Bài 24. Xâu kí tự

Xâu kí tự trang 50 sách bài tập Tin Học lớp 10NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống, mời các em tham khảo cùng Bumbii.

Chủ đề 5. Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính. Bài 24. Xâu kí tự.

Câu 24.1

Giả sử s = “Thời khoá biểu” thì len(s) bằng bao nhiêu?

A. 3.

B. 5.

C. 14.

D. 17.

Đáp án: phương án C.

Câu 24.2

Các biểu thức lôgic sau trả về giá trị gì?

a) “01” in “10101”

b) “10110” in “111000101”

c) “abcab” in “bcabcabcabcb”

Đáp án: a) True; b) False; c) True.

Câu 24.3

Hai biểu thức sau có tương đương không?

a) ch in “0123456789”

b) “0” <= ch<= “9”

Đáp án: có.

Câu 24.4

Hai biểu thức sau có tương đương không?

a) “0” <= ch <= “9”

b) ord(“0”) <= ord(ch) <= ord(“9”)

Đáp án: có.

Câu 24.5

Cho trước xâu kí tự S, có cách nào để nhận được xâu bao gồm các kí tự lấy từ S nhưng với thứ tự ngược lại hay không? Ví dụ nêu S = “01ab” thì xâu nhận được phải là “ba10”.

Đáp án: có nhiều cách. Ví dụ:

Hoặc có thể chỉ bằng một lệnh:

S1 = S[: : -1]

Câu 24.6

Nếu S = “1234567890” thì S[0:4] là gì?

A. “123”

B. “0123”

C. “01234”

D. “1234”

Đáp án: phương án D.

Câu 24.7

Kết quả đoạn chương trình sau là gì?

A. “”

B. “02468”

C. “13579”

D. “0123456789”

Đáp án: phương án B.

Câu 24.8

Cho trước xâu kí tự S bất kì. Viết đoạn chương trình có chức năng sau:

a) Đếm số các kí tự là chữ số trong S.

b) Đếm số các kí tự là chữ cái tiếng Anh trong S.

Đáp án:

a) Đếm số các kí tự là chữ số trong S.

chương trình ví dụ về xâu kí tự

b) Đếm số các kí tự là chữ cái tiếng Anh trong S.

chương trình ví dụ về xâu kí tự

Câu 24.9

Mệnh đề nào dưới đây đúng?

A. Xâu kí tự trong Python là xâu chỉ gồm các kí tự nằm trong bảng mã ASCII.

B. Xâu kí tự trong Python là xâu bao gồm các kí tự nằm trong bảng mã ASCII và một số kí tự tiếng Việt trong bảng mã Unicode.

C. Xâu kí tự trong Python là xâu bao gồm các kí tự nằm trong bảng mã Unicode.

D. Xâu kí tự trong Python là xâu bao gồm các kí tự số và chữ trong bảng mã Unicode.

Đáp án: phương án C.

Câu 24.10

Muốn biết biến s thuộc kiêu xâu kí tự hay không thì cần kiểm tra bằng lệnh gì?

Đáp án: Có thể kiểm tra bằng biểu thức lôgic sau: type(s) == type(“”).

Câu 24.11

Cho trước hai xâu kí tự s1, s2. Viết đoạn chương trình in ra xâu kí tự bao gồm lần lượt các kí tự được lấy ra từ s1, s2. Nếu một trong hai xâu s1, s2 hết trước thì lấy tiếp từ xâu còn lại. Ví dụ nếu s1 = “012”, s2 = “abcde” thì xâu kết quả sẽ là “0a1b2cde”.

Đáp án: bài Xâu kí tự

Gợi ý:

Giả sử m1=len(s1), m2=len(s2), m=min(m1,m2). Chương trình sẽ bao gồm hai phần:

– Phần 1: duyệt lần lượt m lần, mỗi lần lấy một kí tự của s1, sau đó lấy 1 kí tự của s2, đưa vào xâu kết quả s.

– Phần 2: duyệt trên xâu còn lại (là xâu có độ dài > m) và đưa kết quả vào xâu s.

Câu 24.12

Cho trước hai xâu kí tự s1, s2. Viết đoạn chương trình tính in ra xâu kí tự là phần chung đầu tiên cực đại của hai xâu s1, s2. Ví dụ nếu s1 = “abcdeghik”, s2 = “abcmnopq” thì xâu cần tính là “abc”.

Đáp án: bài Xâu kí tự

Chương trình có thể viết như sau:

chương trình ví dụ về xâu kí tự

Xem các bài giải khác tại Giải sách bài tập tin học lớp 10 – NXB Kết nối tri thức với cuộc sống

Thông tin liên hệ & mạng xã hội:
Website: https://bumbii.com/
Facebook: https://www.facebook.com/bumbiiapp
Pinterest: https://www.pinterest.com/bumbiitech

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Cùng chia sẻ bình luận của bạn nào!x