Chủ đề 5. Bài 19. Câu lệnh rẽ nhánh If

Bài 19 Câu lệnh rẽ nhánh If trang 101 sách giáo khoa Tin Học lớp 10NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống, mời các em tham khảo cùng Bumbii.

Chủ đề 5. Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính. Bài 19. Câu lệnh rẽ nhánh If

BIỂU THỨC LÔGIC

Hoạt động 1. Khái niệm biểu thức lôgic

Biểu thức nào sau đây có thể đưa vào vị trí <điều kiện> trong lệnh:

Nếu <điều kiện> thì <lệnh> của các ngôn ngữ lập trình bậc cao?

A. m, n =1 , 2.

B. a + b > 1.

C. a * b < a + b.

D. 12 + 15 > 2 * 13.

Đáp án: các phương án B, C, D là biểu thức lôgic, đưa vào vị trí <điều kiện>.

Câu hỏi

Mỗi biểu thức sau có giá trị True hay False?

a) 100%4 == 0

b) 111//5 != 20 or 20%3 != 0

Đáp án: a) True.   b) True.

LỆNH IF

Hoạt động 2. Cấu trúc lệnh if trong Python

Cho trước số tự nhiên n (được gán hoặc nhập từ bàn phím). Đoạn chương trình như sau kiểm tra n > 0 thì thông báo “n là số lớn hơn 0”.

Em có nhận xét gì về cấu trúc lệnh if? Sau <điều kiện> lệnh if có kí tự gì?

Lệnh print() được viết như thế nào?

Đáp án: Bài 19 Câu lệnh rẽ nhánh If

Sau <điều kiện> là dấu :

Sau đó xuống dòng và các lệnh cần viết thụt vào (1 tab hoặc 4 dấu cách). Ví dụ lệnh print() viết thụt vào.

Câu hỏi. Đoạn chương trình sau thực hiện công việc gì?

Đáp án:

Chương trình yêu cầu nhập một số nguyên dương và đưa vào biến k. Nếu k <= 0 thì sẽ thông báo “Bạn nhập sai rồi!”.

LUYỆN TẬP

Câu 1. Viết biểu thức lôgic ứng với mỗi câu sau:

a) Số x nằm trong khoảng (0; 10).

b) Số y nằm ngoài đoạn [1; 2].

c) Số z nằm trong đoạn [0; 1] hoặc [5, 10].

Đáp án:

a) 0 < x < 10.

b) y < 1 or y > 2.

c) 0 <= z <= 1 or 5 <= z <=10.

Câu 2. Tìm một vài giá trị m, n thoả mãn các biểu thức sau:

a) 100%m == 0 and n%5 != 0

b) m%100 == 0 and m%400 != 0

c) n%3 == 0 or (n%3 != 0 and n%4 == 0)

Đáp án:

a) Ví dụ: m = 50, 10, 5; n = 6, 7, 9.

b) Ví dụ: m = 100, 200, 500.

c) Ví dụ: n = 3, 6, 8.

VẬN DỤNG

Câu 1. Giá bán cam tại siêu thị tính như sau: nếu khối lượng cam mua dưới 5 kg thì giá bán là 12 000 đồng/kg, nếu khối lượng mua lớn hơn hoặc bằng 5 kg thì giá bán là 10 000 đồng/kg. Viết chương trình nhập số lượng mua (tính theo kg) sau đó tính số tiền phải trả.

Đáp án: Bài 19 Câu lệnh rẽ nhánh If

Chương trình được viết như sau:

Ví dụ về câu lệnh rẽ nhánh If

Câu 2. Năm n là năm nhuận nếu giá trị n thoả mãn điều kiện: n chia hết cho 400 hoặc n chia hết cho 4 đồng thời không chia hết cho 100. Viết chương trình nhập số năm n và cho biết năm n có phải là nhuận hay không.

Đáp án:

Chương trình được viết như sau:

Ví dụ về câu lệnh rẽ nhánh If

__________***__________

Xem các bài giải khác tại Giải bài tập SGK tin học lớp 10 – NXB Kết nối tri thức với cuộc sống

Thông tin liên hệ & mạng xã hội:
Website: https://bumbii.com/
Facebook: https://www.facebook.com/bumbiiapp
Pinterest: https://www.pinterest.com/bumbiitech

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Cùng chia sẻ bình luận của bạn nào!x