Chủ đề 5. Bài 13. Tìm kiếm và thay thế

Mời các em cùng Bumbii tham khảo hướng dẫn giải các bài tập bài 13 tìm kiếm và thay thế trang 50 trong sách bài tập tin học lớp 6NXB Kết nối tri thức với cuộc sống

CHỦ ĐỀ 5. ỨNG DỤNG TIN HỌC. BÀI 13. TÌM KIẾM VÀ THAY THẾ

Câu 13.1

Lệnh Find được sử dụng khi nào?

A. Khi muốn định dạng chữ in nghiêng cho một đoạn văn bản.

B. Khi muốn tìm kiếm một từ hoặc cụm từ trong văn bản.

C. Khi muốn thay thế một từ hoặc cụm từ trong văn bản.

D. Khi cần thay đổi phông chữ của văn bản.

Đáp án: câu B.

Câu 13.2

Điền từ hoặc cụm từ thích hợp vào chỗ chấm để hoàn thiện các câu sau:

a) Để ………  một từ hoặc cụm từ trong văn bản, em chọn lệnh Find.

b) Để ……… một từ hoặc cụm từ tìm kiếm được bằng một từ hoặc cụm từ khác em dùng lệnh Replace.

Đáp án:

a) tìm kiếm.

b) thay thế.

Câu 13.3

Hãy sắp xếp các bước thực hiện việc tìm kiếm một từ hoặc cụm từ trong văn bản.

a) Gõ từ hoặc cụm từ cần tìm kiếm rồi nhấn phím Enter.

b) Trong nhóm lệnh Editing chọn Find.

c) Nháy chuột chọn thẻ Home.

Đáp án: c) -> b) -> a)

Câu 13.4

Quan sát các lệnh sau có trong hộp thoại “Find and Replace” (Hình 14).

hình 14. hộp thoại tìm kiếm và thay thế

Ghép mỗi nút lệnh ở cột bên trái với tác dụng của chúng ở cột bên phải cho phù hợp.

1) Closea) Khi tìm thấy, thay thế từng cụm từ trong mục “Find what” bằng cụm từ trong mục “Replace with”.
2) Replaceb) Thay thế tất cả cụm từ trong mục “Find what” bằng cụm từ trong mục “Replace with”.
3) Replace Allc) Tìm cụm từ tiếp theo trong mục “Find what
4) Find Nextd) Đóng hộp thoại.

Đáp án: 1) – d); 2) – a); 3) – b); 4) – c)

Câu 13.5

Hãy sắp xếp lại các bước theo trình tự thực hiện việc thay thế từ hoặc cụm từ cần tìm kiếm.

a) Trong nhóm lệnh Editing ở thẻ Home, chọn Replace.

b) Gõ từ hoặc cụm từ cần thay thế.

c) Chọn Replace hoặc Replace All để thay thế lần lượt hoặc tất cả các từ trong toàn bộ văn bản.

d) Gõ từ hoặc cụm từ cần tìm.

Đáp án: a) -> d) -> b) -> c) hoặc a) -> b) -> d) -> c)

Câu 13.6

Điền từ hoặc cụm từ (chính xác; tìm kiếm; thay thế, yêu cầu) vào chỗ chấm thích hợp để hoàn thành đoạn văn bản dưới đây:

“Công cụ Tìm kiếm và …(1)… giúp chúng ta ….(2)…. hoặc thay thế các từ hoặc cụm từ theo ….(3)…. một cách nhanh chóng và ….(4)….”

Đáp án:

(1) – thay thế, (2) – tìm kiếm, (3) – yêu cầu, (4) – chính xác

Câu 13.7

Bạn An đang viết về đặc sản cốm Làng Vòng để giới thiệu Ẩm thực Hà Nội cho các bạn ở Tuyên Quang. Tuy nhiên, bạn muốn sửa lại văn bản, thay thế tất cả các từ “món ngon” bằng từ “đặc sản”. Bạn sẽ sử dụng lệnh nào trong hộp thoại “Find and Replace”?

A. Replace All.

B. Replace.

C. Find Next.

D. Cancel.

Đáp án: câu A. Replace All.

Câu 13.8

Đúng ghi Ð, sai ghi S vào ô thích hợp của bảng sau:

Phát biểuĐúng (Đ)/Sai (S)
a) Công cụ “Find” giúp tìm thấy tất cả các từ cần tìm trong văn bản. 
b) Nên cần trọng khi sử dụng lệnh “Replace All” vì việc thay thế tất cả các từ có thể làm nội dung văn bản không chính xác. 
c) Để thay thế lần lượt từng từ hoặc cụm từ được tìm kiếm em sử dụng nút Replace. 
d) Để thực hiện chức năng tìm kiếm văn bản, em chọn lệnh Find trong thẻ View. 

Đáp án: a) – Đ; b) – Đ; c) – Đ; d) – S.

Câu 13.9

Khi sử dụng hộp thoại “Find and Replace”, nếu tìm được một từ mà chúng ta không muốn thay thế, chúng ta có thể bỏ qua từ đó bằng cách chọn lệnh nào?

A. Replace All.

B. Replace.

C. Find Next.

D. Cancel.

Đáp án: câu C.

Câu 13.10

Sau khi đọc lại, bạn An nhận thấy không nên thay thế tất cả các từ “đặc sản” trong văn bản thành từ “món ngon”, mà chỉ thay một số từ.

hình 15. thay thế từ

Bạn An đã thực hiện các bước sau đây:

1) Nháy chuột chọn thẻ Home.

2) Trong nhóm lệnh Editing chọn Find.

3) Trong cửa sổ Navigation, gõ từ “đặc sản” rồi nhấn phím Enter, khi đó các từ tìm thấy được đánh dấu.

4) Với mỗi từ tìm thấy, từ nào cần thay thì bạn An xoá từ đó và gõ từ “món ngon” thay vào vị trí của từ vừa xoá.

Cách làm trên của bạn An có giải quyết được yêu cầu không? Em hãy nhận xét về tính hiệu quả của cách làm trên.

Đáp án:

Bạn An thực hiện theo 4 bước như vậy sẽ giải quyết được yêu cầu đặt ra. Tuy nhiên việc sửa từng từ bằng tay sẽ mất nhiều công sức và không hiệu quả. Thay vì sửa bằng tay từng từ, bạn có thể dùng lệnh thay thế Replace để thay từng từ. Từ nào không cần thay thế, bạn có thể dùng lệnh “Find Next” để bỏ qua và tìm từ tiếp theo. tìm kiếm và thay thế

__________***__________

Bài 10. Sơ đồ tư duy

Bài 11. Định dạng văn bản

Bài 12. Trình bày thông tin ở dạng bảng

Bài 14. Thực hành tổng hợp: Hoàn thiện sổ lưu niệm

Xem các bài giải khác tại link https://bumbii.com/giai-sach-bai-tap-tin-hoc-lop-6-nxb-ket-noi-tri-thuc-voi-cuoc-song/

Thông tin liên hệ & mạng xã hội:
Website: https://bumbii.com/
Facebook: https://www.facebook.com/bumbiiapp
Pinterest: https://www.pinterest.com/bumbiitech

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Cùng chia sẻ bình luận của bạn nào!x