Bài tập Java – In chữ ra màn hình Console

Đề bài:

Viết chương trình Java in ra màn hình dòng chữ: “Xin chào bumbii”

Bài giải:

public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        System.out.print("Xin chào bumbii");
    }
}

Kết quả:

Xin chào bumbii

Giải thích:

Dòng 1: khai báo một lớp (class) trong Java và đặt tên là Main. Tên lớp này bạn có thể đặt tên tùy ý, tuy nhiên Java quy định bạn phải đặt tên lớp giống với tên file Java chứa lớp này (Main.java).

Dòng 2: hàm main( ) là điểm khởi chạy của một chương trình trong Java. Khi bạn chạy chương trình thì các mã lệnh (code) trong hàm main này sẽ được thực thi. Bạn có thể truyền vào hàm main( ) này các đối số (arguments – args). (Chúng ta sẽ tìm hiểu đối số ở một bài khác).

Dòng 3: thực hiện in ra màn hình console (cửa sổ màu đen) dòng chữ mình muốn: “Xin chào bumbii”. Bạn có thể thay thế dòng chữ này bằng dòng chữ bạn muốn.


Bài tập áp dụng:

Bài 1: Viết chương trình Java in ra màn hình console tên của bạn.

Bài 2: Viết chương trình Java in ra màn hình console theo ví dụ sau (thay thông tin tên, năm sinh, màu sắc yêu thích của bạn). Lưu ý: các thông tin nằm riêng trên từng dòng (Gợi ý: để in riêng từng dòng thì có thể dùng hàm System.out.println( ) hoặc dùng ký tự xuống dòng “\n”).

Tên tôi là: Tran Van A
Ngày sinh: 01/01/2000
Màu sắc tôi yêu thích là: màu đỏ

Bạn có thể xem bài giải tham khảo ở đây.

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Cùng chia sẻ bình luận của bạn nào!x