Chủ đề E. Bài 3. Làm quen với trang tính tt

Bài 3. Làm quen với trang tính tt trang 20 Tin Học lớp 7Cánh Diều, mời các em tham khảo cùng Bumbii.

Chủ đề E. Ứng dụng tin học. Bài 3. Làm quen với trang tính (tiếp theo).

Câu E16

Hãy chọn câu đúng. Nháy chuột chọn một ô, trong hộp tên xuất hiện:

1) Địa chỉ ô đó.

2) Dữ liệu trong ô đó.

3) Công thức trong ô đó.

4) Tên ô đó.

Đáp án: phương án 1, 4.

Câu E17

Trong các câu sau, câu nào sai?

1) Gõ nhập địa chỉ ô vào hộp tên và nhấn Enter thì ô đó được chọn.

2) Gõ nhập địa chỉ khối ô vào hộp tên và nhấn Enter thì khối ô đó được chọn.

3) Sau khi đánh dấu chọn khối ô thì địa chỉ khối xuất hiện trong hộp tên.

4) Sau khi đánh dấu chọn khối ô thì địa chỉ ô góc bên trái của khối ô xuất hiện trong hộp tên.

Đáp án: phương án 3. Sau khi đánh dấu chọn khối ô thì địa chỉ khối xuất hiện trong hộp tên.

Câu E18

Nháy chuột chọn một ô đã có dữ liệu:

1) Trường hợp nào thì dữ liệu nhìn thấy trong ô này và trong thanh công thức giống nhau?

2) Trường hợp nào thì dữ liệu nhìn thấy trong ô này và trong thanh công thức khác nhau?

Đáp án:

1) Nếu dữ liệu trong ô là dữ liệu trực tiếp thì những gì nhìn thấy trong ô này và trong thanh công thức sẽ giống nhau.

2) Nếu trong ô là công thức thì ta nhìn thấy trong thanh công thức dấu “=” và công thức tính, còn trong ô là kết quả tính được.

Câu E19

Để viết địa chỉ khối ô, cách viết nào dưới đây là đúng? Cách viết nào là sai và sai ở chỗ nào?

1) C3:F0

2) C3;F0

3) C3.F0

4) C3-F0

5) 3C:10F

Đáp án:

1) C3:F0 đúng

2) C3;F0 sai do dùng dấu “;”

3) C3.F0 sai do dùng dấu “.”

4) C3-F0 sai do dùng dấu “-”

5) 3C:10F sai do địa chỉ ô trên trái và ô dưới phải viết không đúng mẫu.

Câu E20

Có 12 kí hiệu dưới đây:

1) 012

2) C12

3) 12

4) X

5) 12C

6) ZA

7) 3D5E

8) C12:D4

9) AĐ

10) 3D:5E

11) C12D4

12) III123

Hãy cho biết mỗi kí hiệu thuộc loại gì: 1) Tên hàng; 2) Tên cột; 3) Địa chỉ ô; 4) Địa chỉ khối ô; 5) Không phải là một trong bốn loại trên. Nếu nó “không phải là một trong bốn loại trên” thì viết “không” và giải thích tại sao.

Đáp án:

1) 012: Không. Tên hàng không bắt đầu bằng số 0.

2) C12: Địa chỉ ô.

3) 12:  Tên hàng.

4) X: Tên cột.

5) 12C: không. Vì số đứng trước chữ, viết sai mẫu địa chỉ ô.

6) ZA: Tên cột.

7) 3D5E: Không. Chỉ là chữ và số đan xen.

8) C12:D4: Không. Vì viết địa chỉ khối ô sai mẫu.

9) AĐ: Không. Vì không có chữ Đ trong tên cột.

10) 3D:5E: Không. Vì viết địa chỉ ô sai mẫu.

11) C12D4: Không. Vì thiếu dấu “:” phân cách, viết sai mẫu địa chỉ khối ô.

12) III123: Địa chỉ ô.

Câu E21

Cho địa chỉ khối ô D4:G9. Hãy cho biết:

1) Khối ô này nằm trên những hàng nào, cột nào?

2) Trong khối ô này, địa chỉ ô góc trên trái, dưới phải, trên phải, dưới trái là gì?

Đáp án:

1) Khối ô nằm trên các hàng 4, 5, 6, 7, 8, 9 và trên các cột D, E, F, G.

2) Địa chỉ ô góc trên trái là D4; góc dưới phải là G9; góc trên phải là G4; góc dưới trái là D9.

Câu E22

Sau khi đánh dấu chọn một khối ô dữ liệu thì có những thông tin gì về khối xuất hiện trong thanh trạng thái của cửa sổ Excel?

Đáp án:

Những thông tin sẽ xuất hiện:

– Số lượng các ô có số liệu (COUNT).

– Tổng các số trong khối (SUM)

– Trung bình cộng các số trong khối (AVERAGE).

Xem thêm các bài khác tại Giải sách bài tập tin học lớp 7 – NXB Cánh Diều

Thông tin liên hệ & mạng xã hội:
Website: https://bumbii.com/
Facebook: https://www.facebook.com/bumbiiapp
Pinterest: https://www.pinterest.com/bumbiitech

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Cùng chia sẻ bình luận của bạn nào!x