Bài 26. Hàm trong Python

Hàm trong Python trang 53 sách bài tập Tin Học lớp 10NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống, mời các em tham khảo cùng Bumbii.

Chủ đề 5. Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính. Bài 26. Hàm trong Python.

Câu 26.1

Trong ngôn ngữ lập trình Python, hàm có phải thủ tục hay không? Mệnh đề nào dưới đây mô tả đúng quan hệ giữa hàm và thủ tục?

A. Hàm và thủ tục là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau.

B. Hàm là thủ tục nhưng thủ tục có thể không phải là hàm.

C. Trong Python, hàm và thủ tục là hai khái niệm đồng nhất.

D. Thủ tục là hàm nhưng hàm có thể không là thủ tục.

Đáp án: phương án C.

Câu 26.2

Trong định nghĩa của hàm có thể có bao nhiêu từ khoá return?

A. 1.

B. 2. C. 5

D. Không hạn chế.

Đáp án: phương án D.

Câu 26.3

Trong Python có thể tự tạo hàm trùng tên với một hàm có sẵn hay không?

Đáp án: có.

Câu 26.4

Trong Python có thể định nghĩa hàm với tên trùng với từ khoá hay không?

Đáp án: không thể.

Câu 26.5

Trong Python lệnh print() có phải là hàm không?

Đáp án: có. Print() là hàm không trả lại giá trị.

Câu 26.6

Mệnh đề nào dưới đây mô tả đúng về hàm tự định nghĩa không trả lại giá trị?

A. Trong mô tả hàm không có từ khoá return.

B. Trong mô tả hàm chỉ có một từ khoá return.

C. Trong mô tả hàm phải có tối thiểu hai từ khoá return.

D. Trong mô tả hàm hoặc không có return hoặc có return nhưng không có giá trị sau từ khoá return.

Đáp án: phương án D.

Câu 26.7

Hàm sau có ý nghĩa gì?

Đáp án: Hàm trả lại x nếu x là số lớn hơn, ngược lại trả về tổng của x và y.

Câu 26.8

Hàm sau có ý nghĩa gì?

Đáp án: Hàm trả về xâu (hoặc danh sách) ngược của xâu s.

Câu 26.9

Viết hàm nhập số nguyên n từ bàn phím. Hàm sẽ trả lại số đã nhập.

Đáp án: Hàm có thể viết như sau:

Chương trình viết hàm trong Python

Câu 26.10

Hàm sau thực hiện công việc gì?

Đáp án: Hàm trả lại số các ước số thực của n, không tính 1.

Câu 26.11

Hàm sau thực hiện công việc gì?

Đáp án: Hàm trả lại tổng các ước số thực của n, tính cả 1.

Câu 26.12

Viết hàm số Number() có tính năng sau:

– Tham số của hàm là dãy các số nguyên A.

– Hàm sẽ trả lại giá trị là 2 số p, q với ý nghĩa sau; p – số các số chẵn của dãy A, q – số các số lẻ của dãy A.

Đáp án: Hàm có thể viết như sau:

Chương trình viết hàm trong Python

Xem các bài giải khác tại Giải sách bài tập tin học lớp 10 – NXB Kết nối tri thức với cuộc sống

Thông tin liên hệ & mạng xã hội:
Website: https://bumbii.com/
Facebook: https://www.facebook.com/bumbiiapp
Pinterest: https://www.pinterest.com/bumbiitech

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Cùng chia sẻ bình luận của bạn nào!x