Bài tập Java – In thông tin cá nhân trên nhiều dòng

Ở bài tập In chữ ra màn hình Console, chúng ta đã học cách in chữ trên một dòng và ở cuối bài có phần bài tập yêu cầu in thông tin trên nhiều dòng. Trong bài tập hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu cách in chữ trên nhiều dòng riêng biệt. Thông qua bài hôm nay, chúng ta sẽ giải bài tập số 2 trong bài In chữ ra màn hình Console.

Đề bài:

Viết chương trình Java in ra màn hình console theo ví dụ sau (thay thông tin tên, năm sinh, màu sắc yêu thích của bạn). Lưu ý: các thông tin nằm riêng trên từng dòng (Gợi ý: để in riêng từng dòng thì có thể dùng hàm System.out.println( ) hoặc dùng ký tự xuống dòng “\n”).

Tên tôi là: Tran Van A
Ngày sinh: 01/01/2000
Màu sắc tôi yêu thích là: màu đỏ

Bài giải:

public class Exercise_002 {
  public static void main(String[] args) {
    printInfoWithPrintln();
    
    printInfoWithBreakLineCharacter();
  }

  /**
   * Hàm in thông tin ra màn hình console sử dụng println().
   */
  static void printInfoWithPrintln() {
    System.out.println("--- In thông tin dùng println() ---");
    System.out.println("Tên tôi là: bumbi");
    System.out.println("Ngày sinh: 09/06/2022");
    System.out.println("Màu sắc tôi yêu thích là: màu tím");
  }

  /**
   * Hàm in thông tin ra màn hình console sử dụng kí tự "\n".
   */
  static void printInfoWithBreakLineCharacter() {
    System.out.println("\n--- In thông tin dùng ký tự \"\\n\" ---");
    System.out.print("Tên tôi là: bumbi\nNgày sinh: 09/06/2022\nMàu sắc tôi yêu thích là: màu tím");
  }
}

Kết quả:

--- In thông tin dùng println() ---
Tên tôi là: bumbi
Ngày sinh: 09/06/2022
Màu sắc tôi yêu thích là: màu tím

--- In thông tin dùng ký tự "\n" ---
Tên tôi là: bumbi
Ngày sinh: 09/06/2022
Màu sắc tôi yêu thích là: màu tím


Bài tập áp dụng:

Bài 1: Viết chương trình Java in ra màn hình console các số từ 1 đến 10 trên nhiều dòng.

Bài 2: Viết chương trình Java in ra màn hình console kết quả các phép tính sau:

A = 5 x 7 x 10

B = 9 / 3 + 8

C = 6 + 7 x 5

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Cùng chia sẻ bình luận của bạn nào!x