Bài 8: Bảng cộng (qua 10)

Bài 8: Bảng cộng (qua 10) trang 33 SGK Toán Lớp 2 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Hoạt Động

Bài 1

Tính nhẩm

9 + 58 + 37 + 7
6 + 67 + 69 + 4

Hướng dẫn giải

Tính nhẩm các phép tính dựa vào bảng cộng (qua 10).

9 + 5 = 148 + 3 = 117 + 7 = 14
6 + 6 = 127 + 6 = 139 + 4 = 13

Bài 2

Tìm cá cho mèo.

Bumbii Bài 8: Bảng cộng (qua 10) trang 33 SGK Toán Lớp 2 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Hướng dẫn giải

Tính mỗi phép tính ở mèo rồi tìm xem kết quả phép tính đó trùng với số nào ở cá rồi nối mèo với cá tương ứng.
Ta có:  9 + 3 = 12 ; 8 + 9 = 17.
Vậy ta có kết quả như sau:

Bumbii Bài 8: Bảng cộng (qua 10) trang 33 SGK Toán Lớp 2 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Bài 3

a) Những đèn lồng nào ghi phép tính có kết quả bằng nhau?

b) Trong bốn đèn lồng màu đỏ, đèn lồng nào ghi phép tính có kết quả lớn nhất, đèn lồng nào ghi phép tính có kết quả bé nhất?

Bumbii Bài 8: Bảng cộng (qua 10) trang 33 SGK Toán Lớp 2 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Hướng dẫn giải

a) Ta có:
7 + 5 = 12 ;  9 + 5 = 14 ;   4 + 8 = 12;
6 + 5 = 11 ;  9 + 3 = 12 ;   8 + 7 = 15 .

Vậy các đèn lồng ghi 7 + 5, 4 + 8, 9 + 3 có kết quả bằng nhau (bằng 12).

b) Các phép tính ở đèn lồng màu đỏ là:
7 + 5 ; 4 + 8 ; 6 + 5 ; 8 + 7.

Ta có:
  7 + 5 = 12;        4 + 8 = 12;  
  6 + 5 = 11;        8 + 7 = 15.

So sánh các số ta có: 11 < 12 < 15.

Vậy đèn lồng ghi ghép tính 8 + 7 có kết quả lớn nhất; đèn lồng ghi phép tính 6 + 5 có kết quả bé nhất.

Luyện Tập

Bài 1

Tìm số thích hợp.

Bumbii Bài 8: Bảng cộng (qua 10) trang 33 SGK Toán Lớp 2 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Hướng dẫn giải

Áp dụng: số hạng + số hạng = tổng.
9 + 3 = 12
4 + 8 = 12
8 + 4 = 12
9 + 8 = 17

Bumbii Bài 8: Bảng cộng (qua 10) trang 33 SGK Toán Lớp 2 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Bài 2

Bumbii Bài 8: Bảng cộng (qua 10) trang 33 SGK Toán Lớp 2 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Hướng dẫn giải

Tính nhẩm kết quả từng phép tính theo thứ tự từ trái sang phải.
Ta có:
8 + 6= 14 ;  14 – 4 = 10.
5 + 9 = 14;  14 + 4 =18;  18 – 8 = 10.

Vậy ta có kết quả như sau:

Bumbii trang 33 SGK Toán Lớp 2 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Bài 3

Tìm tổ ong cho gấu.

Bumbii trang 33 SGK Toán Lớp 2 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Hướng dẫn giải

Tính nhẩm kết quả phép cộng trên mỗi chú gấu rồi nối với tổ ong tương ứng.
Ta có: 9 + 4 = 13 ;  8 + 7 = 15.
Vậy ta có kết quả như sau:

Bumbii trang 33 SGK Toán Lớp 2 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Bài 4

Điền dấu thích hợp (>, <, =) vào chỗ chấm:

a) 6 + 6 \(\fbox{ ? }\) 11
7 + 5 \(\fbox{ ? }\) 12

b) 9 + 3 \(\fbox{ ? }\) 3 + 9
9 + 2 \(\fbox{ ? }\) 7 + 7

Hướng dẫn giải

Tính nhẩm kết quả các phép tính ở hai vế rồi so sánh kết quả với nhau.

Bumbii trang 33 SGK Toán Lớp 2 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Bài 5

Trong ca-bin thứ nhất có 7 người, trong ca-bin thứ hai có 8 người. Hỏi trong hai ca-bin có tất cả bao nhiêu người?

Bumbii trang 33 SGK Toán Lớp 2 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Hướng dẫn giải

Để tìm số người có trong hai ca-bin ta lấy số người trong ca-bin thứ nhất cộng với số người trong ca-bin thứ hai.

Bài giải
Trong hai ca-bin có tất cả số người là:
7 + 8 = 15 (người)
Đáp số: 15 người.

Xem bài giải trước: Bài 7. Phép cộng (qua 10) trong phạm vi 20
Xem bài giải tiếp theo: Bài 9. Bài toán về thêm, bớt một số đơn vị
Xem các bài giải khác: Giải SGK Toán Lớp 2 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

Thông tin liên hệ & mạng xã hội:
Website: https://bumbii.com/
Facebook: https://www.facebook.com/bumbiiapp
Pinterest: https://www.pinterest.com/bumbiitech

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Cùng chia sẻ bình luận của bạn nào!x