Bài 28. Phạm vi của biến

Bài Phạm vi của biến trang 57 sách bài tập Tin Học lớp 10NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống, mời các em tham khảo cùng Bumbii.

Chủ đề 5. Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính. Bài 28. Phạm vi của biến.

Câu 28.1

Đoạn chương trình sau có lỗi không? Nếu không kết quả lệnh print() sẽ in ra số nào?

Đáp án: Không lỗi. Kết quả sẽ in ra các số 5, 3.

Câu 28.2

Đoạn chương trình sau có lỗi không? Nếu không kết quả lệnh print() sẽ in ra số nào?

Đáp án: Có. Chương trình có lỗi vì không nhận biết được biến n. Biến n có trong hàm f() chỉ có tác dụng bên trong hàm nhưng không có tác dụng bên ngoài hàm f().

Câu 28.3

Trong Python biến được khai báo và sử dụng bên trong một hàm được gọi là gì?

A. Biến địa phương.

B. Biến riêng.

C. Biến tổng thể.

D. Biến thông thường.

Đáp án: phương án A.

Câu 28.4

Có thể khai báo một biến bên trong hàm trùng tên với biến đã khai báo trước đó bên ngoài hàm không?

Đáp án: có.

Câu 28.5

Khi khai báo hàm có tham số, các tham số này có thể coi là một biến địa phương của hàm hay không?

Đáp án: có.

Câu 28.6

Đoạn chương trình sau có lỗi không?

Đáp án: có. Các biến m, n được khai báo bên ngoài hàm f(). Bên trong hàm có lệnh thực hiện coi n như một biến do đó sẽ có lỗi. Biến được khai báo bên ngoài hàm sẽ không có tác dụng bên trong hàm như một biến.

Câu 28.7

Đoạn chương trình sau có lỗi không?

Đáp án: không. Các biến m, n được khai báo bên ngoài hàm f(). Bên trong hàm vẫn nhìn thấy và có thể truy cập giá trị của các biến này để sử dụng vào mục đích của mình.

Câu 28.8

Đoạn chương trình sau sẽ in ra giá trị gì?

Đáp án: Chương trình sẽ in ra “train go”. Bài Phạm vi của biến

Câu 28.9

Mệnh đề nào dưới đây phát biểu sai về phạm vi tác dụng của biến trong Python?

A. Biến được khai báo bên trong hàm chỉ có tác dụng trong hàm đó, không có tác dụng bên ngoài.

B. Biến được khai báo bên ngoài hàm sẽ không có tác dụng bên trong hàm như một biến.

C. Biến khai báo bên ngoài nếu muốn có tác dụng bên trong hàm thì cần khai báo lại trong hàm với từ khoá global.

D. Biến trong Python khi đã được khai báo sẽ có tác dụng trong tất cả các hàm và bên ngoài.

Đáp án: phương án D.

Câu 28.10

Chương trình sau có lỗi không? Nếu có, làm thế nào để sửa hết lỗi?

Đáp án: có lỗi. Có thể sửa cho hết lỗi theo nhiều cách. Ví dụ:

Cách 1. Đưa n vào hàm số khi khai báo hàm f().

Cách 2. Khai báo biến n là global trong hàm f().

Câu 28.11

Viết hàm với đầu vào là list A, số thực x. Hàm cần trả về một list B thu được từ list A bằng cách chỉ lấy các phần tử có giá trị ≥ x.

Đáp án: Chương trình có thể viết như sau:

Câu 28.12

Viết chương trình thực hiện các công việc sau, yêu cầu thực hiện lần lượt các công việc, mỗi công việc cần được triển khai thông qua một chương trình con:

1. Nhập từ bàn phím một dãy các số nguyên, mỗi số cách nhau bởi dấu cách. Chuyển các số này vào một dãy (list A) các số và in dãy A ra màn hình.

2. Tách từ dãy A ra một dãy B bao gồm các phần tử có giá trị > 0 của dãy A. In dãy B ra màn hình.

3. Tách từ dãy A ra một dãy C bao gồm các phần tử có giá trị < 0 của dãy A. In dãy C ra màn hình.

Cuối cùng chương trình sẽ đưa ra kết quả tổng số các lệnh cơ bản (phép gán, phép so sánh) đã thực hiện trong toàn bộ chương trình.

Đáp án: Bài Phạm vi của biến

Với mỗi nhiệm vụ trên sẽ được viết riêng thành một hàm. Để tính số các phép gán và so sánh cần một biến tổng thể t. Biến nhớ này sẽ được khai báo lại trong mỗi chương trình con với từ khoá global. Toàn bộ chương trình như sau:

Xem các bài giải khác tại Giải sách bài tập tin học lớp 10 – NXB Kết nối tri thức với cuộc sống

Thông tin liên hệ & mạng xã hội:
Website: https://bumbii.com/
Facebook: https://www.facebook.com/bumbiiapp
Pinterest: https://www.pinterest.com/bumbiitech

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Cùng chia sẻ bình luận của bạn nào!x