Bài 9: Bài toán về thêm, bớt một số đơn vị

Bài 9: Bài toán về thêm, bớt một số đơn vị trang 36 SGK Toán Lớp 2 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Hoạt Động Tiết 1

Bài 1

Lọ hoa có 9 bông hoa, Việt cắm thêm 6 bông hoa. Hỏi lọ hoa có tất cả bao nhiêu bông hoa?

Bumbii Bài 9: Bài toán về thêm, bớt một số đơn vị trang 36 SGK Toán Lớp 2 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Tóm tắt
Có: \(\fbox{ ? }\) bông hoa
Thêm: \(\fbox{ ? }\) bông hoa
Có tất cả: …bông hoa

Bài giải
Số bông hoa có tất cả là:
\(\fbox{ ? }\) + \(\fbox{ ? }\) = \(\fbox{ ? }\) (bông)
Đáp số: \(\fbox{ ? }\) bông hoa

Hướng dẫn giải

Tóm tắt
Có: \(\fbox{ 9 }\) bông hoa
Thêm: \(\fbox{ 6 }\) bông hoa
Có tất cả: …bông hoa

Bài giải
Số bông hoa có tất cả là:
\(\fbox{ 9 }\) + \(\fbox{ 6 }\) = \(\fbox{ 15 }\) (bông)
Đáp số: \(\fbox{ 15 }\) bông hoa

Bài 2

Có 8 bạn đang chơi kéo co, có thêm 4 bạn chạy đến cùng chơi. Hỏi lúc đó có tất cả bao nhiêu bạn chơi kéo co?

Tóm tắt
Có: \(\fbox{ ? }\) bạn
Thêm: \(\fbox{ ? }\) bạn
Có tất cả: …bạn

Bài giải
Số bạn chơi kéo co có tất cả là:
\(\fbox{ ? }\) \(\fbox{ ? }\) \(\fbox{ ? }\) = \(\fbox{ ? }\) (bạn)
Đáp số: \(\fbox{ ? }\) bạn

Hướng dẫn giải

Tóm tắt
Có: \(\fbox{ 8 }\) bạn
Thêm: \(\fbox{ 4 }\) bạn
Có tất cả: …bạn

Bài giải
Số bạn chơi kéo co có tất cả là:
\(\fbox{ 8 }\) \(\fbox{ + }\) \(\fbox{ 4 }\) = \(\fbox{ 12 }\) (bạn)
Đáp số: \(\fbox{ 12 }\) bạn

Hoạt Động Tiết 2

Đàn lợn nhà An có 15 con, mẹ đã bán 5 con. Hỏi đàn lợn nhà An còn lại bao nhiêu con?

Tóm tắt
Có: \(\fbox{ ? }\) con lợn
Thêm: \(\fbox{ ? }\) con lợn
Có tất cả: …con lợn

Bài giải
Số con lợn
còn lại là:
\(\fbox{ ? }\) \(\fbox{ ? }\) \(\fbox{ ? }\) = \(\fbox{ ? }\) (con)
Đáp số: \(\fbox{ ? }\) con lợn.

Hướng dẫn giải

Tóm tắt
Có: \(\fbox{ 15 }\) con lợn
Thêm: \(\fbox{ 5 }\) con lợn
Có tất cả: …con lợn

Bài giải
Số con lợn còn lại là:
\(\fbox{ 15 }\) \(\fbox{ – }\) \(\fbox{ 5 }\) = \(\fbox{ 10 }\) (con)
Đáp số: \(\fbox{ 10 }\) con lợn.

Luyện Tập

Bài 1

Giải bài toán theo tóm tắt sau:

Tóm tắt
Có          : 9 thuyền
Thêm     : 4 thuyền
Có tất cả : thuyền?

Bumbii Bài 9: Bài toán về thêm, bớt một số đơn vị trang 36 SGK Toán Lớp 2 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Hướng dẫn giải

Để tìm số thuyền có tất cả ta lấy số thuyên ban đầu có cộng thêm số thuyền đến thêm.

Bài giải
Số thuyền có tất cả là:
9 + 4 = 13 (thuyền)
Đáp số: 13 thuyền.

Bài 2

Trên xe có 14 bạn, đến điểm dừng có 3 bạn xuống xe. Hỏi lúc đó trên xe còn lại bao nhiêu bạn?

Hướng dẫn giải

Tóm tắt
Có           : 14 bạn
Xuống xe : 3 bạn
Còn lại     : … bạn?

Bài giải
Số bạn còn lại trên xe là:
14 – 3 = 11 (bạn)
Đáp số: 11 bạn.

Xem bài giải trước: Bài 8. Bảng cộng (qua 10)
Xem bài giải tiếp theo: Bài 10. Luyện tập chung
Xem các bài giải khác: Giải SGK Toán Lớp 2 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

Thông tin liên hệ & mạng xã hội:
Website: https://bumbii.com/
Facebook: https://www.facebook.com/bumbiiapp
Pinterest: https://www.pinterest.com/bumbiitech

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Cùng chia sẻ bình luận của bạn nào!x