Nghề quản trị cơ sở dữ liệu

Chủ đề G: Hướng nghiệp với Tin học – Giới thiệu nghề quản trị cơ sở…

Đọc bài

Phòng tránh lừa đảo và ứng xử văn hóa trên mạng

Chủ đề D: Đạo đức, pháp luật và văn hoá trong môi trường số – Ứng…

Đọc bài

Bài 1. Lưu trữ trực tuyến

Chủ đề C. Tổ chức lưu trữ, tìm kiếm và trao đổi thông tin – Tìm…

Đọc bài

Bài 31: Thực hành thiết lập thư viện chương trình

Chủ đề 6. Kĩ thuật lập trình – Bài 31: Thực hành thiết lập thư viện…

Đọc bài

Bài 30: Thiết lập thư viện cho chương trình

Chủ đề 6. Kĩ thuật lập trình – Bài 30: Thiết lập thư viện cho chương…

Đọc bài

Bài 29: Thực hành thiết kế chương trình theo mô đun

Chủ đề 6. Kĩ thuật lập trình – Bài 29: Thực hành thiết kế chương trình…

Đọc bài

Bài 28: Thiết kế chương trình theo mô đun

Chủ đề 6. Kĩ thuật lập trình – Bài 28: Thiết kế chương trình theo mô…

Đọc bài

Bài 27: Thực hành thiết kế chương trình theo phương pháp làm mịn dần

Chủ đề 6. Kĩ thuật lập trình – Bài 27: Thực hành thiết kế chương trình…

Đọc bài

Bài 26: Phương pháp làm mịn dần trong thiết kế chương trình

Chủ đề 6. Kĩ thuật lập trình – Bài 26: Phương pháp làm mịn dần trong…

Đọc bài

Bài 25: Thực hành xác định độ phức tạp thời gian thuật toán

Chủ đề 6. Kĩ thuật lập trình – Bài 25: Thực hành xác định độ phức…

Đọc bài