Bài 34 Ôn tập hình phẳng

Bài 34 Ôn tập hình phẳng trang 126 Vở bài tập toán lớp 2 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. Các em cùng Bumbii giải các bài tập sau.

Tiết 1

1: Viết số thích hợp vào chỗ chấm.

Trả lời:

Em thực hiện đếm số đoạn thẳng ở mỗi hình, em được kết quả như sau:

2: a) Đo độ dài mỗi đoạn thẳng rồi viết số thích hợp vào chỗ chấm.

 b) Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp.

Trong các đoạn thẳng trên có:

Đoạn thẳng …… và đoạn thẳng …… dài bằng nhau.

Đoạn thẳng ……. dài nhất, đoạn thẳng …… ngắn nhất.

Trả lời:

a) Em dùng thước thẳng có vạch chia xăng-ti-mét để đo độ dài mỗi đoạn thẳng, lưu ý đặt vạch số 0 của thước đo ngay điểm đầu của đoạn thẳng, em được như sau:

 b) Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp, sau khi đo xong em thấy:

Trong các đoạn thẳng trên có:

Đoạn thẳng PQ và đoạn thẳng CD dài bằng nhau.

Đoạn thẳng MN dài nhất, đoạn thẳng AB ngắn nhất.

3: Tô màu vào những hình tứ giác trong các hình dưới đây.

Trả lời:

Hình tứ giác là hình có 4 canh, bên dưới có 3 hình tứ giác, em tô màu như sau:

4: Viết tên ba điểm thẳng hàng có trong hình sau.

Mẫu: A, M, B là ba điểm thẳng hàng.

Trả lời: Các điểm thẳng hàng là các điểm cùng nằm trên một đường thẳng.

Em quan sát thấy:

A, P, C là ba điểm thẳng hàng; 

D, N, C là ba điểm thẳng hàng; 

M, P, N là ba điểm thẳng hàng; 

5: Vẽ hình (theo mẫu).

Trả lời:

Em dùng thước nối các điểm lại với nhau để tạo thành hình giống hình đề bài cho. Em vẽ như sau:

Tiết 2

1: a) Vẽ đoạn thẳng AB dài 6 cm.

b) Vẽ đoạn thẳng CD dài 9 cm.

Trả lời:

Em dùng thước thẳng có vạch chia xăng-ti-mét để vẽ các đoạn thẳng, lưu ý đặt bút vẽ tại vạch số 0 trên thước và rê bút tới vạch chỉ độ dài đề bài yêu cầu vẽ. Em vẽ được như sau:

a) Vẽ đoạn thẳng AB dài 6 cm.

b) Vẽ đoạn thẳng CD dài 9 cm.

2: a) Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp.

Độ dài đoạn thẳng NP là: ………………………………

b)  Đo độ dài mỗi đoạn thẳng rồi viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp.

AB = ………cm, BC = …….. cm, CD = ………cm, DE = ………cm

Độ dài đường gấp khúc ABCDE là: ………………………………………

Trả lời:

a) Quan sát hình em thấy độ dài đoạn thẳng NP bằng độ dài đoạn thẳng MP trừ đi độ dài đoạn thẳng MN, Vậy:

Độ dài đoạn thẳng NP là: 13 cm – 7 cm = 6 cm

b) Em dùng thước thẳng có vạch chia xăng-ti-mét để đo, em đo được:

AB = 4 cm, BC = 3 cm, CD = 3 cm, DE = 4 cm

Độ dài đường gấp khúc ABCDE bằng tổng độ dài của các đoạn trên là: 4 + 3 + 3 + 4 = 14 cm 

Vậy em điền:

Độ dài đường gấp khúc ABCDE là: 14 cm

3: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.

Hình thích hợp đặt vào dấu “?” là:

Trả lời:

Em quan sát để tìm quy luật, em thấy một nhóm gồm: hình chữ nhật, hình tam giác, hình tứ giác, hình vuông. Nhóm này được lặp lại lần hai và lần ba. Ở lần ba bị thiếu 1 hình tứ giác. Vậy hình thích hợp đặt vào dấu ? là hình tứ giác. Em khoanh vào đáp án C. 

4: Viết số thích hợp vào chỗ chấm.

Hình N được xếp bởi …… hình A.

Trả lời:

Em dùng bút chì và thước thẳng vẽ vào hình như sau để đếm xem có bao nhiêu hình A.

Sau khi vẽ như trên em đếm được:

Hình N được xếp bởi 12 hình A.

5: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.

Số hình tứ giác có trong hình bên là:

A. 2       B. 3       C. 4       D. 5 

Trả lời:

Hình tứ giác được tạo bởi 4 điểm. Em quan sát hình em thấy có 4 hình tứ giác trong hình là: AMND; NPBM; NCBM; ABCD.

Em khoanh vào C.

Bài 34 Ôn tập hình phẳng

Xem bài giải trước: Bài 33. Ôn tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 20, 100
Xem bài giải tiếp theo: Bài 35. Ôn tập đo lường
Xem các bài giải khác: https://bumbii.com/giai-bai-tap-toan-lop-2-nxb-ket-noi-tri-thuc-voi-cuoc-song/

Thông tin liên hệ & mạng xã hội:
Website: https://bumbii.com/
Facebook: https://www.facebook.com/bumbiiapp
Pinterest: https://www.pinterest.com/bumbiitech

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Cùng chia sẻ bình luận của bạn nào!x