Chủ đề F. Bài 5. Thực hành mô phỏng các thuật toán tìm kiếm, sắp xếp

Bài 5. Thực hành mô phỏng các thuật toán tìm kiếm, sắp xếp trang 39 SBT…

Continue Reading

Chủ đề F. Bài 4. Sắp xếp nổi bọt

Bài 4. Sắp xếp nổi bọt trang 38 SBT Tin Học lớp 7 – Cánh Diều,…

Continue Reading

Chủ đề F. Bài 3. Sắp xếp chọn

Bài 2. Tìm kiếm nhị phân trang 37 SBT Tin Học lớp 7 – Cánh Diều,…

Continue Reading

Chủ đề F. Bài 2. Tìm kiếm nhị phân

Bài 2. Tìm kiếm nhị phân trang 36 SBT Tin Học lớp 7 – Cánh Diều,…

Continue Reading

Chủ đề F. Bài 1. Tìm kiếm tuần tự

Bài 1. Tìm kiếm tuần tự trang 35 SBT Tin Học lớp 7 – Cánh Diều,…

Continue Reading

Chủ đề E. Bài 15. Thực hành tổng hợp tạo bài trình chiếu

Bài 15. Thực hành tổng hợp tạo bài trình chiếu trang 34 Tin Học lớp 7…

Continue Reading

Chủ đề E. Bài 14. Thêm hiệu ứng cho trang chiếu

Bài 14. Thêm hiệu ứng cho trang chiếu trang 33 Tin Học lớp 7 – Cánh…

Continue Reading

Chủ đề E. Bài 13. Thực hành định dạng trang chiếu

Thực hành định dạng trang chiếu trang 32 Tin Học lớp 7 – Cánh Diều, mời…

Continue Reading

Chủ đề E. Bài 12. Tạo bài trình chiếu

Bài 12. Tạo bài trình chiếu trang 31 Tin Học lớp 7 – Cánh Diều, mời…

Continue Reading

Chủ đề E. Bài 11. Luyện tập sử dụng phần mềm bảng tính

Luyện tập sử dụng phần mềm bảng tính trang 28 Tin Học lớp 7 – Cánh…

Continue Reading