Chuyển đổi kiểu dữ liệu trong Python

Trong hướng dẫn này, Bumbii cùng các bạn sẽ tìm hiểu về chuyển đổi kiểu dữ…

Continue Reading

Viết comments trong Python

Khi viết mã bằng Python cần đặt tên rõ ràng cho các biến, xác định hàm…

Continue Reading

Hằng số trong Python

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về hằng số nhé. Hằng số…

Continue Reading

Boolean trong Python

Trong hướng dẫn này, chúng ta sẽ tìm hiểu về kiểu dữ liệu boolean của Python.…

Continue Reading

Kiểu dữ liệu số trong Python

Khi viết mã nguồn cho bất kỳ phần mềm nào, việc thao tác với các con…

Continue Reading

Biến trong Python

Trong hướng dẫn này, bạn sẽ tìm hiểu về các biến Python và cách sử dụng…

Continue Reading
Pycharm Logo

Hướng dẫn cài đặt PyCharm để lập trình Python

Để học hoặc làm việc với bất kỳ ngôn ngữ nào, thông thường chúng ta cần…

Continue Reading
Scratch

Lợi ích của việc học lập trình Scratch cho trẻ em

Bạn đã bao giờ tưởng tượng rằng trẻ em có thể tạo ra những trò chơi,…

Continue Reading

Chủ đề F. Bài 1. Làm quen với ngôn ngữ lập trình bậc cao

Làm quen với ngôn ngữ lập trình bậc cao sách bài tập Tin Học lớp 10…

Continue Reading

Có nên học lập trình Python không?

Trong bài viết hôm nay, mời các bạn cùng Bumbii tìm hiểu về Python và qua…

Continue Reading