Bài 36 Ôn tập chung

Bài 36 Ôn tập chung trang 132 Vở bài tập toán lớp 2 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. Các em cùng Bumbii giải các bài tập sau.

Tiết 1

1: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.

a) 

Số thích hợp điền vào ô trống là:

A. 58       B. 59       C. 60       D. 61

b) Số lớn nhất trong các số 45, 39, 86, 68 là:

A. 45       B. 39       C. 86       D. 68

c) Nếu ngày 16 tháng 11 là thứ Tư thì ngày 20 tháng 11 là:

A. Thứ Năm       B. Thứ Sáu

C. Thứ Bảy       D. Chủ nhật

Trả lời:

a) Em thấy trên tia số các số liền kề nhau hơn kém nhau một đơn vị: 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62. như vậy số cần điền vào ô trống là 59. Em khoanh vào B

b) Em sắp xếp các số đã cho theo thứ tự từ bé đến lớn: 39 < 45 < 68 < 86 nên số lớn nhất là 86. Em khoanh vào C

c) Nếu ngày 16 tháng 11 là thứ Tư, thì ngày 17 tháng 11 là thứ Năm, 18 tháng 11 là thứ Sáu, 19 tháng 11 là thứ Bảy,  ngày 20 tháng 11 là Chủ nhật. Em khoanh vào D.

2: Nối mỗi bức tranh với đồng hồ thích hợp.

Trả lời:

Nhìn các đồng hồ em biết: 15:00 là 3 giờ chiều, 17:00 là 5 giờ 15 phút chiều, 20:30 là 8 giờ 30 phút tối.

Như vậy em nối được như sau:

3: Đặt tính rồi tính

a) 45 + 8          9 + 56          37 + 48

………            ………            ………

………            ………            ………

………            ………            ………

b) 52 – 7          63 – 59          94 – 75

………            ………            ………

………            ………            ………

………            ………            ………

Trả lời:

Em đặt tính sao cho các chữ số hàng chục, chứ số hàng đơn vị đặt thẳng cột với nhau, rồi thực hiện cộng trừ lần lượt từ chữ số hàng đơn vị, đến chữ số hàng chục.

a)

b)

4: Mẹ cân nặng 49 kg, bố nặng hơn mẹ 16 kg. Hỏi bố cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

Trả lời:

Để tìm được số cân nặng của bố, em lấy số cân nặng của mẹ (49 kg) cộng với số cân nặng bố nặng hơn mẹ (16 kg). Em có phép tính: 49 + 16 = 65 (kg), em trình bày như sau:

Bài giải

Bố cân nặng số ki-lô-gam là:

49 + 16 = 65 (kg)

Đáp số: 65 ki-lô-gam.

5: Đ, S?

Có hai đường để kiến đến được chỗ miếng bánh như hình dưới đây.

a) Độ dài đường đi ABC dài hơn độ dài đường đi MNPQ.

b) Độ dài đường đi ABC ngắn hơn độ dài đường đi MNPQ.

Trả lời:

Độ dài đường đi ABC = AB + BC: 32 cm + 19 cm = 51 cm

Độ dài đường đi MNPQ: MN + NP + PQ: 21 cm + 12 cm + 15 cm = 48 cm

Em thấy: 51 cm > 48 cm tức là độ dài đường đi ABC dài hơn độ dài đường đi MNPQ

Em điền như sau:

a) Độ dài đường đi ABC dài hơn độ dài đường đi MNPQ.

b) Độ dài đường đi ABC ngắn hơn độ dài đường đi MNPQ.

Tiết 2

1: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.

a)

Hai đồng hồ chỉ cùng giờ vào buổi chiều là:

A. N và E          B. N và G          C. M và E

b)

Độ dài đường gấp khúc ABCD là:

A. 8 cm          B. 13 cm          C. 31 cm

Trả lời:

a) Em quan các sát đồng hồ:

Đồng hồ M chỉ 2 giờ 15 phút có thể sáng hoặc chiều.

Đồng hồ N chỉ 5 giờ có thể sáng hoặc chiều.

Đồng hồ E chỉ 14 giờ 15 phút, tức là 2 giờ 15 phút chiều.

Đồng hồ G chỉ 16 giờ tức là 4 giờ chiều.

Dựa vào kết quả trên em thấy đồng hồ chỉ cùng giờ vào buổi chiều là: M và E. 

Em khoanh vào C. 

b)

Độ dài đường gấp khúc ABCD là: 4 cm + 4 cm + 5 cm = 13 cm

Em khanh vào B

2: Viết số thích hợp vào chỗ chấm. 

a)                                                                     

Quả dưa cân nặng …… kg              

b) Rót đầy ba ca từ một can chứa đầy nước. 

Trong can còn lại ……nước.

Trả lời:

a) Em quan sát hình: 

Em thấy: 1 quả dưa + 2 kg = 5 kg nên 1 quả dưa = 5 kg – 2 kg = 3 kg.

Em điền như sau:

Quả dưa cân nặng 3 kg

b) Em quan sát hình

Em thấy: có 3 cốc chứ 2 l nên số lít nước còn lại là: 10 l – 2 l – 2 l – 2 l = 4 l

Em điền như sau:

Trong can còn lại 4 nước.

3: Hưởng ứng phong trào vẽ trang tuyên truyền bảo vệ môi trường, lớp 2A vẽ được 17 bức tranh, lớp 2B vẽ được nhiều hơn lớp 2A là 8 bức tranh, lớp 2C vẽ được 20 bức tranh. Hỏi :

a) Lớp 2B vẽ được bao nhiêu bức tranh?

b) Lớp 2A và lớp 2C vẽ được bao nhiêu bức tranh?

Trả lời:

a) Để biết lớp 2B vẽ được bao nhiêu bức tranh, em lấy số bức tranh lớp 2A vẽ được (17 bức tranh) cộng với số bức tranh lớp 2B vẽ được nhiều hơn lớp 2A (8 bức tranh). Em có phép tính: 17 + 8 = 25

Bài giải

Lớp 2B vẽ được số bức tranh là:

17 + 8 = 25 (bức)

Đáp số: 25 bức tranh. 

b) Để biết được lớp 2A và lớp 2C vẽ được bao nhiêu bức tranh, em lấy số bức tranh của lớp 2A cộng với số bức tranh của lớp 2C, em có phép tính: 17 + 20 = 37. Em trình bày như sau:

Bài giải

Lớp 2A và lớp 2C vẽ được số bức tranh là:

17 + 20 = 37 (bức)

Đáp số: 37 bức tranh.

4: Số?

a)

b) 

Trả lời:

Em thực hiện cộng, trừ lần lượt các phép tính từ trái sang phải được kết quả như sau:

a)

b)

5: Có một cân hai đĩa, một quả cân 5 kg và một quả cân 2 kg. Hỏi chỉ dùng hai lần cân, làm thế nào lấy được 1 kg gạo từ thùng gạo to?

Trả lời:

Em thực hiện cân như sau:

Lần 1: 

1 bên để 1 quả cân 5 kg, 1 bên để 1 quả cân 2 kg và để túi gạo sao cho cân được thăng bằng.

Khi đó túi gạo nặng: 5 kg – 2 kg = 3 kg

Lần 2: 

1 bên để quả cân 2 kg, 1 bên để túi gạo sao cho cân thăng bằng. Khi đó túi gạo nặng 2 kg. 

Vậy số gạo còn lại là 1 kg.

Bài 36 Ôn tập chung Bài 36 Ôn tập chung

Xem bài giải trước: Bài 35. Ôn tập đo lường
Xem bài giải tiếp theo: Bài 37. Phép nhân
Xem các bài giải khác: https://bumbii.com/giai-bai-tap-toan-lop-2-nxb-ket-noi-tri-thuc-voi-cuoc-song/

Thông tin liên hệ & mạng xã hội:
Website: https://bumbii.com/
Facebook: https://www.facebook.com/bumbiiapp
Pinterest: https://www.pinterest.com/bumbiitech

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Cùng chia sẻ bình luận của bạn nào!x