Bài 10: Luyện tập chung

Bài 10: Luyện tập chung trang 38 SGK Toán Lớp 2 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Luyện Tập Tiết 1

Bài 1

Tìm số thích hợp.

a) 

Số hạng2345678
Số hạng9897685
Tổng11??????

b)

Bumbii Bài 10: Luyện tập chung trang 38 SGK Toán Lớp 2 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Hướng dẫn giải

a) Áp dụng: Số hạng + Số hạng = Tổng.
3 + 8 = 11
4 + 9 = 13
5 + 7 = 12
6 + 6 = 12
7 + 8 = 15
8 + 5 = 13

Em điền như sau:

Số hạng2345678
Số hạng9897685
Tổng11111312121513

b) Thực hiện các phép tính từ trái sang phải:
8 + 5 = 13
13 – 3 = 10

Bumbii Bài 10: Luyện tập chung trang 38 SGK Toán Lớp 2 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Bài 2

Hai quạt nào có chung ổ cắm điện?

Bumbii Bài 10: Luyện tập chung trang 38 SGK Toán Lớp 2 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Hướng dẫn giải

Ta có:
7 + 5 = 12 ;  4 + 9 = 13;
6 + 6 = 12 ;  8 + 3 = 11.

Do đó, các quạt nối với ổ cắm điện như sau:

Bumbii Bài 10: Luyện tập chung trang 38 SGK Toán Lớp 2 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Quan sát ta thấy quạt ghi 7 + 5 và quạt ghi 6 + 6 có chung ổ cắm điện ghi số 12.

Bài 3

a) Toa tàu nào dưới đây ghi phép tính có kết quả lớn nhất?

Bumbii Bài 10: Luyện tập chung trang 38 SGK Toán Lớp 2 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

b) Những toa tàu nào dưới đây ghi phép tính có kết quả bé hơn 15?

Bumbii Bài 10: Luyện tập chung trang 38 SGK Toán Lớp 2 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Hướng dẫn giải

a) Ta có:
8 + 6 = 14 ;               7 + 6 = 13;
9 + 3 = 12 ;               6 + 9 = 15.

Mà: 12 < 13 < 14 < 15.
Vậy toa ghi 6 + 9 có kết quả lớn nhất.

b) Ta có:
6 + 5 = 11 ;       11 < 15.
7 + 8 = 15 ;       15 = 15.
9 + 4 = 13 ;       13 < 15.
8 + 8 = 16 ;       16 > 15.

Vậy các toa ghi 6 + 5 và 9 + 4 có kết quả bé hơn 15.

Bài 4

Một bạn đã xếp các khối lập phương nhỏ thành ba hình A, B, C (như hình vẽ).
a) Hình nào có số khối lập phương nhỏ nhiều nhất?
b) Hình A và B có tất cả bao nhiêu khối lập phương nhỏ?

Bumbii Bài 10: Luyện tập chung trang 38 SGK Toán Lớp 2 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Hướng dẫn giải

a) Hình A có 8 khối lập phương nhỏ.
   Hình B có 6 khối lập phương nhỏ.
   Hình C có 4 khối lập phương nhỏ.
Mà: 4 < 6 < 8.
Vậy hình A có số khối lập phương nhỏ nhiều nhất.

b) Ta có: 8 + 6 = 14
Hình A và B có tất cả khối lập phương nhỏ là: 14 khối.

Luyện Tập Tiết 2

Bài 1

Tìm số thích hợp.

Bumbii Bài 10: Luyện tập chung trang 38 SGK Toán Lớp 2 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Hướng dẫn giải

Dựa vào bảng cộng (qua 10), tính nhẩm tổng hai số ở mỗi cột, ta được kết quả như sau:

Bumbii Bài 10: Luyện tập chung trang 38 SGK Toán Lớp 2 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Bài 2

Có 6 bạn đang chơi bóng rổ, sau đó thêm 3 bạn chạy đến cùng chơi. Hỏi lúc đó có tất cả bao nhiêu bạn chơi bóng rổ?

Bumbii trang 38 SGK Toán Lớp 2 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Hướng dẫn giải

Tóm tắt
Có           : 6 bạn
Đến thêm: 3 bạn
Có tất cả  : … bạn?

Để tìm tất cả số bạn chơi bóng rổ ta lấy số bạn đang chơi bóng rổ cộng với số bạn đến thêm.

Bài giải
Có tất cả số bạn chơi bóng rổ là:
6 + 3 = 9 (bạn)
Đáp số: 9 bạn.

Bài 3

Dưới hồ nước có 15 con cá sấu, sau đó có 3 con lên bờ. Hỏi còn lại bao nhiêu con cá sấu ở dưới hồ nước?

Bumbii trang 38 SGK Toán Lớp 2 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Hướng dẫn giải

Tóm tắt
Có       : 15 con cá sấu
Lên bờ: 3 con cá sấu
Còn lại: … con cá sấu?

Để tìm số con cá sấu còn lại dưới hồ nước ta lấy số con cá sấu có dưới hồ nước trừ đi số con lên bờ.

Bài giải
Số con cá sấu còn lại dưới hồ nước là:
15 – 3 = 12 ( con)
Đáp số: 12 con.

Xem bài giải trước: Bài 9. Bài toán về thêm, bớt một số đơn vị
Xem bài giải tiếp theo: Bài 11. Phép trừ (qua 10) trong phạm vi 20
Xem các bài giải khác: Giải SGK Toán Lớp 2 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

Thông tin liên hệ & mạng xã hội:
Website: https://bumbii.com/
Facebook: https://www.facebook.com/bumbiiapp
Pinterest: https://www.pinterest.com/bumbiitech

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Cùng chia sẻ bình luận của bạn nào!x