Chủ đề 5. Bài 25. Một số lệnh làm việc với xâu kí tự

Một số lệnh làm việc với xâu kí tự trang 123 sách giáo khoa Tin Học lớp 10NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống, mời các em tham khảo cùng Bumbii.

Chủ đề 5. Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính. Bài 25. Một số lệnh làm việc với xâu kí tự.

XÂU CON VÀ LỆNH TÌM VỊ TRÍ XÂU CON

Hoạt động 1. Một số lệnh tìm kiếm xâu con trong xâu kí tự

Quan sát các ví dụ sau để tìm hiểu cách kiểm tra xâu con và tìm kiếm vị trí xâu con trong xâu kí tự.

Dùng toán tử in để kiểm tra một xâu có là xâu con của xâu khác không.

Lệnh find() tìm vị trí xuất hiện của một xâu trong xâu khác.

Lệnh sẽ tìm vị trí xâu con bắt đầu từ vị trí start.

Câu hỏi

1. Biểu thức lôgic sau là đúng hay sai?

Đáp án: sai.

2. Lệnh sau trả lại giá trị gì?

Đáp án: 4.

MỘT SỐ LỆNH THƯỜNG DÙNG VỚI XÂU KÍ TỰ

Hoạt động 2. Một số lệnh thường dùng với xâu kí tự

Quan sát các ví dụ sau để biết cách sử dụng một số lệnh thường dùng với xâu kí tự như: split(), join().

Lệnh split() tách một xâu thành danh sách các từ.

Lệnh join() nối danh sách gồm các từ thành một xâu.

Câu hỏi. Cho xâu kí tự: “gà, vịt, chó, lợn, ngựa, cá”. Em hãy trình bày cách làm để xoá các dấu “,” và thay thế bằng dấu “ ” trong xâu này.

Đáp án:

Dùng một số lệnh với xâu kí tự viết chương trình

LUYỆN TẬP

Câu 1. Viết chương trình nhập nhiều số (số nguyên hoặc số thực) từ bàn phím, các số cách nhau bởi dấu cách. Sau đó in ra màn hình tổng các số đã nhập.

Đáp án:

Chương trình được viết như sau:

Câu 2. Viết chương trình nhập họ tên đầy đủ của người dùng, sau đó in thông báo tên và họ đệm của người đó.

Đáp án:

Chương trình được viết như sau:

Dùng một số lệnh với xâu kí tự viết chương trình

VẬN DỤNG

Câu 1. Viết chương trình nhập hai số tự nhiên từ bàn phím, cách nhau bởi dấu cách và đưa ra kết quả là ƯCLN của hai số này.

Đáp án:

Chương trình được viết như sau:

Dùng một số lệnh với xâu kí tự viết chương trình

Câu 2. Viết chương trình nhập số tự nhiên n rồi nhập n họ tên học sinh. Sau đó yêu cầu nhập một tên và thông báo số bạn có cùng tên đó trong lớp.

Đáp án:

Chương trình được viết như sau:

Dùng một số lệnh với xâu kí tự viết chương trình

__________***__________

Xem các bài giải khác tại Giải bài tập SGK tin học lớp 10 – NXB Kết nối tri thức với cuộc sống

Thông tin liên hệ & mạng xã hội:
Website: https://bumbii.com/
Facebook: https://www.facebook.com/bumbiiapp
Pinterest: https://www.pinterest.com/bumbiitech

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Cùng chia sẻ bình luận của bạn nào!x