tuổi, bố 38 tuổi. Hỏi bố hơn Mai bao nhiêu tuổi?

Hướng dẫn giải

Để tìm số tuổi bố hơn Mai ta lấy tuổi của bố trừ đi tuổi của Mai.

Bài giải
Bố hơn Mai số tuổi là:
38 – 7 = 31 (tuổi)
Đáp số: 31 tuổi.

Bài 4

Một trường học có 5 thùng đựng rác tái chế và 10 thùng đựng rác khác. Hỏi số thùng đựng rác khác hơn số thùng đựng rác tái chế mấy thùng?

Bumbii Bài 4: Hơn, kém nhau bao nhiêu trang 16 SGK Toán Lớp 2 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Hướng dẫn giải

Để tìm số thùng đựng rác khác hơn số thùng đựng rác tái chế ta lấy số thùng đựng rác khác trừ đi số thùng đựng rác tái chế.

Bài giải
Số thùng đựng rác khác hơn số thùng đựng rác tái chế số thùng là:
10 – 5 = 5 (thùng)
Đáp số: 5 thùng.

Luyện Tập

Bài 1

Tìm số thích hợp.

Mẫu: Băng giấy màu vàng ngắn hơn bằng giấy màu xanh máy xăng-ti-mét?
6 cm – 4 cm = 2 cm

a) Băng giấy màu đỏ dài hơn băng giấy màu vàng mấy xăng-ti-mét?
                      7 cm – 4 cm = ? cm

b) Băng giấy màu xanh ngắn hơn bằng giấy màu đỏ mấy xăng-ti-mét?
                      ? cm – ? cm = ? cm 

Bumbii Bài 4: Hơn, kém nhau bao nhiêu trang 16 SGK Toán Lớp 2 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Hướng dẫn giải

a) Em thực hiện phép trừ và điền kết quả như sau:
Băng giấy màu đỏ dài hơn băng giấy màu vàng mấy xăng-ti-mét?
                      7 cm – 4 cm = 3 cm

b) Quan sát hình em điền như sau:
Băng giấy màu xanh ngắn hơn bằng giấy màu đỏ mấy xăng-ti-mét?
                      7 cm – 6 cm = 1 cm

Bài 2

a) Bút nào ngắn nhất?

Bumbii Bài 4: Hơn, kém nhau bao nhiêu trang 16 SGK Toán Lớp 2 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

b) Số?
– Bút chì dài hơn bút mực ? cm.
– Bút sáp ngắn hơn bút chì ? cm.

Hướng dẫn giải

a) Quan sát hình vẽ ta có độ dài mỗi chiếc bút như sau:
Bút chì: 25 cm ; Bút mực: 20 cm ;  Bút sáp: 10 cm.
Mà: 10 cm < 20 cm < 25 cm.

Vậy bút sáp ngắn nhất.

b) Bút chì dài hơn bút mực số xăng-ti-mét là:
                   25 – 20 = 5 (cm)

Bút sáp ngắn hơn bút chì số xăng-ti-mét là:
                   25 – 10 = 15 (cm)

Vậy:
– Bút chì dài hơn bút mực 10 cm.
– Bút sáp ngắn hơn bút chì 15 cm.

Bài 3

Bumbii trang 16 SGK Toán Lớp 2 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

a) Rô-bốt nào cao nhất?

b) Tìm số thích hợp.
– Rô-bốt A cao hơn rô-bốt B ? cm.
– Rô-bốt B thấp hơn rô-bốt C ? cm.

Hướng dẫn giải

a) Quan sát hình vẽ ta có chiều cao của mỗi bạn rô-bốt như sau:
Rô-bốt A: 56 cm ; Rô-bốt B: 54 cm ;  Rô-bốt C: 59 cm.
Mà: 54 cm < 56 cm < 59 cm.

Vậy rô-bốt C cao nhất.

b) Rô-bốt A cao hơn rô-bốt B số xăng-ti-mét là:
                56 – 54 = 2 (cm)

Rô-bốt B thấp hơn rô-bốt C số xăng-ti-mét là:
               59 – 54 = 5 (cm)

Vậy:
– Rô-bốt A cao hơn rô-bốt B 2 cm.
– Rô-bốt B thấp hơn rô-bốt C 5 cm.

Bài 4

Mai và Nam gấp được các thuyền giấy như hình dưới đây.

Bumbii trang 16 SGK Toán Lớp 2 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

a) Mai gấp được hơn Nam mấy cái thuyền?
b) Nam gấp được kém Mai mấy cái thuyền?

Hướng dẫn giải

a) Mai gấp được hơn Nam số cái thuyền là:
               8 – 6 = 2 (cái thuyền)
b) Nam gấp được kém Mai số cái thuyền là:
               8 – 6 = 2 (cái thuyền)

Xem bài giải trước: Bài 3. Các thành phần của phép cộng, phép trừ
Xem bài giải tiếp theo: Bài 5. Ôn tập phép cộng, phép trừ (không nhớ) trong phạm vi 100
Xem các bài giải khác: Giải SGK Toán Lớp 2 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

Thông tin liên hệ & mạng xã hội:
Website: https://bumbii.com/
Facebook: https://www.facebook.com/bumbiiapp
Pinterest: https://www.pinterest.com/bumbiitech

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Cùng chia sẻ bình luận của bạn nào!x