Bài 6: Luyện tập chung

Bài 6: Luyện tập chung trang 23 SGK Toán Lớp 2 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Hoạt Động

Bài 1

Tìm số thích hợp.

Bumbii Bài 6: Luyện tập chung trang 23 SGK Toán Lớp 2 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Hướng dẫn giải

Em quan sát thấy trên tia số số trước kém số sau 1 đơn vị, hay số sau hơn số trước 1 đơn vị. Để tìm được số tiếp theo, em thực hiện đếm thêm 1 đơn vị.

Em điền như sau:

Bumbii Bài 6: Luyện tập chung trang 23 SGK Toán Lớp 2 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Bài 2

a) Viết mỗi số 27, 56, 95, 84, 72 thành tổng (theo mẫu).
     Mẫu: 27 = 20 + 7.

b) Tìm số thích hợp.
34 = 30 + \(\fbox{ ? }\)
68 = \(\fbox{ ? }\) + 8
55 = \(\fbox{ ? }\) + 5
89 = 80 + \(\fbox{ ? }\)

Hướng dẫn giải

a) Dựa theo mẫu, em viết số thành tổng như sau:

56 = 50 + 6 ;                     
95 = 90 + 5 ;
84 = 80 + 4 ;                     
72 = 70 + 2.

b) Dựa vào cách viết số thành tổng, em điền vào ô trống như sau

34 = 30 + \(\fbox{ 4 }\)
68 = \(\fbox{ 60 }\) + 8
55 = \(\fbox{ 50 }\) + 5
89 = 80 + \(\fbox{ 9 }\)

Bài 3

Tìm số thích hợp.

Bumbii Bài 6: Luyện tập chung trang 23 SGK Toán Lớp 2 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Hướng dẫn giải

Áp dụng kiến thức:
Số liền sau của một số hơn số đó 1 đơn vị.
Số liền trước của một số kém số đó 1 đơn vị.

Bumbii Bài 6: Luyện tập chung trang 23 SGK Toán Lớp 2 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Bài 4

a) Viết các số trên xe đua theo thứ tự từ bé đến lớn.
b) Tính tổng của số lớn nhất và số bé nhất trong các số trên xe đua.

Bumbii trang 23 SGK Toán Lớp 2 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Hướng dẫn giải

a) Các số trên các xe đua là 37, 45, 24 và 42.
So sánh các số ta có: 24 < 37 < 42 < 45.

Vậy các số trên xe đua theo thứ tự từ bé đến lớn là 24 ; 37 ; 42 ; 45.

b) Theo câu a ta có:
Số lớn nhất trong các số trên xe đua là 45.
Số nhỏ nhất trong các số trên xe đua là 24.

Tổng của hai số đó là:
24 + 45 = 69.

Bài 5

Lớp 2A trồng được 29 cây, lớp 2B trồng được 25 cây. Hỏi lớp 2A trồng được hơn lớp 2B bao nhiêu cây?

Bumbii trang 23 SGK Toán Lớp 2 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Hướng dẫn giải

Để tìm số cây lớp 2A trồng được hơn lớp 2B ta lấy số cây lớp 2A trồng được trừ đi số cây lớp 2B trồng được.

Bài giải
Lớp 2A trồng được hơn lớp 2B số cây là:
29 – 25 = 4 (cây)
Đáp số: 4 cây.

Luyện Tập

Bài 1

Chọn câu trả lời đúng.

a) Tổng của 32 và 6 là:
A. 92                  B. 38                   C. 82

b) Hiệu của 47 và 22 là:
A. 69                   B. 24                  C. 25

c) Số liền trước của số bé nhất có hai chữ số là:
A. 9                     B. 10                  C. 11

d) Số liền sau của số lớn nhất có hai chữ số là:
A. 98                   B. 99               C. 100

Hướng dẫn giải

a)  Ta có: 32 + 6 = 38.
Vậy tổng của 32 và 6 là 38.
Chọn B.

b) Ta có: 47 – 22 = 25.
Vậy hiệu của 47 và 22 là 25.
Chọn C

c) Số bé nhất có hai chữ số là 10.
Số liền trước của số 10 là 9.
Chọn A.

d) Số lớn nhất có hai chữ số là 99.
Số liền sau của số 99 là 100.
Chọn C.

Bài 2

a) Ghép hai trong ba thẻ số bên được các số có hai chữ số nào?
b) Tính hiệu của số lớn nhất và số bé nhất trong các số vừa ghép được.

Bumbii trang 23 SGK Toán Lớp 2 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Hướng dẫn giải

a) Lấy một trong hai tấm thẻ ghi 3, 5 làm số chục rồi ghép với một trong hai tấm thẻ còn lại (làm số đơn vị).
Khi đó ta ghép được các số là 30; 35; 50; 53.

b) Trong các số 30; 35; 50; 53, số lớn nhất là 53 và số bé nhất là 30.
 Hiệu hai số đó là:
53 – 30 = 23.

Bài 3

Điền dấu thích hợp (>; <; =) vào dấu ?.

a) 34 + 5 \(\fbox{ ? }\) 41
98 – 5 \(\fbox{ ? }\) 89

b) 87 – 32 \(\fbox{ ? }\) 50 + 5
25 + 53 \(\fbox{ ? }\) 76 – 4

Hướng dẫn giải

Thực hiện các phép tính rồi so sánh kết quả với nhau.
34 + 5 = 39.
Ta có 39 < 41
Vậy 34 + 5 < 41.

Thực hiện tương tự như trên, em điền được như sau:

a) 34 + 5 \(\fbox{ < }\) 41
98 – 5 \(\fbox{ > }\) 89

b) 87 – 32 \(\fbox{ = }\) 50 + 5
25 + 53 \(\fbox{ > }\) 76 – 4

Xem bài giải trước: Bài 5. Ôn tập phép cộng, phép trừ (không nhớ) trong phạm vi 100
Xem bài giải tiếp theo: Bài 7. Phép cộng (qua 10) trong phạm vi 20
Xem các bài giải khác: Giải SGK Toán Lớp 2 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

Thông tin liên hệ & mạng xã hội:
Website: https://bumbii.com/
Facebook: https://www.facebook.com/bumbiiapp
Pinterest: https://www.pinterest.com/bumbiitech

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Cùng chia sẻ bình luận của bạn nào!x