Chủ đề E. Bài 8. Sử dụng một số hàm có sẵn

Bài 8. Sử dụng một số hàm có sẵn trang 26 Tin Học lớp 7Cánh Diều, mời các em tham khảo cùng Bumbii.

Chủ đề E. Ứng dụng tin học. Bài 8. Sử dụng một số hàm có sẵn.

Câu E42

Em hãy điền tên hàm thích hợp vào chỗ chấm (…) trong câu.

1) Cho một khối ô số liệu, cần dùng hàm… để tính tổng.

2) Cho một khối ô số liệu, cần dùng hàm… để tìm số nhỏ nhất.

3) Cho một khối ô số liệu, cần dùng hàm… để tìm số trung bình cộng.

4) Cho một khối ô số liệu, cần dùng hàm… để tìm số lớn nhất .

5) Cho một khối ô số liệu, cần dùng hàm… để đếm số lượng ô có dữ liệu.

Đáp án:

1) SUM

2) MIN

3) AVERAGE

4) MAX

5) COUNT

Câu E43

Giả sử các ô, khối đều chứa số. Điền cụm từ thích hợp vào chỗ (…) trong các câu sau đây sao cho đúng.

1) Kết quả tính AVERAGE(A1:A4) là …. 

2) Kết quả tính MAX(A1,A3,A5,A7) là…

3) Kết quả tính SUM(A1:A4,B2) là…

Đáp án:

1) Kết quả tính AVERAGE(A1:A4) là trung bình cộng của bốn ô A1, A2, A3, A4.

2) Kết quả của phép tính MAX(A1, A3, A5, A7) là số lớn nhất trong bốn số ở các ô A1, A3, A5, A7.

3) Kết quả tính SUM(A1:A4,B2) là tổng các số trong năm ô A1, A2, A3, A4, B2.

Câu E44

Trong cửa sổ soạn thảo văn bản Word có một bảng gồm nhiều hàng, nhiều cột số liệu. Hãy thao tác khám phá theo hướng dẫn và trả lời các câu hỏi sau:

1) Nháy chuột chọn một ô cuối cột số liệu; nháy chuột chọn lệnh fx (Formula) trong dải lệnh Layout. Sau đó, mô tả lại những gì em thấy. Hãy đoán xem điều gì xảy ra khi nhấn Enter hoặc nháy chọn Ok.

2) Nháy chuột chọn một ô cuối hàng số liệu; nháy chuột chọn fx trong dải lệnh Layout. Sau đó, mô tả lại những gì em thấy. Hãy đoán xem điều gì xảy ra khi nhấn Enter hoặc nháy chọn Ok?

Đáp án:

1) Xuất hiện hộp thoại gợi ý tính tổng các ô bên trên cùng cột. Nhấn Enter hay chọn Ok thì Word sẽ tự động điền tổng, giống như dùng hàm SUM trong Excel.

2) Xuất hiện hộp thoại gợi ý tính tổng các ô bên trên cùng hàng. Nhấn Enter hay chọn ok thì Word sẽ tự động điền tổng, giống như dùng hàm SUM trong Excel.

Câu E45

*Từ kết quả khám phá ở trên, hãy viết hướng dẫn sử dụng các hàm SUM, MAX, MIN, AVERAGE trong Word.

Đáp án:

Thao tác như hướng dẫn, khi xuất hiện hộp thoại gợi ý thì thay vì hàm SUM, nhập các tên hàm mong muốn: MAX, MIN, AVERAGE.

Câu E46

Em đã biết sử dụng các hàm AVERAGE, MAX, MIN, COUNT trong Excel bằng nút lệnh thao tác nhanh trong các trường hợp khối ô là một đoạn liền trong cùng cột hay trong cùng hàng. Em hãy tìm hiểu và viết hướng dẫn cho trường hợp khối ô chứa nhiều cột, nhiều hàng.

Đáp án:

Muốn tính tổng các số trong hai dải ô A2: A7 và C2:C3 có thể dùng công thức =SUM(A2:A7, C2:C3). Nếu cần tính tổng các số của hai dải ô đó với một ô D10, có thể dùng công thức =SUM(A2:A7,C2:C3,D10). Các dải ô có thể kéo thả chuột để chọn nhâp vào công thức.

Xem thêm các bài khác tại Giải sách bài tập tin học lớp 7 – NXB Cánh Diều

Thông tin liên hệ & mạng xã hội:
Website: https://bumbii.com/
Facebook: https://www.facebook.com/bumbiiapp
Pinterest: https://www.pinterest.com/bumbiitech

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Cùng chia sẻ bình luận của bạn nào!x