Bài 5. Ứng xử trên mạng

Giải bài tập bài 5 ứng xử trên mạng trang 23 sách giáo khoa Tin học…

Đọc bài

Bài 4. Mạng xã hội và một số kênh trao đổi thông tin trên Internet

Giải bài tập bài 4 mạng xã hội và một số kênh trao đổi thông tin…

Đọc bài

Bài 3. Quản lí dữ liệu trong máy tính

Giải bài tập bài 3 quản lí dữ liệu trong máy tính trang 13 sách giáo…

Đọc bài

Bài 2. Phần mềm máy tính

Giải bài tập bài 2 phần mềm máy tính trang 10 sách giáo khoa Tin học…

Đọc bài

Bài 1. Thiết bị vào – ra

Giải bài tập bài 1 thiết bị vào – ra trang 5 sách giáo khoa Tin…

Đọc bài

Chủ đề 5. Bài 14. Thuật toán tìm kiếm tuần tự

Mời các em cùng Bumbii tham khảo hướng dẫn giải các bài tập bài 14 thuật…

Đọc bài

Chủ đề 5. Bài 15. Thuật toán tìm kiếm nhị phân

Mời các em cùng Bumbii tham khảo hướng dẫn giải các bài tập bài 15 thuật…

Đọc bài

Chủ đề 4. Bài 13. Thực hành tổng hợp: hoàn thiện bài trình chiếu

Mời các em cùng Bumbii tham khảo hướng dẫn giải các bài tập bài 13 thực…

Đọc bài

Chủ đề 5. Bài 16. Thuật toán sắp xếp

Mời các em cùng Bumbii tham khảo hướng dẫn giải các bài tập bài 16 thuật…

Đọc bài

Chủ đề 4. Bài 12. Định dạng đối tượng trên trang chiếu

Mời các em cùng Bumbii tham khảo hướng dẫn giải các bài tập bài 12 định…

Đọc bài