Bài 3. Hai đường thẳng cắt nhau, song song. Tia

Bài 3. Hai đường thẳng cắt nhau, song song. Tia trang 91 Vở bài tập toán lớp 6 tập 2 NXB Chân Trời Sáng Tạo

\(1.\) Qua hai điểm \(A\) và \(B\) cho trước có bao nhiêu đường thẳng? Em hãy chọn phương án đúng.

(A) \(1\)

(B) \(2\)

(C) Nhiều hơn \(2\)

(D) Không có đường thẳng nào

Giải

A đúng.

\(\)

\(2.\) Vì sao người ta thường nói “đường thẳng đi qua hai điểm”mà không nói “đường thẳng đi qua ba điểm”?

Giải

Vì qua hai điểm phân biệt cho trước ta luôn xác định được duy nhất một đường thẳng.

Qua ba điểm cho trước không phải lúc nào ta cũng xác định được một đường thẳng.

\(\)

\(3.\) Điền các chữ “cắt nhau”, “song song” vào chỗ chấm thích hợp.

a) Hai đường thẳng không có điểm chung nào gọi là hai đường  thẳng …

b) Hai đường thẳng có duy nhất một điểm chung gọi là hai đường thẳng …

Giải

a) song song

b) cắt nhau

\(\)

\(4.\) Cho ba điểm phân biệt không thẳng hàng. Em hãy vẽ một đường thẳng đi qua hai trong số ba điểm đó, rồi vẽ tiếp đường thẳng thứ hai đi qua điểm còn lại và song song với đường thẳng vừa vẽ.

Giải

Giả sử ba điểm phân biệt không thẳng hàng là \(A, B, C\), ta có hình vẽ sau:

\(\)

\(5.\) Cho bốn đường thẳng \(a, b, c, d\) trong đó có ba đường thẳng \(a, b, c\) cắt nhau tại một điểm. Các đường thẳng \(b, c, d\) cũng cắt nhau tại một điểm. Bốn đường thẳng \(a, b, c, d\) có cắt nhau tại một điểm hay không? Vì sao?

Giải

Giả sử ba đường thẳng \(a, b, c\) cắt nhau tại điểm \(A.\)

Vì hai đường thẳng \(b, c\) cắt nhau tại điểm \(A\) (điểm này là duy nhất) mà đường thẳng \(d\) lại cắt đường thẳng \(b, c\) tại một điểm nên ta suy ra đường thẳng \(d\) phải cắt đường thẳng \(b, c\) tại điểm \(A.\)

Vậy bốn đường thẳng \(a, b, c, d\) cùng cắt nhau tại một điểm.

\(\)

\(6.\) Hãy vẽ ba đường thẳng sao cho cứ hai trong số ba đường thẳng đó đều cắt nhau. Ký hiệu các giao điểm của các đường thẳng đó. Có bao nhiêu giao điểm được tạo thành?

Giải

Trường hợp 1: Có ba giao điểm

Trường hợp 2: Có một giao điểm

\(\)

\(7.\) Có bao nhiêu giao điểm được tạo bởi 3 đường thẳng? Hãy vẽ hình trong mỗi trường hợp đó.

Giải

Trường hợp 1: Có một giao điểm

Trường hợp 2: Có hai giao điểm

Trường hợp 3: Có 3 giao điểm

Trường hợp 4: Không có giao điểm nào

Giải

\(\)

\(8.\) Cho bốn điểm \(A, B, C, D\) như hình vẽ bên. Có bao nhiêu tia được tạo thành nếu mỗi tia đều chứa \(2\) trong số các điểm đó?

Giải

Với bốn điểm \(A, B, C, D\) có \(12\) tia được tạo thành:

\(AB, AC, AD, BA, BC, BD;\)

\(CA, CB, CD, DA, DB, DC.\)

\(\)

\(9.\) Hai đường thẳng cắt nhau tạo ra mấy tia? Hãy đặt tên cho các tia đó.

Giải

Gọi hai đường thẳng lần lượt là \(xy\) và \(mn,\) cắt nhau tại điểm \(O\) như hình.

Điểm \(O\) chia đường thẳng \(xy\) thành hai phần là tia \(Ox\) và tia \(Oy,\) chia đường thẳng \(mn\) thành hai phần là tia \(Om\) và tia \(On.\)

Vậy \(4\) tia được tạo thành là: \(Ox, Oy, Om, On.\)

\(\)

\(10.\) Hãy vẽ hình tương ứng trong mỗi trường hợp sau:

a) Tia \(MN;\)

b) Tia \(NM;\)

c) Đường thẳng \(MN.\)

Giải

a)

b)

c)

\(\)

\(11.\) Cho điểm \(P\) không nằm trên đường thẳng \(MN.\) Vẽ tia \(Px\) cắt đường thẳng \(MN\) tại điểm \(K\) sao cho điểm \(M\) nằm giữa \(K\) và \(N.\)

Giải

\(\)

Xem bài giải trước: Bài 1. Điểm. Đường thẳng

Xem bài giải tiếp theo: Bài 4. Đoạn thẳng. Độ dài đoạn thẳng

Xem các bài giải khác: Giải bài tập Toán Lớp 6 – NXB Chân Trời Sáng Tạo

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Cùng chia sẻ bình luận của bạn nào!x