Bài tập cuối chương 7 (Phần 2: Bài 7 đến bài 12)

Bài tập cuối chương 7 (Phần 2: Bài 7 đến bài 12) trang 33 sách bài tập toán lớp 7 tập 2 NXB Chân Trời Sáng Tạo.

\(7.\) Tam giác có độ dài hai cạnh là \(3y + 2;\) \(6y – 4\) và chu vi bằng \(23y – 5\). Tìm cạnh chưa biết trong tam giác đó.

Giải

Độ dài cạnh chưa biết trong tam giác là:

\((23y\ – 5)\ – (3y + 2)\ – (6y\ – 4)\)

\(= 23y\ – 5\ – 3y\ – 2\ – 6y + 4\)

\(= (23y\ – 3y\ – 6y) + (-5\ – 2 + 4)\)

\(= 14y\ – 3.\)

Vậy độ dài cạnh còn lại trong tam giác đó là \(14y\ – 3\) cm.

\(\)

\(8.\) Cho đa thức \(M(x) = 3x^5 – 4x^3 + 9x + 2\). Tìm các đa thức N(x), Q(x) sao cho:

\(N(x)\ – M(x) = -5x^4 – 4x^3 + 2x^2 + 8x\) và \(Q(x) + M(x) = 3x^4 – 2x^3 + 9x^2 – 7.\)

Giải

\(N(x)\ – M(x) = -5x^4 – 4x^3 + 2x^2 + 8x\)

\(N(x) = -5x^4 – 4x^3 + 2x^2 + 8x + M(x)\)

\(= -5x^4 – 4x^3 + 2x^2 + 8x + 3x^5 – 4x^3 + 9x + 2\)

\(= 3x^5 – 5x^4 + (-4x^3 – 4x^3) + 2x^2 + 8x + 9x + 2\)

\(= 3x^5 – 5x^4 – 8x^3 + 2x^2 + 17x + 2.\)

\(\)

\(Q(x) + M(x) = 3x^4 – 2x^3 + 9x^2 – 7\)  

\(Q(x) = 3x^4 – 2x^3 + 9x^2 – 7 – M(x)\)

\(= 3x^4 – 2x^3 + 9x^2 – 7 – (3x^5 – 4x^3 + 9x + 2)\)

\(= 3x^4 – 2x^3 + 9x^2 – 7 – 3x^5 + 4x^3 – 9x – 2\)

\(= -3x^5 + 3x^4 + (-2x^3 + 4x^3) + 9x^2 – 9x – 7 – 2\)

\(= -3x^5 + 3x^4 + 2x^3 + 9x^2 – 9x – 9.\)

\(\)

\(9.\) Thực hiện phép nhân.

a) \((4x – 5)(3x + 4);\)

b) \((2x^2 – 3x + 5)(4x + 3).\)

Giải

a) \((4x – 5)(3x + 4)\)

\(= 12x^2 + 16x – 15x – 20\)

\(= 12x^2 + x – 20.\)

b) \((2x^2 – 3x + 5)(4x + 3)\)

\(= 8x^3 + 6x^2 – 12x^2 – 9x + 20x + 15\)

\(= 8x^3 – 6x^2 + 11x + 15.\)

\(\)

\(10.\) Thực hiện phép chia.

a) \((64y^2 – 16y^4 + 8y^5) : 4y;\)

b) \((5t^2 – 8t + 3) : (t-1).\)

Giải

a) \((64y^2 – 16y^4 + 8y^5) : 4y\)

\(= (64y^2 : 4y) + (-16y^4 : 4y) + (8y^5 : 4y)\)

\(= 16y – 4y^3 + 2y^4.\)

b)

Bài tập cuối chương 7

\(\)

\(11.\) Thực hiện phép chia.

a) \((x^4 + 6x^2 + 8) : (x^2 + 2);\)

b) \((3x^3 – 2x^2 + 3x – 2) : (x^2 + 1).\)

Giải

a)

Bài tập cuối chương 7

Vậy \((x^4 + 6x^2 + 8) : (x^2 + 2)=x^2 + 4.\)

b)

Bài tập cuối chương 7

Vậy \((3x^3 – 2x^2 + 3x – 2) : (x^2 + 1)=3x\ – 2.\)

\(\)

\(12.\) Thực hiện phép chia.

a) \((2x^2\ – 7x + 4) : (x\ – 2);\)

b) \((2x^3 + 3x^2 + 3x + 4) : (x^2 + 2).\)

Giải

a)

Bài tập cuối chương 7

Vậy \(\displaystyle\frac{2x^2 – 7x + 4}{x – 2}=2x\ – 3\ – \displaystyle\frac{2}{x-2}.\)

b)

Bài tập cuối chương 7

Vậy \(\displaystyle\frac{2x^3 + 3x^2 + 3x + 4}{x^2 + 2}=2x + 3 + \displaystyle\frac{-x-2}{x^2+2}.\)

\(\)

Xem bài giải trước: Bài tập cuối chương 7 (Phần 1: Bài 1 đến bài 6)

Xem bài giải tiếp theo: Bài 1: Góc và cạnh của một tam giác

Xem thêm các bài giải khác tại: Giải Bài tập Toán Lớp 7 – NXB Chân Trời Sáng Tạo

Thông tin liên hệ & mạng xã hội:
Website: https://bumbii.com/
Facebook: https://www.facebook.com/bumbiiapp
Pinterest: https://www.pinterest.com/bumbiitech

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Cùng chia sẻ bình luận của bạn nào!x