Chủ đề 5. Bài 26. Hàm trong Python

Bài 26 Hàm trong Python trang 127 sách giáo khoa Tin Học lớp 10NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống, mời các em tham khảo cùng Bumbii.

Chủ đề 5. Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính. Bài 26. Hàm trong Python.

MỘT SỐ HÀM THIẾT KẾ SẴN CỦA PYTHON

Hoạt động 1. Tìm hiểu một số hàm của Python

Quan sát một số câu lệnh trong Bảng 26.1 và cho biết những câu lệnh này có điểm chung gì.

Bảng 26.1. Một số lệnh trong Python

Đáp án:

Về hình thức, em thấy các lệnh trên đều có các dấu mở đóng ngoặc đi sau tên lệnh.

Khi viết chương trình, bên trong dấu ngoặc, em có thể ghi thêm các tham số là các đại lượng, các biến hoặc các biểu thức.

Cú pháp câu lệnh gọi hàm trong Python có dạng chung như sau:

<tên hàm>(<danh sách tham số hàm>)

Câu hỏi. Mô tả tham số và giá trị trả lại của mỗi hàm sau: float(), str(), 1en(), 1ist().

Đáp án:

THIẾT LẬP CÁC HÀM TỰ ĐỊNH NGHĨA

Hoạt động 2. Cách thiết lập hàm trong Python

Quan sát các ví dụ sau để biết cách viết hàm.

Cách viết hàm có trả lại giá trị.

Cách viết hàm không trả lại giá trị.

Câu hỏi. Quan sát các hàm sau, giải thích cách thiết lập và chức năng của mỗi hàm.

Đáp án:

a) Hàm sẽ yêu cầu người dùng nhập một xâu, sau đó trả về xâu đó.

b) Hàm có tham số là n, hàm thực hiện in dãy các số 0, 1, …, n – 1 trên một dòng.

LUYỆN TẬP

Câu 1. Viết hàm với tham số là số tự nhiên n in ra các số là ước nguyên tố của n.

Gợiý: Sử dụng hàm prime() trong phần thực hành.

Đáp án:

Chương trình viết hàm trong Python

Câu 2. Viết hàm numbers(s) đếm số các chữ số có trong xâu s.

Ví dụ numbers(“0101abc”) = 4.

Đáp án:

VẬN DỤNG

Câu 1. Trong khi viết hàm có thể có nhiều lệnh return. Quan sát hàm sau và giải thích ý nghĩa của những lệnh return. Hàm này có điểm gì khác so với hàm prime() đã được mô tả trong phần thực hành.

Chương trình viết hàm trong Python

Đáp án: Bài 26 Hàm trong Python

Hàm này có ba lần thực hiện lệnh return.

– Lần return thứ nhất kiểm tra nếu n < 2 thì dừng ngay và trả về False.

– Lần return thứ hai nếu tìm ra số k là ước của n thì dừng lại ngay và trả về False.

– Cuối cùng mới return True thông báo n là nguyên tố.

– Cách viết hàm như trên sẽ tối ưu hơn hàm ở Nhiệm vụ 2, phần thực hành.

Câu 2. Viết chương trình yêu cầu nhập từ bàn phím một xâu kí tự, sau đó thông báo:

– Tổng số các kí tự là chữ số của xâu.

– Tổng số các kí tự là chữ cái tiếng Anh trong xâu.

Viết hàm cho mỗi yêu cầu trên.

Đáp án: Bài 26 Hàm trong Python

– Hàm đếm số các kí tự là chữ số trong xâu.

Chương trình viết hàm trong Python

– Hàm đếm số các kí tự là chữ cái tiếng Anh trong xâu.

Viết hàm trong Python

__________***__________

Xem các bài giải khác tại Giải bài tập SGK tin học lớp 10 – NXB Kết nối tri thức với cuộc sống

Thông tin liên hệ & mạng xã hội:
Website: https://bumbii.com/
Facebook: https://www.facebook.com/bumbiiapp
Pinterest: https://www.pinterest.com/bumbiitech

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Cùng chia sẻ bình luận của bạn nào!x