Bài tập cuối chương 7 (Phần 1: Bài 1 đến bài 6)

Bài tập cuối chương 7 (Phần 1: Bài 1 đến bài 6) trang 33 sách bài tập toán lớp 7 tập 2 NXB Chân Trời Sáng Tạo.

\(1.\) Cho \(B=xy^3 + 4xy\ – 2x^2 + 3\). Tính giá trị của biểu thức B khi \(x = -1,\ y = 2.\)

Giải

Thay \(x = -1,\ y = 2\) vào biểu thức B ta được:

\(B = (-1).2^3 + 4.(-1).2 – 2.(-1)^2 + 3\)

\(B = (-1).8 + (-8) – 2 + 3\)

\(B = (-8) – 8 – 2 + 3\)

\(B = -15.\)

Vậy \(B = -15\) khi \(x = -1,\ y = 2\).

\(\)

\(2.\) Trong các biểu thức sau, biểu thức nào là đơn thức một biến?

\(a)\ 2y; \hspace{2cm} b)\ 3x + 5; \hspace{2cm}\) \(c)\ 12; \hspace{2cm} d)\ \displaystyle\frac{1}{3}t^2.\)

Giải

Đơn thức một biến là biểu thức đại số chỉ gồm một số, hoặc một biến, hoặc một tích giữa các số và các biến.

\(2y;\ 12;\ \displaystyle\frac{1}{3}t^2\) là các đơn thức một biến.

\(\)

\(3.\) Trong các biểu thức sau, biểu thức nào là đa thức một biến?

\(5\ – 2x; \hspace{2cm} 6x^2 + 8x^3 + 3x\ – 2; \hspace{2cm}\)\(\displaystyle\frac{2}{x-1}; \hspace{2cm} \displaystyle\frac{1}{4}t-5.\)

Giải

Đa thức một biến là tổng của những đơn thức của cùng một biến.

\(5\ – 2x;\ 6x^2 + 8x^3 + 3x\ – 2; \ \displaystyle\frac{1}{4}t-5\) là các đa thức một biến.

\(\)

\(4.\) Hãy viết một đa thức một biến bậc bốn có \(5\) số hạng.

Giải

Đa thức một biến bậc bốn có \(5\) số hạng: \(2x^4+4x^3-3x^2-8x-1\).

\(\)

\(5.\) Hãy cho biết bậc của các đa thức sau:

\(A = 5x^2 – 2x^4 + 7; \hspace{2cm} B = 17;\hspace{2cm}\) \(C = 3x – 4x^3 + 2x^2 + 1.\)

Giải

Bậc của đa thức một biến là số mũ lớn nhất của biến trong đa thức đó.

A có bậc là \(4\); B có bậc là \(0\); C có bậc là \(3\).

\(\)

\(6.\) Cho đa thức \(P(x) = x^3 + 64\). Tìm nghiệm của P(x) trong tập hợp \(\{0; 4; -4\}\).

Giải

\(P(0) = 0^3 + 64 = 64;\)

\(P(4) = 4^3 + 64 = 64 + 64 = 128;\)

\(P(-4) = (-4)^3 + 64 = -64 + 64 = 0.\)

Vậy \(x = -4\) là nghiệm của đa thức P(x).

\(\)

Xem bài giải trước: Bài 4: Phép nhân và phép chia đa thức một biến

Xem bài giải tiếp theo: Bài tập cuối chương 7 (Phần 2: Bài 7 đến bài 12)

Xem thêm các bài giải khác tại: Giải Bài tập Toán Lớp 7 – NXB Chân Trời Sáng Tạo

Thông tin liên hệ & mạng xã hội:
Website: https://bumbii.com/
Facebook: https://www.facebook.com/bumbiiapp
Pinterest: https://www.pinterest.com/bumbiitech

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Cùng chia sẻ bình luận của bạn nào!x