Bài 35 Ôn tập đo lường

Bài 35 Ôn tập đo lường trang 129 Vở bài tập toán lớp 2 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. Các em cùng Bumbii giải các bài tập sau.

Tiết 1

1: Đ, S?

a) Quả bí ngô nặng hơn quả bưởi

b) Quả bưởi nặng hơn quả cam

c) Quả cam nặng hơn quả bí ngô

Trả lời:

Em quan sát hình và thấy

a) đúng vì ở cân thứ nhất, đĩa cân chứa quả bí ngô thấp hơn nghĩa là quả bí ngô nặng hơn quả bưởi.

b) đúng vì ở cân thứ hai, đĩa cân chứa quả bưởi thấp hơn nghĩa là quả bưởi nặng hơn quả cam

c) sai vì ta có quả bí ngô nặng hơn quả bưởi, quả bưởi nặng hơn quả cam do đó quả bí ngô nặng hơn quả cam.

Em điền được kết quả như sau: 

a) Quả bí ngô nặng hơn quả bưởi

b) Quả bưởi nặng hơn quả cam

c) Quả cam nặng hơn quả bí ngô

2: Viết số thích hợp vào chỗ chấm.

48 kg + 35 kg = ……… kg

65 kg – 27 kg = ……… kg.

Trả lời:

Em thực hiện phép tính 48 + 35 = 83, 65 – 27 = 38 được kết quả như sau:

48 kg + 35 kg = 83 kg

65 kg – 27 kg = 38 kg.

3: Quan sát tranh.

a) Viết số thích hợp vào chỗ chấm.

…… kg + …… kg = …… kg

Túi gạo cân nặng ……kg.

…… kg – …… kg = …… kg

con thỏ cân nặng ……kg.

b) Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.

Cả túi gạo và con thỏ cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

A. 13 kg         B. 12 kg         C. 11 kg 

Trả lời:

 a) Em quan sát hình thứ nhất thấy:

Bao gạo = 2 kg + 5 kg = 7 kg

Con thỏ + 2 kg = 6 kg nên con thỏ bằng 4 kg vì 4 kg + 2 kg = 6 kg

Em điền như sau:

2 kg + 5 kg = 7 kg

Túi gạo cân nặng 7 kg.

6 kg – 2 kg = 4 kg

Con thỏ cân nặng 4 kg.                    

b) Túi gạo và con thỏ cân nặng: 7 kg + 4 kg = 11 kg.

Em khoanh vào C.

4: Con lợn cân nặng 42 kg, con chó nhẹ hơn con lợn 25 kg. Hỏi con chó cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

Trả lời:

Để tìm số cân nặng của con chó, em lấy số cân nặng của con lợn (42 kg) trừ số cân nặng con chó nhẹ hơn con lợn (25 kg). Em có phép tính: 42 – 25 = 17 kg. Em trình bày như sau:

Bài giải

Con chó cân nặng số ki-lô-gam là:

42 – 25 = 17 (kg)

Đáp số: 17 kg.

5: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.

Có bốn con dê muốn sang sông để ăn cỏ. Rô-bôt nói: “Thuyền chỉ chở thêm được nhiều nhất 51 kg”. Hỏi ba con dê nào sau đây không thể cùng sang sông?

A. Ba con dê cân nặng 15 kg, 17 kg, 19 kg.

B. Ba con dê cân nặng 16 kg, 17 kg, 19 kg.

C. Ba con dê cân nặng 15 kg, 16 kg, 17 kg.

Trả lời:

Em thực hiện tính số cân nặng của 3 con dê ở từng đáp án:

A. 15 kg + 17 kg + 19 kg = 51 kg nên thuyền chở được 3 con dê này.

B. 16 kg + 17 kg + 19 kg = 52 kg > 51 kg nên không thuyền chở được 3 con dê này.

C. 15 kg + 16 kg + 17 kg = 48 kg < 51 kg nên thuyền chở được 3 con dê này.

Vậy em chọn B. Em khoanh vào B

Tiết 2

1: Viết số thích hợp vào chỗ chấm.

Có ba bình chứa đầy nước. Bạn Mai đã rót hết nước ở các bình sang đầy các ca 1 l thì được số ca 1 l tương ứng hình vẽ.

a) 

BìnhABC
Mỗi bình chứa được7 l……l……l

b) Cả ba bình chứa được bao nhiêu lít nước?

…… l + …… l + …… l = …… l

Trả lời:

a) Bình A chứa 7 cốc, mỗi cốc có 1 l nên bình A chứ 7 l.

Bình B chứa 5 cốc, mỗi cốc có 1 l nên bình B chứ 5 l. 

Bình C chứa 4 cốc, mỗi cốc có 1 l nên bình C chứ 4 l.

Em điền như sau:

BìnhABC
Mỗi bình chứa được7 ll4 l

b) Cả ba bình chứa được số lít nước là:

l + 5 l + 4 l = 16 l

2: Viết số thích hợp vào chỗ chấm.

a) 25 l + 30 l = …… l         40 l + 20 l = …… l

55 l – 30 l = …… l           …… l – 20 l = 40 l

55 l – 25 l = …… l           …… l – 40 l = 20 l

b) 37 l + 4 l – 20 = …… l

53 l – 8 l + 30 = …… l

Trả lời:

Em thực hiện cộng, trừ được kết quả như sau:

a) 25 l + 30 l = 55 l         40 l + 20 l = 60 l

55 l – 30 l = 25 l           60 l – 20 l = 40 l

55 l – 25 l = 30 l           60 l – 40 l = 20 l

b) 37 l + 4 l – 20 = 21 l

53 l – 8 l + 30 = 75 l

3: Lớp 2A có 18 bạn tham gia học bơi, số bạn tham gia học hát nhiều hơn số bạn tham gia học bơi là 3 bạn. Hỏi lớp 2A có bao nhiêu bạn tham gia học hát?

Trả lời:

Để tìm được lớp 2A có bao nhiêu bạn tham gia học hát, em lấy số bạn tham gia học bơi (18 bạn) cộng với số bạn tham gia học hát nhiều hơn số bạn tham gia học bơi (3 bạn). Em có phép tính: 18 + 3 = 21. Em trình bày như sau:

Bài giải

Số bạn tham gia lớp học hát của lớp 2A là:

18 + 3 = 21 (bạn)

Đáp số: 21 bạn.

4: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.

Trong thùng nước có 20 l nước. Múc hết nước từ thùng rót đầy vào các can. Có thể rót vào đầy tất cả các can trong phương án nào sau đây?

Trả lời:

Em thực hiện tính tổng số lít nước có thể chứa được ở các can trong từng đáp án rồi so sánh:

(A): 3 l + 10 l + 5 l + 2 l = 20 l nên múc hết nước từ thùng 20 l sẽ rót đầy vào 4 can này.

(B): 2 l + 5 l + 15 l = 22 l > 20 l nên múc hết nước từ thùng 20 l sẽ không thể rót đầy vào 3 can này.

(C): 10 l + 2 l + 3 l + 6 l = 21 l > 20 l nên múc hết nước từ thùng 20 l sẽ không thể rót đầy vào 4 can này.

Em khoanh vào A.

Bài 35 Ôn tập đo lường Bài 35 Ôn tập đo lường

Xem bài giải trước: Bài 34. Ôn tập hình phẳng
Xem bài giải tiếp theo: Bài 36. Ôn tập chung
Xem các bài giải khác: https://bumbii.com/giai-bai-tap-toan-lop-2-nxb-ket-noi-tri-thuc-voi-cuoc-song/

Thông tin liên hệ & mạng xã hội:
Website: https://bumbii.com/
Facebook: https://www.facebook.com/bumbiiapp
Pinterest: https://www.pinterest.com/bumbiitech

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Cùng chia sẻ bình luận của bạn nào!x