Bài 27. Tham số của hàm

Tham số của hàm trang 55 sách bài tập Tin Học lớp 10NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống, mời các em tham khảo cùng Bumbii.

Chủ đề 5. Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính. Bài 27. Tham số của hàm.

Câu 27.1

Hàm tự định nghĩa trong Python có thể có bao nhiêu tham số?

A.0.

B. 1.

C. 2.

D. Không hạn chế.

Đáp án: phương án D.

Câu 27.2

Khi gọi hàm, dữ liệu được truyền vào hàm được gọi là gì?

A. Tham số.

B. Hiệu số.

C. Đối số.

D. Hàm số.

Đáp án: phương án C.

Câu 27.3

Hàm func(m, n) được định nghĩa như sau:

Giả sử chúng ta thực hiện các lệnh sau:

Kết quả sẽ in ra số nào?

Đáp án: 13. (Hàm trả lại giá trị 3 x 1 + 10 = 13)

Câu 27.4

Đoạn chương trình sau sẽ in ra số nào?

A. 10.

B. 18.

C. 20.

D. 30.

Đáp án: phương án C.

Câu 27.5

Chỉ số sức khoẻ BMI của con người được định nghĩa theo công thức sau:

, trong đó m là khối lượng cơ thể tính bằng kg, h là chiều cao tính theo mét. Viết hàm số tính chỉ số BMI theo các tham số m, h.

Đáp án: Hàm có thể viết như sau:

Câu 27.6

Chúng ta đã biết đơn vị đo nhiệt độ hiện nay trên thế giới có ba loại:

– Nhiệt độ tính theo Celsius (nhiệt độ C).

– Nhiệt độ tính theo Kelvin (nhiệt độ K).

– Nhiệt độ tính theo Fahrenheit (nhiệt độ F).

Các công thức sau cho biết quan hệ toán học giữa các nhiệt độ trên.

Viết thủ tục convertCK() thực hiện các công việc sau:

– Yêu cầu nhập từ màn hình giá trị nhiệt độ TC tính theo C.

– Tính toán và đưa ra màn hình nhiệt độ TK tính theo K.

Đáp án: Hàm có thể viết như sau:

Câu 27.7

Viết hàm số (hàm dấu) sign(x) trả lại 1 nếu x > 0, trả lại 0 nếu x = 0 và trả lại -1 nếu x < 0.

Đáp án: Hàm có thể viết như sau:

Câu 27.8

Viết hàm prime(n) với n là số nguyên bất kì. Hàm sẽ trả lại giá trị False nếu n không là số nguyên tố và trả lại True nếu n là số nguyên tố. Lưu ý rằng các số âm, số 0 và 1 không được coi là số nguyên tố.

Đáp án: Hàm có thể viết như sau:

Câu 27.9

Viết hàm UCLN(m, n) để tính ước chung lớn nhất của hai số nguyên không âm m và n.

Đáp án: Hàm có thể viết như sau:

Câu 27.10

Hai số tự nhiên m, n được gọi là nguyên tố cùng nhau nếu UCLN(m, n) = 1.

Viết chương trình thực hiện công việc sau:

Nhập từ bàn phím số tự nhiên n và đếm số các số nguyên tố cùng nhau với n tính trong khoảng từ 1 đến n.

Đáp án: Chương trình có thể viết như sau:

Câu 27.11

Viết chương trình nhập số tự nhiên n từ bàn phím và in ra số nguyên tố nhỏ nhất không nhỏ hơn n. Ví dụ nếu nhập n = 10 thì chương trình sẽ in ra số 11.

Đáp án: Chương trình có thể viết như sau:

Câu 27.12

Chỉ số sức khoẻ BMI có ý nghĩa như sau:

Nếu BMI < 18 thì phân loại là gầy.

Nếu BMI từ 18 đến 25 thì phân loại là bình thường.

Nếu BMI > 25 thì phân loại là béo phì.

Viết chương trình thực hiện các công việc sau:

– Yêu cầu người dùng nhập các thông số: họ tên, cân nặng (đơn vị kg) và chiều cao (đơn vị m).

– Sau đó thông báo “Bạn gầy” hoặc “Bạn bình thường” hoặc “Bạn bị béo phì”.

Đáp án: Chương trình có thể viết như sau:

Xem các bài giải khác tại Giải sách bài tập tin học lớp 10 – NXB Kết nối tri thức với cuộc sống

Thông tin liên hệ & mạng xã hội:
Website: https://bumbii.com/
Facebook: https://www.facebook.com/bumbiiapp
Pinterest: https://www.pinterest.com/bumbiitech

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Cùng chia sẻ bình luận của bạn nào!x