Chủ đề 5. Bài 20. Câu lệnh lặp For

Bài 20 Câu lệnh lặp For trang 105 sách giáo khoa Tin Học lớp 10NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống, mời các em tham khảo cùng Bumbii.

Chủ đề 5. Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính. Bài 20. Câu lệnh lặp For.

LỆNH LẶP FOR

Hoạt động 1. Làm quen với lệnh lặp For

Thực hiện đoạn chương trình sau trong chế độ gõ lệnh trực tiếp của Python để tính tổng 0 + 1 + … + 9. Tổng này có giá trị bao nhiêu? Giải thích kết quả.

Đáp án:

Trong đoạn chương trình trên, lệnh range(10) trả lại một vùng giá trị gồm 10 số 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

Lệnh for sẽ thực hiện 10 lần lặp, mỗi lần lặp ứng với một giá trị k trong vùng giá trị trên. Sau lệnh lặp for trên, biến S sẽ có giá trị là tổng 0 + 1 + 2 +…+ 9 = 45.

Câu hỏi. Với giá trị n cho trước, so sánh giá trị S trong đoạn chương trình sau với tổng 1 + 2 + … + n.

Đáp án:

Lệnh range(1, n + 1) sẽ bao gồm các giá trị 1, 2, 3, …, n.

Do vậy đoạn chương trình trên thực sự tính tổng 1 + 2 + 3 + … + n, với n là biến lưu một số tự nhiên nào đó cho trước.

LỆNH RANGE

Hoạt động 2. Tìm hiểu vùng giá trị xác định bởi lệnh range[]

Quan sát các lệnh for sau và so sánh kết quả in ra để biết vùng giá trị được xác định bởi lệnh range(). Lưu ý, lệnh print() có thêm tham số để in bộ dữ liệu theo hàng ngang.

Lệnh range() được sử dụng với hai dạng như sau:

1. Chỉ có một tham số. Lệnh có dạng range(n) là các giá trị từ 0 đến n – 1.

2. Có hai tham số. Lệnh sẽ có dạng range(start, stop) sẽ là vùng các giá trị tính từ start đến trước stop (tức đến stop – 1). Nếu start >= stop thì kết quả của dãy range() là rỗng.

Câu hỏi. Hãy biểu diễn các dãy sau đây bằng lệnh range().

a) 1 , 2, 3, …, 50.

b) 5, 6, 7, 8, 9, 10.

c) 0, 1.

d) 10.

Đáp án:

a) range(1, 51)

b) range(5, 11)

c) range(2)

d) range(10,11)

LUYỆN TẬP

Câu 1. Đoạn chương trình sau in ra kết quả gì?

ví dụ chương trình về câu lệnh lặp for

Đáp án: Bài 20 Câu lệnh lặp For

Đoạn chương trình in ra kết quả của bài toán (1 + 2 + … + n)2.

Câu 2. Viết đoạn chương trình tính tích 1 x 2 x 3 x … x n với n được nhập vào từ bàn phím.

Đáp án:

Chương trình được viết như sau:

ví dụ chương trình về câu lệnh lặp for

VẬN DỤNG

Câu 1. Viết chương trình nhập từ bàn phím số tự nhiên n và in ra kết quả

Đáp án: Bài 20 Câu lệnh lặp For

Chương trình được viết như sau:

ví dụ chương trình về câu lệnh lặp for

Câu 2. Viết chương trình nhập từ bàn phím số tự nhiên n và in ra kết quả là tổng sau:

Đáp án: Bài 20 Câu lệnh lặp For

Chương trình được viết như sau:

ví dụ chương trình về câu lệnh lặp for

__________***__________

Xem các bài giải khác tại Giải bài tập SGK tin học lớp 10 – NXB Kết nối tri thức với cuộc sống

Thông tin liên hệ & mạng xã hội:
Website: https://bumbii.com/
Facebook: https://www.facebook.com/bumbiiapp
Pinterest: https://www.pinterest.com/bumbiitech

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Cùng chia sẻ bình luận của bạn nào!x