banner giải bài tập tin học 10

Chủ đề 2. Bài 10. Thực hành khai thác tài nguyên trên Internet

Thực hành khai thác tài nguyên trên Internet trang trang 50 sách giáo khoa Tin Học…

Đọc bài
banner giải bài tập tin học 10

Chủ đề 2. Bài 9. An toàn trên không gian mạng

An toàn trên không gian mạng trang 44 sách giáo khoa Tin Học lớp 10 –…

Đọc bài
banner giải bài tập tin học 10

Chủ đề 1. Bài 7. Thực hành sử dụng thiết bị số thông dụng

Bài 7 thực hành sử dụng thiết bị số thông dụng trang 33 sách giáo khoa…

Đọc bài
banner giải bài tập tin học 10

Chủ đề 1. Bài 6. Dữ liệu âm thanh và hình ảnh

Bài 6 Dữ liệu âm thanh và hình ảnh trang 28 sách giáo khoa Tin Học…

Đọc bài
banner giải bài tập tin học 10

Chủ đề 1. Bài 5. Dữ liệu Lôgic

Bài 5 Dữ liệu Lôgic trang 26 sách giáo khoa Tin Học lớp 10 – NXB…

Đọc bài
banner giải bài tập tin học 10

Chủ đề 1. Bài 4. Hệ nhị phân và dữ liệu số nguyên

Bài 4 hệ nhị phân và dữ liệu số nguyên trang 20 sách giáo khoa Tin…

Đọc bài
banner giải bài tập tin học 10

Chủ đề 1. Bài 3. Một số kiểu dữ liệu và dữ liệu văn bản

Bài 3 Một số kiểu dữ liệu và dữ liệu văn bản trang 16 sách giáo…

Đọc bài
banner giải bài tập tin học 10

Chủ đề 1. Bài 2. Vai trò của thiết bị thông minh và tin học đối với xã hội

Vai trò của thiết bị thông minh và tin học đối với xã hội trang 11…

Đọc bài
banner giải bài tập tin học 10

Chủ đề 1. Bài 1. Thông tin và xử lí thông tin

Bài 1 Thông tin và xử lí thông tin trang 6 sách giáo khoa Tin Học…

Đọc bài