Chủ đề 5. Bài 24. Xâu kí tự

Bài 24 Xâu kí tự trang 119 sách giáo khoa Tin Học lớp 10NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống, mời các em tham khảo cùng Bumbii.

Chủ đề 5. Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính. Bài 24. Xâu kí tự.

XÂU LÀ MỘT DÃY CÁC KÍ TỰ

Hoạt động 1. Tìm hiểu cấu trúc của xâu kí tự

Quan sát các ví dụ sau để biết cấu trúc xâu kí tự, so sánh với danh sách để biết sự khác nhau giữa xâu (string) và danh sách (list).

Xâu kí tự và cách truy cập đến từng kí tự của xâu.

Sự khác nhau giữa xâu và danh sách.

Python không cho phép thay đổi từng kí tự của một xâu. Điều này khác với danh sách. Xâu rỗng được định nghĩa như sau: empty= ” “.

Xâu kí tự trong Python là dãy các kí tự Unicode. Xâu có thể được coi là danh sách các kí tự nhưng không thay đổi từng kí tự của xâu. Truy cập từng kí tự của xâu qua chỉ số, chỉ số từ 0 đến độ dài len() – 1.

Câu hỏi

1. Các xâu kí tự sau có hợp lệ không?

a) “123&*()+-ABC”

b) “1010110&0101001”

c) “Tây Nguyên”

d) 11111111 = 256

Đáp án:

a) có 

b) có

c) có 

d) không

2. Mỗi xâu hợp lệ ở Câu 1 có độ dài bằng bao nhiêu?

Đáp án:

a) 12

b) 15

c) 10

LỆNH DUYỆT KÍ TỰ CỦA XÂU

Hoạt động 2. Tìm hiểu lệnh duyệt từng kí tự của xâu

Quan sát các lệnh sau để biết cách duyệt từng kí tự của xâu kí tự bằng lệnh for. Có hai cách duyệt, theo chỉ số và theo phần tử của xâu kí tự.

– Cách thứ nhất, biến i lần lượt chạy theo chỉ số của xâu kí tự s, từ 0 đến len(s) – 1. Kí tự tại chỉ số i là s[i].

– Cách thứ hai duyệt theo từng kí tự của xâu s. Biến ch sẽ được gán lần lượt các kí tự của xâu s từ đầu đến cuối.

Câu hỏi Bài 24 Xâu kí tự

1. Sau khi thực hiện các lệnh sau, biến skq sẽ có giá trị bao nhiêu?

Đáp án:

skq sẽ bao gồm các chữ số lẻ trong xâu s. Kết quả thu được là “173”.

2. Cho s1 = “abc”, s2 = “ababcabca”. Các biểu thức lôgic sau cho kết quả là đúng hay sai?

a) s1 in s2

b) s1 + s1 in s2

c) “abcabca” in s2

d) “abc123” in s2

Đáp án: Bài 24 Xâu kí tự

a) – Đúng

b) – Đúng

c) – Đúng

d) – Sai

LUYỆN TẬP

Câu 1. Cho xâu S, viết đoạn lệnh trích ra xâu con của S bao gồm ba kí tự đầu tiên của S.

Đáp án: S1 = S[0] + S[1] + S[2]

Câu 2. Viết chương trình kiểm tra xâu S có chứa chữ số không. Thông báo “S có chứa chữ số” hoặc “S không chứa chữ số nào”.

Đáp án: Chương trình được viết như sau:

chương trình ví dụ về xâu kí tự

VẬN DỤNG

Câu 1. Cho hai xâu s1, s2. Viết đoạn chương trình chèn xâu s1 vào giữa s2, tại vị trí len(s2)//2. In kết quả ra màn hình.

Đáp án: Chương trình được viết như sau:

chương trình ví dụ về xâu kí tự

Câu 2. Viết chương trình nhập số học sinh và họ tên học sinh. Sau đó đếm xem trong danh sách có bao nhiêu bạn tên là “Hương”.

Gợi ý: Sử dụng toán tử in để kiểm tra một xâu có là xâu con của một xâu khác.

Đáp án: Chương trình được viết như sau:

chương trình ví dụ về xâu kí tự

__________***__________

Xem các bài giải khác tại Giải bài tập SGK tin học lớp 10 – NXB Kết nối tri thức với cuộc sống

Thông tin liên hệ & mạng xã hội:
Website: https://bumbii.com/
Facebook: https://www.facebook.com/bumbiiapp
Pinterest: https://www.pinterest.com/bumbiitech

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Cùng chia sẻ bình luận của bạn nào!x