Chủ đề E. Bài 14. Thêm hiệu ứng cho trang chiếu

Bài 14. Thêm hiệu ứng cho trang chiếu trang 33 Tin Học lớp 7Cánh Diều, mời các em tham khảo cùng Bumbii.

Chủ đề E. Ứng dụng tin học. Bài 14. Thêm hiệu ứng cho trang chiếu.

Câu E67

Trong các phát biểu sau, phát biểu nào đúng?

1) Nếu muốn các phần nội dung trên trang chiếu xuất hiện lần lượt thì chọn hiệu ứng cho từng phần nội dung.

2) Nếu muốn các phần nội dung trên trang chiếu xuất hiện cùng một lúc thì chọn hiệu ứng cho từng phần nội dung.

3) Nếu muốn các phần nội dung trên trang chiếu xuất hiện lần lượt thì chọn hiệu ứng chuyển trang chiếu cho các trang chiếu.

4) Có thể đặt thời gian xuất hiện cho các đối tượng trên trang chiếu.

Đáp án: phương án 1, 4.

Có thể đặt thời gian xuất hiện cho các đối tượng trên trang chiếu. Chọn nhóm Timing để thiết lập thời gian cho hiệu ứng.

Câu E68

Trong các phát biểu sau, phát biểu nào đúng?

1) Có thể chọn nhiều hiệu ứng cho một đối tượng trên trang chiếu.

2) Có thể chọn nhiều hiệu ứng chuyển trang cho một trang chiếu.

3) Chỉ chọn được một hiệu ứng cho mỗi đối tượng trên trang chiếu.

4) Chỉ chọn được một hiệu ứng chuyển trang cho mỗi trang chiếu.

Đáp án: phương án 1, 4.

Câu E69

Hãy chọn các bước tạo hiệu ứng cho các đối tượng trên trang chiếu:

1) Chọn kiểu hiệu ứng, chọn Animations, chọn Effect Options và hướng xuất hiện của đối tượng, chọn đối tượng muốn tạo hiệu ứng.

2) Chọn đối tượng muốn tạo hiệu ứng, chọn kiểu hiệu ứng, chọn Animations, chọn Effect Options và hướng xuất hiện của đối tượng.

3) Chọn đối tượng muốn tạo hiệu ứng, chọn Animations, chọn kiểu hiệu ứng, chọn Effect Options và hướng xuất hiện của đối tượng

4) Chọn Animations, chọn Effect Options và hướng xuất hiện của đối tượng, chọn đối tượng muốn tạo hiệu ứng, chọn kiểu hiệu ứng.

Đáp án: phương án 3.

Chọn đối tượng muốn tạo hiệu ứng, chọn Animations, chọn kiểu hiệu ứng, chọn Effect Options và hướng xuất hiện của đối tượng.

Câu E70

Để tạo hiệu ứng chuyển trang chiếu, em chọn dải lệnh nào sau đây?

1) Animations

2) Transitions

3) Insert.

4) Design

5) Review

Đáp án: phương án 2. Transitions

Câu E71

Khi tạo hiệu ứng chuyển trang chiếu, có thể chọn thêm các mục nào sau đây cùng với kiểu hiệu ứng.

1) Hình ảnh kèm theo.

2) Âm thanh kèm theo.

3) Video kèm theo

4) Thời điểm xuất hiện.

Đáp án: phương án 2, 4.

Trong dải lệnh Transitions, chọn nhóm Timing để thiết lập thời điểm xuất hiện, thời gian và âm thanh kèm theo.

Câu E72

Mở tệp gioithieu_Tinhoc7.pptx đã lưu ở câu E66, thêm hiệu ứng cho các đối tượng trên trang chiếu. Đặt thời gian tự động cho các hiệu ứng, nếu không nháy chuột thì sau 15 giây sẽ tự động xuất hiện nội dung tiếp theo. Áp dụng cho tất cả các hiệu ứng trong bài trình chiếu rồi lưu lại.

Đáp án: Học sinh thực hành theo yêu cầu.

Câu E73

Chọn hiệu ứng chuyển slide cho bài trình chiếu gioithieu_Tinhoc7.pptx đã lưu ở câu E72. Đặt thời gian trình bày tự động cho slide, nếu không nháy chuột thì sau 30 giây sẽ tự động chuyển sang slide tiếp theo. Áp dụng cho tất cả các slide.

Đáp án: Học sinh thực hành theo yêu cầu.

Xem thêm các bài khác tại Giải sách bài tập tin học lớp 7 – NXB Cánh Diều

Thông tin liên hệ & mạng xã hội:
Website: https://bumbii.com/
Facebook: https://www.facebook.com/bumbiiapp
Pinterest: https://www.pinterest.com/bumbiitech

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Cùng chia sẻ bình luận của bạn nào!x