Chủ đề 5. Bài 18. Các lệnh vào ra đơn giản

Bài 18 Các lệnh vào ra đơn giản trang 97 sách giáo khoa Tin Học lớp 10NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống, mời các em tham khảo cùng Bumbii.

Chủ đề 5. Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính. Bài 18. Các lệnh vào ra đơn giản.

CÁC LỆNH VÀO RA ĐƠN GIẢN

Hoạt động 1. Tìm hiểu chức năng của lệnh input()

Quan sát lệnh sau và trả lời các câu hỏi: Lệnh input() cho phép nhập dữ liệu từ đâu? Giá trị được nhập sẽ là số hay xâu?

Đáp án:

Lệnh input() cho phép nhập dữ liệu từ bàn phím. Giá trị được nhập là xâu kí tự.

CHUYỂN ĐỔI KIỂU DỮ LIỆU CƠ BẢN CỦA PYTHON

Hoạt động 2. Nhận biết kiểu dữ liệu của biến

Chúng ta đã biết một số kiểu dữ liệu cơ bản như số nguyên, số thực và xâu kí tự. Trong Python có cách nào để nhận biết được kiểu dữ liệu của biến không?

Đáp án:

Trong Python lệnh type() dùng để nhận ra kiểu dữ liệu của biến.

Câu hỏi. Xác định kiểu và giá trị của biểu thức sau:

a) “15 + 20 – 7”

b) 32 > 45

c) 13 != 8 + 5

d) 1 == 2

Đáp án:

a) “15 + 20 – 7” -> kiểu str

b) 32 > 45 -> kiểu bool

c) 13 != 8 + 5 -> kiểu bool

d) 1 == 2 -> kiểu bool

Hoạt động 3. Tìm hiểu cách chuyển đổi giữa các kiểu dữ liệu

1. Có chuyển đổi dữ liệu kiểu này sang kiểu khác được không?

Đáp án:

Cách chuyển đổi dữ liệu kiểu này sang kiểu khác chính bằng các hàm trùng tên với kiểu dữ liệu.

Lệnh int() chuyển đổi kiểu dữ liệu từ float và str -> int.

Lệnh float() chuyển đổi kiểu dữ liệu từ int, str -> float.

Lệnh str() chuyển đổi kiểu dữ liệu từ int, float – > str.

2. Giả sử có biến s với giá trị “123”. Nếu muốn biến s có giá trị là số nguyên 123 chứ không phải là xâu “123” thì em phải làm gì?

Đáp án: int(“123”)

Câu hỏi

1. Mỗi lệnh sau sẽ trả lại các giá trị nào?

a) str(150)

b) int(“1110”)

c) float(“15.0”)

Đáp án: Bài 18 các lệnh vào ra

2. Lệnh nào sau đây sẽ báo lỗi?

A. int(“12.0”)

B. float(13+1)

C. str(17.001)

Đáp án: phương án A bị lỗi.

Hoạt động 4. Nhập dữ liệu kiểu số nguyên hoặc số thực từ bàn phím

Dữ liệu nhập từ bàn phím bằng lệnh input() luôn là xâu kí tự nên muốn nhập dữ liệu đầu vào là số nguyên hay số thực thì phải làm thế nào?

Đáp án: cần chuyển đổi từ xâu sang số.

Ví dụ: Nhập n là số tự nhiên từ bàn phím: n = int(input(“Nhập số tự nhiên:”))

Nhập x là số thực từ bàn phím: x = float(input(“Nhập số thực x:”))

Câu hỏi. Dùng lệnh x = input(“Nhập số x:”) để nhập số cho biến x là đúng hay sai?

Đáp án: Sai. Vì không có kiểu dữ liệu số, câu lệnh input() là xâu kí tự.

LUYỆN TẬP

Câu 1. Những lệnh nào trong các lệnh sau sẽ báo lỗi?

a) int(“12+45”)

b) float (123. 56)

c) float(“123, 5.5”)

Đáp án:

Các phương án a và c bị lỗi.

Câu 2. Vì sao khi nhập một số thực cần viết lệnh float(input())?

Đáp án: Bài 18 các lệnh vào ra

Vì lệnh input() sẽ trả lại xâu nên cần dùng lệnh float() để chuyển số nhập về dạng số thực.

VẬN DỤNG

Câu 1. Viết chương trình nhập giá trị ss là số giây từ bàn phím. Thông báo ra màn hình thời gian ss giây này sau khi đổi thành thời gian tính bằng ngày, giờ, phút, giây.

Đáp án:

Chương trình được viết như sau:

Câu 2. Viết chương trình nhập ba số thực dương a, b, c và tính chu vi, diện tích của tam giác có độ dài các cạnh là a, b, c (a, b, c > 0 và thoả mãn bất đẳng thức tam giác).

Gợi ý: Công thức Heron tính diện tích tam giác:  với p là nửa chu vi tam giác.

Đáp án: Bài 18 các lệnh vào ra

Chương trình được viết như sau:

__________***__________

Xem các bài giải khác tại Giải bài tập SGK tin học lớp 10 – NXB Kết nối tri thức với cuộc sống

Thông tin liên hệ & mạng xã hội:
Website: https://bumbii.com/
Facebook: https://www.facebook.com/bumbiiapp
Pinterest: https://www.pinterest.com/bumbiitech

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Cùng chia sẻ bình luận của bạn nào!x