Chủ đề 5. Bài 28. Phạm vi của biến

Bài 28 Phạm vi của biến trang 136 sách giáo khoa Tin Học lớp 10NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống, mời các em tham khảo cùng Bumbii.

Chủ đề 5. Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính. Bài 28. Phạm vi của biến.

PHẠM VI CỦA BIẾN KHAI BÁO TRONG HÀM

Hoạt động 1. Phạm vi của biến khi khai báo trong hàm

Quan sát các lệnh sau để tìm hiểu phạm vi có hiệu lực của biến khi khai báo bên trong một hàm.

Các biến được khai báo bên trong một hàm chỉ được sử dụng bên trong hàm đó. Chương trình chính không sử dụng được.

Câu hỏi

1. Giả sử có các lệnh sau:

Giá trị của a, b bằng bao nhiêu sau khi thực hiện lệnh sau?

a) f(1, 2)

b) f(10, 20)

Đáp án:

Trong cả hai trường hợp a) b) giá trị các biến a, b không thay đổi sau khi thực hiện lệnh, tức a = 1, b = 2.

2. Ta có thể khai báo một biến bên trong hàm trùng tên với biến đã khai báo trước đó bên ngoài hàm không?

Đáp án: có thể.

PHẠM VI CỦA BIẾN KHAI BÁO NGOÀI HÀM

Hoạt động 2. Phạm vi của biến khi khai báo bên ngoài hàm

Quan sát các lệnh sau, tìm hiểu phạm vi có hiệu lực của biến khi khai báo bên ngoài một hàm.

Biến khai báo bên ngoài hàm không có tác dụng bên trong hàm.

Bên trong hàm có thể truy cập để sử dụng giá trị của biến đã khai báo trước đó ở bên ngoài hàm.

Lưu ý: Nếu muốn biến bên ngoài vẫn có tác dụng bên trong hàm thì cần khai báo lại biến này bên trong hàm với từ khoá global.

Câu hỏi Bài 28 Phạm vi của biến

Giả sử hàm f(x,y) được định nghĩa như sau:

Kết quả nào được in ra khi thực hiện các lệnh sau?

n = 10

f(1,2)

Đáp án: Kết quả in ra số 16.

LUYỆN TẬP

Câu 1. Viết hàm với đầu vào, đầu ra như sau:

– Đầu vào là danh sách sList, các phần tử là xâu kí tự.

– Đầu ra là danh sách cList, các phần tử là kí tự đầu tiên của các xâu kí tự tương ứng trong danh sách sList.

Đáp án:

Câu 2. Viết hàm Tach_day( ) với đầu vào là danh sách A, đầu ra là hai danh sách B, C được mô tả như sau:

– Danh sách B thu được từ A bằng cách lấy ra các phần tử có chỉ số chẵn.

– Danh sách C thu được từ A bằng cách lấy ra các phần tử có chỉ số lẻ.

Đáp án:

VẬN DỤNG

Câu 1. Viết hàm có hai tham số đầu vào là m, n. Đầu ra trả lại hai giá trị là:

– ƯCLN của m, n.

– Bội chung nhỏ nhất (BCNN) của m, n.

Gợi ý: Sử dụng công thức ƯCLN(m, n) x BCNN(m, n) = m x n.

Đáp án: Bài 28 Phạm vi của biến

Câu 2. Viết chương trình nhập ba số tự nhiên từ bàn phím day, month, year, các số cách nhau bởi dấu cách. Các số này biểu diễn giá trị của ngày, tháng, năm nào đó. Chương trình cần kiểm tra và in ra thông báo số liệu đã nhập vào đó có hợp lệ hay không.

Đáp án: Bài 28 Phạm vi của biến

__________***__________

Xem các bài giải khác tại Giải bài tập SGK tin học lớp 10 – NXB Kết nối tri thức với cuộc sống

Thông tin liên hệ & mạng xã hội:
Website: https://bumbii.com/
Facebook: https://www.facebook.com/bumbiiapp
Pinterest: https://www.pinterest.com/bumbiitech

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Cùng chia sẻ bình luận của bạn nào!x