Bài 25. Một số lệnh làm việc với xâu kí tự

Một số lệnh làm việc với xâu kí tự trang 52 sách bài tập Tin Học lớp 10NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống, mời các em tham khảo cùng Bumbii.

Chủ đề 5. Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính. Bài 25. Một số lệnh làm việc với xâu kí tự.

Câu 25.1

Biểu thức sau trả lại giá trị gì?

“” in “0123”

A. True.

B. False.

C. Báo lỗi.

Đáp án: phương án A.

Câu 25.2

Lệnh sau trả lại giá trị gì?

“abcde”.find(“”)

A. -1.

B.0.

C. 1.

D. Báo lỗi.

Đáp án: phương án B.

Câu 25.3

Lệnh sau trả lại giá trị gì?

“0123456789”.find(“012abc”)

A. -1.

B. 0.

C. 1.

D. Báo lỗi.

Đáp án: phương án A.

Câu 25.4

Lệnh sau trả lại giá trị gì?

len(”  Hà Nội Việt Nam  “.split())

A. 0.

B. 4.

C. 5.

D. Báo lỗi.

Đáp án: phương án B.

Câu 25.5

Lệnh sau trả lại giá trị gì?

“Trường Sơn”.find(“Sơn”,4)

A. 5.

B. 6.

C. 7.

D. 8.

Đáp án: phương án C.

Câu 25.6

Lệnh sau trả lại giá trị gì?

“Trường Sơn”.find(“Sơn”,8)

A. 5.

B. 6.

C. 7.

D. -1.

Đáp án: phương án D.

Câu 25.7

Cho trước xâu kí tự S, viết đoạn chương trình xoá đi các dấu cách thừa trong xâu S. Dấu cách thừa là các dấu cách ở đầu, cuối và giữa các từ. Quy định giữa các từ chỉ có một dấu cách. Ví dụ nếu S=” baby table cloud “thì sau khi sửa S sẽ trở thành “baby table cloud”.

Đáp án: chương trình có thể viết như sau:

Câu 25.8

Viết chương trình nhập một xâu là họ tên đầy đủ (gồm họ, đệm, tên) từ bàn phím, sau đó in ra màn hình lần lượt họ, đệm và tên vừa nhập. Ví dụ:

Nhập họ tên đầy đủ: Nguyễn Xuân Quang Lâm

Họ: Nguyễn

Đệm: Xuân Quang

Tên: Lâm

Đáp án: chương trình có thể viết như sau:

Câu 25.9

Cho trước xâu kí tự S và xâu subs. Dùng các lệnh nào để biết được vị trí xuất hiện đầu tiên của xâu subs trong xâu S?

Đáp án: Sử dụng lệnh: S.find(subs).

Câu 25.10

Cho trước xâu kí tự S và xâu substr. Dùng các lệnh nào để biết được vị trí xuất hiện cuối cùng của xâu substr trong xâu S? Ví dụ nếu S = “123321243212”, substr = “12” thì vị trí xuất hiện lần cuối của “12” trong xâu S sẽ là 10. Nếu không thấy sẽ trả về -1.

Đáp án: chương trình có thể viết như sau:

Câu 25.11

Viết chương trình nhập n số nguyên từ bàn phím, các số cách nhau bởi dấu cách, sau đó in ra màn hình:

– Danh sách số đã nhập trên một hàng ngang.

– Số lớn nhất và chỉ số của số lớn nhất.

– Số nhỏ nhất và chỉ số của số nhỏ nhất.

Đáp án: chương trình có thể viết như sau:

Câu 25.12

Cho trước xâu kí tự S và xâu substr. Viết đoạn chương trình tính số lần lặp của xâu con substr trong xâu S, cho phép chồng lẫn của các xâu con này.

Ví dụ nếu S = “1212133212143212”, substr = “121” thì số lần lặp là 4.

Đáp án: chương trình có thể viết như sau:

Xem các bài giải khác tại Giải sách bài tập tin học lớp 10 – NXB Kết nối tri thức với cuộc sống

Thông tin liên hệ & mạng xã hội:
Website: https://bumbii.com/
Facebook: https://www.facebook.com/bumbiiapp
Pinterest: https://www.pinterest.com/bumbiitech

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Cùng chia sẻ bình luận của bạn nào!x