Chủ đề 5. Bài 12. Trình bày thông tin ở dạng bảng

Mời các em cùng Bumbii tham khảo hướng dẫn giải các bài tập bài 12 trình bày thông tin ở dạng bảng trang 44 trong sách bài tập tin học lớp 6NXB Kết nối tri thức với cuộc sống

CHỦ ĐỀ 5. ỨNG DỤNG TIN HỌC. BÀI 12. TRÌNH BÀY THÔNG TIN Ở DẠNG BẢNG

Câu 12.1

Phát biểu nào trong các phát biểu sau là sai?

A. Bảng giúp trình bày thông tin một cách cô đọng.

B. Bảng giúp tìm kiếm, so sánh và tổng hợp thông tin một cách dễ dàng hơn.

C. Bảng chỉ có thể biểu diễn dữ liệu là những con số.

D. Bảng có thể được dùng để ghi lại dữ liệu của công việc thống kê, điều tra, khảo sát,…

Đáp án: câu C.

Bảng để trình bày thông tin một cách cô đọng; ghi lại dữ liệu của công việc thống kê, điều tra, khảo sát,..; có thể dễ dàng tìm kiếm, so sánh, tổng hợp được thông tin.

Câu 12.2

Nội dung của các ô trong bảng có thể chứa:

A. Kí tự (chữ, số, kí hiệu,… ).

B. Hình ảnh.

C. Bảng.

D. Cả A, B, C.

Đáp án: câu D.

Câu 12.3

Sử dụng lệnh Insert/Table rồi dùng chuột kéo thả để chọn số cột và số hàng thì số cột, số hàng tối đa có thể tạo được là:

A. 10 cột, 10 hàng.

B. 10 cột, 8 hàng.

C. 8 cột, 8 hàng.

D. 8 cột, 10 hàng.

Đáp án: câu B. 10 cột, 8 hàng.

Câu 12.4

Để chèn một bảng có 30 hàng và 10 cột, em sử dụng thao tác nào?

A. Chọn lệnh Insert/Table, kéo thả chuột chọn 30 hàng, 10 cột.

B. Chọn lệnh Insert/Table/Table Tools, nhập 30 hàng, 10 cột.

C. Chọn lệnh Insert/Table/Insert Table, nhập 30 hàng, 10 cột.

D. Chọn lệnh Table Tools/Layout, nhập 30 hàng, 10 cột.

Đáp án: câu C.

Câu 12.5

Cách di chuyển con trỏ soạn thảo trong bảng là:

A. Chỉ sử dụng các phím mũi tên trên bàn phím.

B. Chỉ sử dụng chuột.

C. Sử dụng thanh cuộn ngang, dọc.

D. Có thể sử dụng chuột, phím Tab hoặc các phím mũi tên trên bàn phím.

Đáp án: câu D. Có thể sử dụng chuột, phím Tab hoặc các phím mũi tên trên bàn phím.

Câu 12.6

Ghép mỗi lệnh ở cột bên trái với ý nghĩa của chúng ở cột bên phải cho phù hợp.

1) Delete Columnsa) Tách một ô thành nhiều ô
2) Delete Rowsb) Gộp nhiều ô thành một ô
3) Split Cellsc) Xoá cột đã chọn
4) Merge Cellsd) Xoá hàng đã chọn

Đáp án: 1 – c); 2 – d); 3 – a); 4 – b)

Câu 12.7

Trong nhóm lệnh Alignment của thẻ ngữ cảnh Table Tools/Layout, dữ liệu trong ô được căn chỉnh theo hai chiều dọc và ngang. Căn theo chiều dọc có 3 lựa chọn: trên, giữa, dưới. Căn theo chiều ngang cũng có 3 lựa chọn: trái, giữa, phải. Hình ảnh trực quan cho các lựa chọn căn chỉnh dữ liệu của ô được thể hiện trong bảng sau:

Bạn An đã căn chỉnh dữ liệu trong ô để được kết quả như Hình 13 sau:

Bạn đã sử dụng lệnh nào trong nhóm lệnh Alignment:

A. Trên, Trái.

B. Trên, Giữa.

C. Trên, Phải.

D. Giữa, Giữa.

Đáp án: câu B. Trên, Giữa.

Câu 12.8

Ghép mỗi lệnh ở cột bên trái với ý nghĩa của chúng ở cột bên phải cho phù hợp.

1) Insert Lefta) Chèn thêm hàng vào phía trên hàng đã chọn.
2) Insert Rightb) Chèn thêm hàng vào phía dưới hàng đã chọn.
3) Insert Abovec) Chèn thêm cột vào phía bên trái cột đã chọn.
4) Insert Belowd) Chèn thêm cột vào phía bên phải cột đã chọn.

Đáp án: 1 – c); 2 – d); 3 – a); 4 – b)

Câu 12.9

Để chuẩn bị lên kế hoạch cho buổi dã ngoại của lớp, cô giáo giao cho hai bạn Minh và An thu thập thông tin cho buổi dã ngoại. Theo em, những thông tin nào không nên trình bày dưới dạng bảng?

A. Một đoạn văn mô tả ngắn gọn về địa điểm dã ngoại.

B. Chương trình hoạt động.

C. Các đồ dùng cần mang theo.

D. Phân công chuẩn bị.

Đáp án: câu A.

Bảng để trình bày thông tin một cách cô đọng; ghi lại dữ liệu của công việc thống kê, điều tra, khảo sát,..Các thông tin các câu B, C, D trình bày dưới dạng bảng hợp lí và dễ dàng hơn.

Câu 12.10

Bảng danh sách lớp 6A với cột Tên được trình bày theo thứ tự vần A, B, C

Để bổ sung bạn Ngô Văn Chinh vào danh sách mà vẫn đảm bảo yêu cầu danh sách được xếp theo vần A, B, C của tên, em sẽ thêm một dòng ở vị trí nào của bảng?

A. Thêm một dòng vào cuối bảng.

B. Thêm một dòng vào trước dòng chứa tên bạn Bình.

C. Thêm một dòng vào trước dòng chứa tên bạn Dương.

D. Thêm một dòng vào sau dòng chứa tên bạn Dương.

Đáp án: câu C. Thêm một dòng vào trước dòng chứa tên bạn Dương.

Câu 12.11

Trong bảng danh sách lớp 6A ở bài tập 12.10, con trỏ soạn thảo đang được đặt trong ô chứa tên bạn Bình. Để thêm một dòng vào sau dòng này, em nháy nút phải chuột chọn Insert và chọn tiếp lệnh nào?

A. Insert Rows Above.

B. Insert Rows Below.

C. Insert Columns to the Left.

D. Insert Columns to the Right.

Đáp án: câu B. Insert Rows Below.

Câu 12.12

Để chuẩn bị cho buổi dã ngoại, bạn An đã lập danh sách các đồ dùng cần mua với các thông tin như: đồ dùng, số lượng, đơn giá,… Trong các cách trình bày dưới đây, cách trình bày nào là hợp lí, đảm bảo thông tin cô đọng, dễ tìm kiếm, dễ tổng hợp.

A.

B.

C.

D.

Đáp án: câu D.

Câu 12.13

Em hãy sử dụng phần mềm soạn thảo văn bản để thực hành tạo bảng như câu a) của bài tập 12.12. Sau đó thực hiện các yêu câu sau:

a) Bổ sung thêm cột “TT” và cột “Tổng” và nhập dữ liệu để được bảng như câu d) của bài tập 12.12.

b) Chèn thêm 3 dòng vào vị trí sau dòng chứa “Bánh mì” và nhập dữ liệu cho ba loại đồ dùng mà em thấy cần phải chuẩn bị cho chuyến dã ngoại.

c) Chỉnh sửa lại số liệu Tổng tiền sao cho chính xác.

d) Lưu tệp vào thư mục quy định trên máy tính.

Đáp án: Hướng dẫn:

a) Chèn bảng 3 hàng, 3 cột, rồi điền thông tin như đề bài.

Đặt con trỏ soạn thảo vào một ô ở cột 1, nháy nút phải chuột, chọn lệnh Insert/Insert Columns to the Left để bổ sung thêm cột “TT”.

Đưa con trỏ soạn thảo đến một ô ở cột cuối rồi nháy nút phải chuột, chọn lệnh Insert/Insert Columns to the Right để bổ sung cột “Tổng”.

Nhập dữ liệu để được bảng như câu d) của bài tập 12.12.

b) Đưa con trỏ soạn thảo vào cuối hàng “Bánh mì” và nhấn phím Enter ba lần, ta sẽ được 3 hàng mới thêm vào.

Nhập dữ liệu cho ba loại đồ dùng mà em thấy cần phải chuẩn bị cho chuyến dã ngoại.

c) Tính và sửa lại số liệu Tổng tiền.

Câu 12.14

a) Em hãy tạo bảng và nhập thông tin về lượng Calo của mỗi loại thức ăn như bảng sau:

b) Từ các loại thức ăn ở bảng trên, em hãy tạo ra ba thực đơn. Mỗi thực đơn gồm ba món, mỗi món thuộc một nhóm thức ăn khác nhau sao cho lượng calo của mỗi thực đơn không quá 700 và không nhỏ hơn 250.

Bảng sau trình bày các thực đơn, trong đó thực đơn 1 đã điền đầy đủ dữ liệu. Em hãy soạn thảo bảng này và điền dữ liệu cho thực đơn 2 và 3 sao cho thoả mãn yêu cầu của đề bài.

c) Lưu tệp vào thư mục quy định.

Đáp án:

a) Em tạo một bảng gồm 15 hàng, 3 cột, nhập dữ liệu như đề bài. Định dạng văn bản và chỉnh lại độ rộng các cột cho hợp lí.

b) Từ các loại thức ăn ở bảng đã tạo ở mục a), em gộp 4 dòng ở cột thứ nhất bằng cách chọn 4 dòng và nháy nút phải chuột chọn vào lệnh Merge Cells. Điền dữ liệu cho thực đơn 2 và 3 sao cho thỏa mãn yêu cầu của đề bài.

c) Lưu tệp vào thư mục trên máy tính.

Câu 12.15

Bảng sau đây cho biết lượng Calo mà con người tiêu thụ trong mỗi giờ hoạt động.

a) Em hãy tạo và nhập dữ liệu như bảng trên trong phần mềm soạn thảo.

b) Bạn A bị thừa cân. Để cải thiện sức khoẻ, bạn cần tập luyện để tiêu thụ khoảng 2 000 calo mỗi tuần và mỗi ngày tập không quá 1 giờ. Em hãy soạn thảo kế hoạch tập luyện hàng tuần cho bạn A dưới dạng bảng để trả lời các câu hỏi sau:

– Mỗi ngày trong tuần, bạn A thực hiện hoạt động gì, trong thời gian bao lâu và tiêu thụ bao nhiêu calo?

– Tổng thời gian bạn A luyện tập và tổng calo tiêu thụ mỗi tuần là bao nhiêu?

c) Bạn B có sức khoẻ tốt và thể hình đẹp. Tuy nhiên, bạn cũng cần tập luyện để cơ thể được phát triển khoẻ mạnh. Bạn cần tiêu thụ khoảng 1 000 calo mỗi tuần và mỗi ngày tập không quá 1 giờ. Em hãy soạn thảo kế hoạch tập luyện hàng tuần cho bạn B dưới dạng bảng.

d) Lưu tệp vào thư mục quy định.

Đáp án:

a) Em tạo một bảng gồm 5 hàng, 2 cột, nhập dữ liệu như đề bài.

b) Bảng kế hoạch tập luyện hàng tuần của bạn A có thể trình bày như sau:

Lưu ý: Em có thể thay đổi hoạt động, thời gian thực hiện và tính số calo tiêu thụ tương ứng.

c) Em có thể dựa trên bảng kế hoạch ở câu b, như gợi ý để lập kế hoạch tập luyện cho bạn B.

__________***__________

Bài 10. Sơ đồ tư duy

Bài 11. Định dạng văn bản

Bài 13. Thực hành: Tìm kiếm và thay thế

Bài 14. Thực hành tổng hợp: Hoàn thiện sổ lưu niệm

Xem các bài giải khác tại link https://bumbii.com/giai-sach-bai-tap-tin-hoc-lop-6-nxb-ket-noi-tri-thuc-voi-cuoc-song/

Thông tin liên hệ & mạng xã hội:
Website: https://bumbii.com/
Facebook: https://www.facebook.com/bumbiiapp
Pinterest: https://www.pinterest.com/bumbiitech

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Cùng chia sẻ bình luận của bạn nào!x