Bài 8. Dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9

Bài 8. Dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9 trang 22 Vở bài tập toán lớp 6 tập 1 NXB Chân Trời Sáng Tạo

\(1\). Trong những số từ \(1000\) đến \(1010\), số nào

a) chia hết cho \(3?\)

b) chia hết cho \(9?\)

c) chia hết cho \(3\) nhưng không chia hết cho \(9?\)

Giải

a)

Theo dấu hiệu chia hết cho \(3\) ta tìm được các số: \(1002, 1005, 1008.\)

b)

Theo dấu hiệu chia hết cho \(9\) ta tìm được các số \(1008.\)

c)

Từ kết quả ở câu a) b) ta tìm được các số: \(1002, 1005.\)

\(\)

\(2\). Tìm chữ số thích hợp thay cho dấu \(*\) để số \(\overline{5432∗}\) thỏa mãn điều kiện:

a) chia hết cho \(3.\)

b) chia hết cho \(9.\)

c) chia hết cho \(3\) nhưng không chia hết cho \(9.\)

Giải

Đặt \(S=5+4+3+2+*=14+*.\)

a)

Để \(\overline{5432∗}\) chia hết cho \(3\) thì \(S\) phải chia hết cho \(3.\)

Do đó \(*\) có thể là \(1,4,7.\)

b)

Để \(\overline{5432∗}\) chia hết cho \(9\) thì \(S\) phải chia hết cho \(9.\)

Do đó \(*\) chỉ có thể là \(4.\)

c)

Để \(\overline{5432∗}\) chia hết cho \(3\) nhưng không chia hết cho \(9\) thì \(S\) phải chia hết cho \(3\) nhưng không chia hết cho \(9.\)

Do đó \(*\) có thể là \(1,7.\)

\(\)

\(3\). Các kết quả sau đây chỉ có \(1\) kết quả sai, có thể thấy ngay là kết quả nào. Vì sao?

a) \(12345679.9 = 111\text{ }111\text{ }111.\)

b) \(12345679.18 = 222\text{ }222\text{ }222.\)

c) \(12345679.27 = 333\text{ }333\text{ }333.\)

d) \(12345679.81 = 899\text{ }999\text{ }999.\)

Giải

Ở câu d) ta thấy vế trái là một số chia hết cho \(9\) vì \(12345679.81=12345679.9.9.\)

Ở vế phải câu d) ta thấy \(899\text{ }999\text{ }999\) có tổng các chữ số là \(8+9.8=80\) không chia hết cho \(9.\)

Vậy d) sai.

\(\)

\(4\). Có thể xếp đội quân gồm \(13579\) người thành đội hình chữ nhật mỗi hàng \(9\) người được không?

Giải

\(13579\) có tổng các chữ số là \(1+3+5+7+9=15\) không chia hết cho \(9\) nên câu trả là Không được.

\(\)

Giải bài tập Toán Lớp 6 – NXB Chân Trời Sáng Tạo

Bài 7. Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5

Bài 9. Ước và bội

0 0 đánh giá
Article Rating
guest

0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Cùng chia sẻ bình luận của bạn nào!x